VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3863, contains 3863, 3980
id = 3863, parent = 0, thread = 3863, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.30.124, time = 2007/08/15 (1187188668) ,
subject = tài khoản công cộng tại ViệtTUG, hits = 1302, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: tài khoản công cộng tại ViệtTUG

tài khoản công cộng tạm thời bị khóa vì một lỗi liên quan đến việc soạn thảo bài.

sẽ sớm bật lại!
 
id = 3980, parent = 3863, thread = 3863, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.58.21, time = 2007/09/09 (1189303960) ,
subject = Re:tài khoản công cộng tại ViệtTUG, hits = 0, karma = 1+0-,
hii em thiết nghĩ bác Viêttug không phải để tài khoản chung làm chi. Những người mà đã muốn học tex, tâm huyết và muốn tìm hiểu về tex chẳng ai lại lười tới mức ko đăng kí được một tên để sử dụng như vậy đâu.