VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3856, contains 3856, 3857, 3870
id = 3856, parent = 0, thread = 3856, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 222.254.28.94, time = 2007/08/13 (1187021424) ,
subject = MT gather va multline, hits = 758, karma = 0+0-,
Chào các bạn.
Mình dùng vnmilk3.03. Cho mình hỏi về các lưu ý khi sử dụng môi trường gather và multline. Mình sử dụng mt equation bình thường nhưng khi đánh như sau:
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\begin{document}

\begin{multline}\label{Mul1}
(x+y+z)^2\,(x-y)^4\,(x-z)^2=x^8-2x^7\,y\\
-x^6\,y^2+4x^5\,y^3-x^4\,y^4-2x^3\,y^5\\
+x^2\,y^6-2x^6\,y\,z+\cdots
\end{multline}

\begin{gather}
x+y=11,\label{TrigA2}\\
x-z=5,\label{TrigB2}\\
z-y=7.\label{TrigC2}
\end{gather}
\end{document}
thì bị báo lỗi dù đã soạn đúng theo mẫu trong ''Soạn tài liệu KH với Latex''của GaryLGray, dịch bởi NPHung.
Máy báo lỗi như sau:
! LaTeX Error: Environment gather undefined.
% stuff dropped by viettug


Mình cảm ơn rất nhiều.
 
id = 3857, parent = 3856, thread = 3856, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.254.113.129, time = 2007/08/13 (1187022386) ,
subject = Re:MT gather va multline, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn dùng gói amsmath nhé:
\usepackage{amsmath}

Tài liệu hướng dẫn dùng gói này cùng ví dụ: files:amsldoc (tải về phiên bản lớn nhất thôi)

Chúc bạn thành công.

-- texhax by kyanh

PS: Bạn vui lòng gửi tập tin log ở Code Corner ( http://viettug.org/code ) và đặt các dòng lệnh TeX trong môi trường code (xem http://viettug.org/sbfaq )
 
id = 3870, parent = 3856, thread = 3856, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 222.252.109.142, time = 2007/08/17 (1187363652) ,
subject = Re:MT gather va multline, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình cảm ơn rất nhiều.