VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3889, contains 3889, 3890, 3891
id = 3889, parent = 0, thread = 3889, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.115.54, time = 2007/08/23 (1187855542) ,
subject = hơ... qua rồi sinh nhật ViệtTUG, hits = 671, karma = 0+0-,
vài mốc thời gian đáng nhớ:

- đăng ký tại Tuxfamily: 22/8/2005
22/08/2005 @ 16:04:57  Object created
22/08/2005 @ 20:08:47  Moderated. Will be created
22/08/2005 @ 20:10:04  Ok, the robot take the creation of this object. Web directory will be created
22/08/2005 @ 20:10:04  Ok, robots finished to create webdir. Webdir is now linked to the group directory
22/08/2005 @ 20:10:04  Is now active for production.


- ghi tên tại danh sách users group thế giới: 2/1/2006 (xem forum:803)

PS: topic liên quan forum:2675 (sn ngày nào?)
 
id = 3890, parent = 3889, thread = 3889, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.161, time = 2007/08/23 (1187887335) ,
subject = Re:hơ... qua rồi sinh nhật ViệtTUG, hits = 0, karma = 0+0-,
Chúc mừng sinh nhật ViệtTUG. Ngày quan trọng thế mà bác Admin cũng quên mất, phạt thôi .
Híc, lâu rồi em vào VietTUG, đợt này bận quá nên cũng ít "nghịch" TEX, híc híc
 
id = 3891, parent = 3890, thread = 3889, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.115.54, time = 2007/08/24 (1187895489) ,
subject = Re:hơ... qua rồi sinh nhật ViệtTUG, hits = 0, karma = 0+0-,
Lâu ngày quá misuzu hỉ. Bác còn nhớ tới ViệtTUG là... dzui rồi

Chúc bác mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn.

PS: năm ngoái thất tình, năm ni cũng thất tình. đang thất tình thì chả nhớ gì cả