VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3834, contains 3834, 3838, 3839, 3843, 3846, 3847, 4497, 4498
id = 3834, parent = 0, thread = 3834, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/08/08 (1186574412) ,
subject = Lại hỏi về tô phần giới hạn bởi các đồ thị, hits = 1538, karma = 0+0-,
Trước hết mình xin cám ơn mọi người ở diễn đàn đã giúp đỡ rất nhiệt tình cho những người mới sử dụng tex như mình. Mình lại có một câu hỏi muốn được mọi người chỉ giáo. Mình muốn tô phần giới hạn bởi các đường x=y^2, x=1/2.y^2, và y=x nhưng khi dùng đoạn code sau thì nó lại tô thừa ra một phần bên ngoài.
\begin{pspicture}(-2,-2)(4,3)
   \psset{algebraic,plotpoints=501}
   \psline{->}(-1,0)(4.5,0)\rput(4,-0.2){$x$}
   \psline{->}(0,-0.5)(0,3)\rput(0.2,2.8){$y$}
   \rput(-0.2,-0.2){$O$}
   \rput(2,-0.2){$2$}
   \rput(-0.2,2){$2$}
   \rput(-0.2,1){$1$}
   \rput(1,-0.2){$1$}
   \rput(0.5,-0.2){$\nicefrac{1}{2}$}
   \pscustom[fillstyle=vlines*,hatchangle=30,linestyle=none]{
      \psplot{0}{2.5}{sqrt(x)}
      \psplot{2.5}{0}{sqrt(2*x)}
      \psplot{2.5}{0}{x}
    }
   \psplot[linewidth=1pt]{0}{2.5}{sqrt(x)}
   \psplot[linewidth=1pt]{0}{2.5}{sqrt(2*x)}
   \psplot[linewidth=1pt]{0}{2.5}{x}
   \psline[linestyle=dashed](2,0)(2,2)
   \psline[linestyle=dashed](0,2)(2,2)
   \psline[linestyle=dashed](0,1)(1,1)
   \psline[linestyle=dashed](1,0)(1,1)
   \psline[linestyle=dashed](0.5,0)(0.5,1)
   \rput(3.3,2.5){$x=\dfrac{1}{2}y^2$}
   \rput(3.3,1.8){$x=y^2$}
\end{pspicture}

lại phải nhờ các bác chỉ giáo.
 
id = 3838, parent = 3834, thread = 3834, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.36.154, time = 2007/08/09 (1186593885) ,
subject = Re:Lại hỏi về tô phần giới hạn bởi các đồ thị, hits = 0, karma = 1+0-,
Bạn hãy thử đoạn code này xem có đúng ý bạn không nhé!

\begin{pspicture}(-2,-2)(4,3)
   \psset{algebraic,plotpoints=501}
   \psline{->}(-1,0)(4.5,0)\rput(4,-0.2){$x$}
   \psline{->}(0,-0.5)(0,3)\rput(0.2,2.8){$y$}
   \rput(-0.2,-0.2){$O$}
   \rput(2,-0.2){$2$}
   \rput(-0.2,2){$2$}
   \rput(-0.2,1){$1$}
   \rput(1,-0.2){$1$}
   \rput(0.5,-0.2){$\nicefrac{1}{2}$}
   \pscustom[fillstyle=vlines*,hatchangle=30,linestyle=none]{
      \psplot{1}{0}{sqrt(x)}
      \psplot{0}{2}{sqrt(2*x)}
      \psplot{2}{1}{x}
       }
   \psplot[linewidth=1pt]{0}{2.5}{sqrt(x)}
   \psplot[linewidth=1pt]{0}{2.5}{sqrt(2*x)}
   \psplot[linewidth=1pt]{0}{2.5}{x}
   \psline[linestyle=dashed](2,0)(2,2)
   \psline[linestyle=dashed](0,2)(2,2)
   \psline[linestyle=dashed](0,1)(1,1)
   \psline[linestyle=dashed](1,0)(1,1)
   \psline[linestyle=dashed](0.5,0)(0.5,1)
   \rput(3.3,2.5){$x=\dfrac{1}{2}y^2$}
   \rput(3.3,1.8){$x=y^2$}
\end{pspicture}
 
