VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3872, contains 3872, 3873, 3874, 3875, 3906
id = 3872, parent = 0, thread = 3872, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 222.252.109.142, time = 2007/08/17 (1187363759) ,
subject = Luu file anh o dau, hits = 1048, karma = 0+0-,
Chào các bạn.
Mình đã cài vmilk3.03. Mình dang học cách chèn hình vào văn bản. Mình đã dùng corel draw vẽ và lưu hình dưới dạng .jpeg và .eps. Mình lưu vào Desktop(C:\Documents and Settings\user\Desktop). Sau đó mình soạn như sau:
\documentclass{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\usepackage{ifpdf}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{epsf}
\begin{document}
\begin{figure}[htb]
\begin{center}
\ifpdf
    \includegraphics{Graphic1.jpeg}
\else
    \includegraphics{Graphic1.eps}
\fi
\end{center}
\caption{Đây là một hình vẽ}
\label{fig:foo1}
\end{figure}
\end{document}

Rồi mình dịch ->dvi,->pdf,... nhưng bị báo lỗi.

Vậy cho mình hỏi, nếu lưu ảnh vào các nơi khác nhau mà chỉ đánh mỗi Graphic1,... thì Latex tự động tìm cho à? Hay là mình phải đánh đầy đủ đường dẫn vào trong lệnh \include...{}.

Mình cảm ơn rất nhiều!

Mình cũng xin lỗi đã ấn nhầm gửi lại bài mt gather va multline.
 
id = 3873, parent = 3872, thread = 3872, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.114.218, time = 2007/08/17 (1187364419) ,
subject = Re:Luu file anh o dau, hits = 0, karma = 0+0-,
tốt nhất là bạn để các tập tin ảnh trong cùng thư mục với tập tin tex

PS: mà bạn gặp lỗi gì khi biên dịch thế?
 
id = 3874, parent = 3873, thread = 3872, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 222.252.113.134, time = 2007/08/18 (1187371458) ,
subject = Re:Luu file anh o dau, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug. Mình làm được rồi. Lỗi là Latex không tìm thấy ảnh. Khi mình đưa file ảnh vào thư mục lưu các bài đã đánh trước thì được. Cho mình hỏi thêm: có 5 chế độ dịch
=>PDF
=>DVI
=>DVI->PDFM
=>DVI->PDFMX
=>DVI->PS->PDF.
Mình chỉ hiểu PDF và DVI. Mình dịch theo hai chế độ đó và đều in ra giấy được. Còn các chế độ khác có ý nghĩa là gì? Mình có thể đọc thêm về vấn đề này ở đâu vì hai quuyển "Một tài liệu..." và "Soạn tài liệu..." viết khá ít.
Cảm ơn nhé.
 
id = 3875, parent = 3874, thread = 3872, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.243, time = 2007/08/18 (1187451833) ,
subject = Re:Luu file anh o dau, hits = 0, karma = 0+0-,
=>DVI
chuyển từ tex quan dvi nhờ chương trình latex

=>PDF
chuyển từ tex quan pdf nhờ chương trình pdflatex
=>DVI->PDFM
chuyển từ tex qua dvi, rồi từ dvi qua pdf nhờ chương trình pdfm
=>DVI->PDFMX
như trên, nhưng nhờ pdfmx (nghe nói xịn hơn pdfm)
=>DVI->PS->PDF
chuyển từ tex qua dvi, rồi chuyển kết quả dvi qua ps nhờ dvips và sau đó chuyển kết quả ps qua pdf nhờ ps2pdf

KHi soạn thảo tài liệu, dùng =>DVI thì nhanh gọn. Kết quả PDF cần khi bạn mang tài liệu đi in ấn, trao đổi. Dùng powerdot thì phải biên dịch theo con đường cuối. Với một số gói, ví dụ pstricks, bạn có thể không biên dịch được tài liệu nhờ pdflatex. Việc dùng con đường nào còn là vấn đề thói quen. Mình hay dùng nhất =>DVI/PS/PDF

Đó là các thông tin cơ bản nhất.
 
id = 3906, parent = 3873, thread = 3872, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 117.6.33.183, time = 2007/08/29 (1188337471) ,
subject = Re:Luu file anh o dau, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
tốt nhất là bạn để các tập tin ảnh trong cùng thư mục với tập tin tex
Lời khuyên trên là đúng trong trường hợp trong thư mục ấy chỉ có một tập tin .tex

Nhưng điều đó thường không xảy ra.

Bạn hãy thử xem người ta thường lưu 'phụ kiện' của một tài liệu chính như thế nào bằng cách thử lưu một trang web...

Cũng từ đó, /me rút ra một kinh nghiệm:

0. Giả sử bạn đang soạn file 'abcde.tex'
1. Tạo một folder có tên 'abcde' trong cùng thư mục. Có thể hiểu rằng thư mục này chứa các phụ kiện của file nêu trên.

2. Bỏ tất tần tật phụ kiện của 'abcde.tex' vào 'abcde'. VD: xyzt.eps
3. Liên kết bằng cách:

\includegraphics{./abcde/xyzt}

PS: Bạn có thể để cả source của các hình này vào, khi cần sửa chữa, chỉ việc sửa source, biên dịch... lại các hình . Thế là xong !!!