VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3835, contains 3835, 3836, 3840, 3841
id = 3835, parent = 0, thread = 3835, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 222.252.81.208, time = 2007/08/08 (1186587018) ,
subject = Danh so, canh cot va tieng viet., hits = 831, karma = 1+0-,
Chao cac ban.

Minh moi hoc su dung latex trong quyen "Mot tai lieu ngan gon ...". Minh da cai vnmilk2.1 và miktex2.5. Cac ban cho minh hoi mot vai cau :

- Khi minh danh mot doan tho nhieu kho. Minh su dung
\begin{center}
\begin{verse}
........
\end{verse}
\end{center}


nhung doan tho khong ra giua trang. Neu bo verse thi doan tho ra giua nhung khong duoc canh trai. Vay lam the nao de doan tho vua ra giua lai vua canh trai. Dung verse co loi ich gi khong ma sao lai duoc khuyen nen dung khi danh cac doan tho.

- Khi danh cac cong thuc toan co dung begin, \end{equation} cac cong thuc duoc danh so tu dong 1, 2,... Dung lenh gi de danh nhu 1.1, 1.2, ... Co cach nao goi so thu tu cac cong thuc ma khong phai go truc tiep 1, 2, ... y la no lien ket voi cong thuc và tu dong hien ra so thu tu.

Trong "Mot tai lieu ngan gon ..." nguoi ta co viet

\begin{equation}
\label{eq:eps}
.....cong thuc...
\end{equation}
Tu bat phuong trinh (\ref{eq:eps}), ta co the... .


Minh danh vao nhung khi dich ra no khong hien len so thu tu nhu trong sach. Vậy eq và eps la gi?

- Cac goi nhu amsfont,... minh tai o dau, tai ve roi thi copy vao dau de co the su dung duoc.

- Danh tieng viet tren dien dan nhn? Minh da danh bang font unicode nhung khi xem truoc thi toan bi loi.

Minh rat cam on.
 
id = 3836, parent = 3835, thread = 3835, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.96, time = 2007/08/08 (1186588652) ,
subject = Re:Đánh só, canh cột và tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Để đánh tiếng Việt trên diễn đàn, thì có thể dùng chọn kiểu gõ telex, vni,... ở trên thanh công cụ của khung soạn thảo, như trong hình sau:
img:viettug_upload_tip.jpg

2/ Gói amsfonts đã có sẵn trong bộ miktex

3/ các phương trình trong latex được đánh số tự động một cách liên tục bắt đầu từ số 1. Do đó, nếu số ph. trình trong tài liệu ta đang gõ ít hơn số ph. trình trong sách, thì sẽ dấn đến sự sai khác nhau về chỉ số của ph.trình. Có thể khắc phục điều này nhưng mình nghĩ với người mới dùng, nên tạm chấp nhận

4/ \label{eq:eps} là để đánh nhãn cho một ph. trình, tươgn tự như việc đánh nhãn cho một cuốn sách trong thư viện. Khi tìm một cuốn sách, ta dựa vào mã của nó, ví dụ TK2004, chứ thường không thể tìm được dựa vào nội dung cuốn sách. Lệnh \ref{eq:eps} là để tham khảo, giống như việc yêu cầu cô thủ thư đi tìm cuốn sách đó vậy.

Xét đoạn mã sau đây:
\begin{equation}
\label{eq:eps}
\int_0^1
\end{equation}
Xem ph. trình \ref{eq:eps}

Nếu ph. trình được đánh số 23, thì dòng chữ cuối sẽ là Xem ph. trình 23. Nếu thay \ref{eq:eps} bởi \eqref{eq:eps} thì kết quả là Xem ph. trình (23).

Nhãn eq:eps có thể thay đổi tuỳ ý. Việc dùng eq: (tiền tố, prefix) để nhấn mạnh rằng đây là ph. trình (eq -> equation). Xem trong box Trăm thứ mẹo về điều này.

5/ môi trường verse để trình bày... thơ. Việc dùng môi trường có cái lợi, là sau này muốn thay đổi lề, kiểu chữ,... cho tất cả các bài/đoạn thơ theo một kiểu thống nhất thì chỉ việc định nghĩa lại môi trường verse. Đây cũng là ích lợi của bất kỳ môi trường latex nào

6/ thử với mã sau (đặt trước \begin{document} nhé)
\renewenvironment{verse}%
   {\begin{list}%
      {\setlength\rightmargin{3cm}%
      \setlength\leftmargin{5cm}%
      \parskip3cm
      }%
   \item
   \itshape
   }{\end{list}
   \bigskip}

% \begin{document}


7/ bản vnmik-3.0.3 đã có lâu lắm rồi Đã cài vnmik thì không cần cài thêm miktex đâu
 
id = 3840, parent = 3836, thread = 3835, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = dexturelab, ip = 222.252.115.40, time = 2007/08/09 (1186616385) ,
subject = Re:Đánh só, canh cột và tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn viettug nhiều. Năm tới định làm lv bằng tex bây giờ mới học liệu kịp không. Mà sao khi dịch ra văn bản thì lề trên và dưới lại rộng quá, rất tốn giấy. Có cách nào kéo vb tới sát hai lề trên dưới không? Thanks.
 
id = 3841, parent = 3840, thread = 3835, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.96, time = 2007/08/09 (1186644197) ,
subject = Re:Đánh só, canh cột và tiếng Việt, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ kịp
2/ dùng gói geometry
% \usepackage{geometry}
\geometry{left=3cm,right=3cm,bottom=25mm,top=25mm}