id = 3839, parent = 3838, thread = 3834, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.96, time = 2007/08/09 (1186598015) ,
subject = Re:Lại hỏi về tô phần giới hạn bởi các đồ thị, hits = 0, karma = 0+0-,
toantm rút kinh nghiệm nhé
diff code1 code2
12,15c12,15
\psplot{0}{2.5}{sqrt(x)}
\psplot{2.5}{0}{sqrt(2*x)}
\psplot{2.5}{0}{x}
< }
---
\psplot{1}{0}{sqrt(x)}
\psplot{0}{2}{sqrt(2*x)}
\psplot{2}{1}{x}
> }
 
id = 3843, parent = 3839, thread = 3834, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/08/09 (1186657769) ,
subject = Re:Lại hỏi về tô phần giới hạn bởi các đồ thị, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác viettug nhiều nhiều.
 
id = 3846, parent = 3843, thread = 3834, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.96, time = 2007/08/09 (1186668604) ,
subject = Re:Lại hỏi về tô phần giới hạn bởi các đồ thị, hits = 0, karma = 0+0-,
ấy chết. Cám ơn peter chứ. Bác tặng karma cho bác ấy nghe
 
id = 3847, parent = 3846, thread = 3834, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.35.164, time = 2007/08/09 (1186671422) ,
subject = Re:Lại hỏi về tô phần giới hạn bởi các đồ thị, hits = 0, karma = 1+0-,
Ấy ấy ấy!! Cảm ơn bác viettug mới phải, lúc trước bác bày cho tui cách "tô" mừ bây giờ bày lại cho anh em khác cùng "tô" cho vui...

Có ba quyển sách bác nào có hứng thú "nghiên cứu" load về nghiên cứu có gì hay thì nhớ bày lại nhé!
Math into Latex: An Introduction to Latex and Ams-Latex
LINK_HERE

The LaTeX Graphics Companion: Illustrating Documents with TeX and Postscript(R)
LINK_HERE

LaTeX: A Document Preparation System (2nd Edition)
LINK_HERE
 
id = 4497, parent = 3847, thread = 3834, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.252.10, time = 2008/04/22 (1208807654) ,
subject = Re:Lại hỏi về tô phần giới hạn bởi các đồ thị, hits = 0, karma = 0+0-,
\pspicture(-1.8,-.8)(9,5.5)

\Scans{18-1}{0110}

%\rput[bl](0,0){\includegraphics{varland0110}}%

%\psgrid

\psline*[linecolor=cyanF](5.67,3.72)(5.6,0)(0,0)
\Thinlines
\pscurve*[linecolor=cyanF](5.67,3.72)(5.8,3.67)(6.02,3.3)(5.95,3)(5.92,2.8)(6,2.6)(6.03,2.4)(6.02,2)(5.9,1.6)(5.85,1.4)(5.87,1.2)(5.94,1)(5.98,.8)(5.96,.6)(5.9,.4)(5.8,.24)(5.78,.2)(5.6,0)

\psclip{%
\pscustom[linestyle=none]{%
\psbezier[linecolor=cyanH](.02,0)(.25,3.58)(5,3.7)(5.67,3.72)
}}%
\psframe*[linecolor=cyanF](0,0)(5.85,3.8)
\endpsclip

{

\Medlines

\psline(8.63,0)(0,0)(0,5.27)

}

{
đoạn code tren có dùng lệnh \Scans{18-1}{0110} vậy lệnh này có ý nghĩa gì vậy à?
 
id = 4498, parent = 4497, thread = 3834, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.252.10, time = 2008/04/22 (1208807874) ,
subject = Re:Lại hỏi về tô phần giới hạn bởi các đồ thị, hits = 0, karma = 0+0-,
Kể cả lệnh \Medlines nữa