VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3813, contains 3813, 3814
id = 3813, parent = 0, thread = 3813, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = starbucks, ip = 150.65.117.118, time = 2007/08/01 (1185973948) ,
subject = Tex trên Linux, hits = 565, karma = 0+0-,
Chào các bạn,

Mình mới làm quen với Tex và muốn sử dụng Tex trên Linux (FC5) nhưng không biết phải bắt đầu với gói phần mềm nào. Các bạn có thể hướng dẫn mình nên sử dụng gói phần nào và cách cài đặt được không. Cảm ơn các bạn nhiều.

starbucks
 
id = 3814, parent = 3813, thread = 3813, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.235.228.192, time = 2007/08/01 (1185978084) ,
subject = Re:Tex trên Linux, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể dùng bản TexLive từ 2005 trở lên.