VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 380, contains 380, 381, 382, 383, 386, 511, 512, 517, 530, 546, 548, 576, 946
id = 380, parent = 0, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.49, time = 2005/11/17 (1132162655) ,
subject = Online mathematical textbooks, hits = 5073, karma = 0+0-,
http://www.math.gatech.edu/~cain/textbo … books.html
The writing of textbooks and making them freely available on the web is an idea whose time has arrived. Most college mathematics textbooks attempt to be all things to all people and, as a result, are much too big and expensive. This perhaps made some sense when these books were rather expensive to produce and distribute--but this time has passed.
 
id = 381, parent = 380, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.49, time = 2005/11/17 (1132162867) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
Đây nữa (danh sách các site)
http://www.ams.org/online_bks/online-books-web.html
 
id = 382, parent = 381, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.49, time = 2005/11/17 (1132163469) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
Anh chàng này đáng xem qua:
LINK_HERE
 
id = 383, parent = 382, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.220, time = 2005/11/17 (1132175620) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
Các trang này tuyệt qúa. Cảm ơn Kyanh nhiều.
 
id = 386, parent = 383, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.21, time = 2005/11/17 (1132215215) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
Phù. Tốn 10 ngàn internet của tớ

Chừng đó mà /me vẫn không tìm ra tài liệu mong muốn. Hy vọng các bác bổ sung vào danh sách trên!
 
id = 511, parent = 386, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.84.136, time = 2005/12/15 (1134598278) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
05 years ago, tôi đã từng tìm được ở đây hàng chục papers có giá trị, hết sức cập nhật, phi thương mại.

LINK_HERE=1&t=4&p=4

Nhưng giờ đây, nó đã bị thương mại hóa???

Hi vọng rằng một số free sample còn lại cũng có ích.
 
id = 512, parent = 511, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.84.136, time = 2005/12/15 (1134598810) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
Sorry các bạn, Cái này mới thực sự là research index:

http://www.researchindex.org/

Nó vẫn hết sức khoa học và cập nhật.

PS: Nhờ Kyanh xóa giúp cái link trước.

Thanks
 
id = 576, parent = 512, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2005/12/21 (1135182820) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
http://www.researchindex.org/

Nó vẫn hết sức khoa học và cập nhật.
Chào các bạn, mình cũng thấy có trang này khá nhiều thứ, nhưng chủ yếu là dành cho Giải tích và Đại số thôi. http://www.rinconmatematico.com/libros.htm
 
id = 946, parent = 576, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.83, time = 2006/01/14 (1137235433) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
Một mớ lecture notes:

http://www.math.uoc.gr/dept/lecture-notes.html
 
id = 517, parent = 511, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.68, time = 2005/12/15 (1134643040) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
05 years ago, tôi đã từng tìm được ở đây hàng chục papers có giá trị, hết sức cập nhật, phi thương mại.

LINK_HERE=1&t=4&p=4

Nhưng giờ đây, nó đã bị thương mại hóa???

Hi vọng rằng một số free sample còn lại cũng có ích.
Oops. Bác có phải là Long già không đó Làm gì mà 5 years dữ vậy Hồi đó, thế giới net còn chưa sinh ra tớ

/kyanh is m0nster !
 
id = 530, parent = 517, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.84.136, time = 2005/12/16 (1134711561) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
Thưa bác Kỳ Anh,

Em, sinh viên mới ra trường 5 năm. Lúc bấy giờ, em còn đương đi tìm tư liệu để làm luận văn tốt nghiệp.

Cái trang siteseer đó có vẻ tốt lắm đấy các bác ạ. Hồi nớ, em vào đó lùng các article của những năm 1987, 1989. Có cái có, cái khong, nhưng có cite. May phước kiếm được cái link to author, xong ông này cho link đến một tá author khác.

Thế là đời em lên hương. Các bác biết không, đến chừng em lôi cái đống article đó ra, mấy thầy hết hồn.

to KALT,

Nếu tôi là Long già thì vui lòng delete giúp cái wrong-link.

Else nó sẽ còn ở đấy

Thanks

PS:

Tôi là một trong số những người bị hâm. Vì thế nếu có điều chi sai sót, viết lung tung, xin cả làng bỏ quá cho.
 
id = 546, parent = 530, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.16, time = 2005/12/17 (1134835455) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
Thế là đời em lên hương. Các bác biết không, đến chừng em lôi cái đống article đó ra, mấy thầy hết hồn.
Nghi nghờ cái luận văn của bác quá )
Nếu tôi là Long già thì vui lòng delete giúp cái wrong-link.
Ờ, nhưng phải từ từ. Đang bận thi học kỳ. Không xách máy ra tiệm được Phải chi bác Long nhà ta rảnh rỗi làm éc min giúp /me một tay
Tôi là một trong số những người bị hâm. Vì thế nếu có điều chi sai sót, viết lung tung, xin cả làng bỏ quá cho.
Ồ, mình hỏng dám bỏ quá cho Long. Vì mình còn hâm hơn mà )
 
id = 548, parent = 546, thread = 380, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.78.125, time = 2005/12/18 (1134840746) ,
subject = Re:Online mathematical textbooks, hits = 0, karma = 0+0-,
Nghi nghờ cái luận văn của bác quá
Nghi ngờ là phải.

Tớ toàn cọp trong tư liệu của người ta ra thôi, luận văn tốt nghiệp cử nhân mà.

Chỉ có mỗi một điểm khác biệt là mấy chỗ người ta ghi : hiển nhiên, dễ thấy, hay rõ ràng là mấy cụ hổng cho chép y chang thôi.

Mà ngồi suy nghĩ lại mới biết viết ra cho thấy được đâu có dễ chút nào, bỏi vậy mấy thầy mới cho qua đó thôi.

Còn chuyện luận văn được bao nhiêu điểm... chắc là tại typesetting bằng TeX đẹp quá nên mấy thầy không nỡ hủy hoại

Cảm ơn Donald !!!!