VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3780, contains 3780, 3781, 3783, 3785
id = 3780, parent = 0, thread = 3780, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/07/26 (1185446872) ,
subject = Hỏi về \\tableofcontens và môi trường cases, hits = 807, karma = 0+0-,
Mình có một số vấn đề gặp phải khi dùng Miktex2.6 soạn thảo sách muốn nhờ viettug giải đáp:
1. Tại sao khi dùng \begin{cases}\end{cases} thì dấu ngoặc lại không liền như thường mà nó lại thành nét đứt?
2. Khi dùng \tableofcontens thì các section (subsection) tên dài hơn bình thường thì nó không xuống dòng mà lại kéo dài trông rất xấu.
Rất mong mọi người quan tâm giúp đỡ vì mình mới làm quen với tex nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Xin chân thành cám ơn.
 
id = 3781, parent = 3780, thread = 3780, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.252, time = 2007/07/26 (1185459561) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontens và môi trường cases, hits = 0, karma = 0+0-,
nét đứt là điều tự nhiên thôi, nhất là khi xem kết quả DVI. IN ra sẽ không thấy chi cả mô

còn về \tableofcontents, toantm đã hỏi và mình cũng đã trả lời. Cách khắc phục là dùng một tiêu đề gọn đại diện cho \section trong phần mục lục. Xem ví dụ ở forum:2422
 
id = 3783, parent = 3781, thread = 3780, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 202.47.142.201, time = 2007/07/26 (1185465319) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontens và môi trường cases, hits = 0, karma = 0+0-,
Đầu tiên mình cũng tưởng vậy nhưng mà ngay cả khi chuyển sang pdf và in ra nó vẫn là nét đứt mới tức chứ. Chẳng hiểu ra sao nữa, trước đấy có bị thế đâu. Hay tại MikTex có lỗi gì nhỉ.
 
id = 3785, parent = 3783, thread = 3780, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.252, time = 2007/07/27 (1185523500) ,
subject = Re:Hỏi về \\tableofcontens và môi trường cases, hits = 0, karma = 0+0-,
nếu chuyển qua PDF mà vẫn bị lỗi, thì có thể là các font type1 đã không được nhận dạng.

cho mình biết quá trình biên dịch ra tập tin pdf và tập tin *.log!