VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 38, contains 38, 39, 41, 43, 45, 49
id = 38, parent = 0, thread = 38, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = naduy, ip = 202.76.170.20, time = 2005/09/06 (1125951782) ,
subject = Mục biểu đồ giao hoán, hits = 1417, karma = 0+0-,
Hi bác Admin,

Mục này chỉ dành riêng cho thành viên à? Nếu không đăng nhập thì không thấy ?

Và cả box LateX to X nữa?
Edit: naduy, at: 06/09/2005 08
Edit: naduy, at: 06/09/2005 08
 
id = 39, parent = 38, thread = 38, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/06 (1126000011) ,
subject = Re:Mục biểu đồ giao hoán, hits = 0, karma = 0+0-,
Chà, đúng là chỉ dành cho thành viên thôi bác à Để em xem lại xem có chỉnh được kkoo: có thể đọc nhưng chỉ thành viên mới có quyền ghi

Cám ơn bác!
 
id = 41, parent = 38, thread = 38, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/06 (1126001044) ,
subject = Re:Mục biểu đồ giao hoán, hits = 0, karma = 0+0-,
Đã mở thì mở luôn

Okie, em đã mở hai box đó rùi.

Enjoy!
 
id = 43, parent = 41, thread = 38, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = yk (guest), ip = 133.33.41.129, time = 2005/09/06 (1126004399) ,
subject = Re:Mục biểu đồ giao hoán, hits = 0, karma = 0+0-,
Ne^'n ba'c da`nh mo^.t so^' feature rie^ng cho member thi` ba'c tho^ng ba'o dde^? kha'ch bie^'t ma` dda(ng ky'
 
id = 45, parent = 43, thread = 38, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/06 (1126017402) ,
subject = Re:Mục biểu đồ giao hoán, hits = 0, karma = 0+0-,
Diễn đàn mở hoàn toàn. Riêng anh chàng tải về/mã nguồn thì chỉ dành cho thành viên. Vào đó không tải được ắt anh em sẽ phải đăng ký thôi... hì hì
 
id = 49, parent = 45, thread = 38, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/07 (1126085714) ,
subject = Re:Mục biểu đồ giao hoán, hits = 0, karma = 0+0-,
Ờ mà ngốc thiệt. Vào đó tải kô được thì qua bên sarovar.org tải về okie liền mà (