VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3858, contains 3858, 3859, 3861, 3862, 3864, 3865, 3868
id = 3858, parent = 0, thread = 3858, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lemhoang, ip = 125.234.23.120, time = 2007/08/14 (1187094285) ,
subject = Biểu diễn hàm số (help me!), hits = 1637, karma = 0+0-,
Chào mọi người,
Mình muốn soan công thức có dạng f \rightarrow Y \\ x\mapsto y=f(x)
Làm thế nào để dòng x\mapsto y=f(x) hiện ngay dưới dòng f \rightarrow Y (chữ x ngay dưới chữ X)như ta vẫn thường thấy trong các sách giáo khoa.
Rất mong được giúp đỡ. Mình đang soạn luận văn ra trường.
Nếu được xin cho mình xem code luôn thì dễ hiểu hơn.
Cám ơn tất cả. Chúc mọi người vui.
 
id = 3859, parent = 3858, thread = 3858, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 123.22.11.84, time = 2007/08/15 (1187112146) ,
subject = Re:Biểu diễn hàm số (help me!), hits = 0, karma = 1+0-,
\documentclass[12pt,a4letter]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsmath}
%\usepackage{anysize}
%\marginsize{3cm}{1cm}{1cm}{1cm}
\begin{document}
$$\begin{array}{llll}% hai hàng, bốn cột, canh trái
  f(x): &X &\longrightarrow &Y \\
  & x&\longmapsto & y=f(x) \\
\end{array}$$
\end{document}


texhax-levu
 
id = 3861, parent = 3859, thread = 3858, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = lemhoang, ip = 125.234.168.63, time = 2007/08/15 (1187130109) ,
subject = Re:Biểu diễn hàm số (help me!), hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bạn nhiều. Vậy mà mình nghĩ mãi không ra.
 
id = 3862, parent = 3858, thread = 3858, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.252.230.30, time = 2007/08/15 (1187159340) ,
subject = Re:Biểu diễn hàm số (help me!), hits = 0, karma = 0+0-,
Có một cách khác nữa nè:
%\usepackage{amsmath}
\begin{equation}
\begin{split}
 f : X & \rightarrow Y \\
  x    & \mapsto y= f(x)
\end{split}
\end{equation}

Có thể (hoặc phải) dùng môi trường `aligned' để thay thế cho `split' trong nhiều trường hợp. Xem thêm files:amsldoc-vn

-- texhax by kyanh

PS: Dấu \mapsto hơi ngắn, phải không
 
id = 3864, parent = 3862, thread = 3858, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = levu, ip = 123.22.11.84, time = 2007/08/16 (1187203425) ,
subject = Re:Biểu diễn hàm số (help me!), hits = 0, karma = 0+0-,
Em không biết cách tạo chủ đề mới. Cho em hỏi đây luôn:

1. Cách dùng word2tex.exe khi đã tải ở CTAN về .

2. Cách viết ánh xạ chuyển đổi tiếng việt ở phần mềm Word2tex (word2tex chuyển tóan khá tốt, còn tiếng việt thì ra giun dế). Trong phần setting của word2tex lại có tiếng lào, cambod ... mà Việt thì không.


Thật tội cho nhiều người thấy bóng mình to mà lầm tưởng mình quá vĩ đại!
 
id = 3865, parent = 3864, thread = 3858, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nntien, ip = 222.253.177.79, time = 2007/08/16 (1187279593) ,
subject = Re:Biểu diễn hàm số (help me!), hits = 0, karma = 1+0-,
Bạn sử dụng word2tex phiên bản bao nhiêu vậy? Bạn có thể sử dụng Unicode trong MSWord sau đó định nghĩa lại tập các ký tự Unicode tiếng Việt sang font mới như tcvn, hay viscii mình có file config này bạn cần thì liên hệ mình nhé! [email protected]
 
id = 3868, parent = 3865, thread = 3858, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = levu, ip = 123.22.10.242, time = 2007/08/17 (1187283849) ,
subject = Re:Tiếng Việt với word2tex, hits = 0, karma = 0+0-,
abcde