VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3844, contains 3844, 3845
id = 3844, parent = 0, thread = 3844, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/08/09 (1186658549) ,
subject = Hỏi về lệnh \\part, hits = 502, karma = 0+0-,
Mọi người ơi, mình lại có vấn đề muốn hỏi. Tại dạo này đang soạn cuốn sách nên gặp nhiều thứ mình chưa biết quá. Tại sao sau khi khai báo \part thì sau đó lại có một trang trống. Muốn bỏ đi thì phải làm thế nào. Hình như trên diễn đàn đã nói rồi nhưng mình không nhớ. Mong mọi người giúp đỡ.
 
id = 3845, parent = 3844, thread = 3844, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.96, time = 2007/08/09 (1186667843) ,
subject = Re:Hỏi về lệnh \\part, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi chuyển sang phần mới (\part) thì trang trống đó làm cho bố cục rõ ràng hơn: bởi vì cuốn sách được in 2 mặt, mặt thứ nhất sẽ in "Phần ...", còn mặt sau đó chính là trang bạn nói. Cũng chẳng tốn bao nhiêu giấy mà lại đẹp nữa chứ.

Nếu không thích, thì có thể thay đổi, bằng cách dùng gói titlesec.