VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 378, contains 378, 400, 402
id = 378, parent = 0, thread = 378, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.49, time = 2005/11/16 (1132160045) ,
subject = \\label, \\caption với môi trường figure, hits = 931, karma = 0+0-,
(( Bài viét này mình đặc biệt gửi đến bác pristep ))

Dưới đây là ví dụ đúng

\begin{figure}
% nạp hình
\caption{Đây là hình vẽ}
\label{fig:vidu}
\end{figure}


Cần chú ý gì? Lệnh \label phải đặt sau lệnh \caption. Cả hai để bên trong môi trường figure.
 
id = 400, parent = 378, thread = 378, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = pristep, ip = 203.160.1.40, time = 2005/11/19 (1132401179) ,
subject = Re:\\label, \\caption với môi trường figure, hits = 0, karma = 0+0-,
Rất cám ơn bác kyanh. Cũng xin lỗi các bác vì em hơi lẩm cẩm thành thử làm phiền các bác nhiều quá, post cũng không đúng chủ đề. Em xin phép được chuyển nội dung câu hỏi sang phần này cho đúng ạ:
Nhưng đúng là em đặt cái \label ở trong \figure đấy chứ ạ (chắc em lẩm cẩm nên gõ vội, thành ra lại đặt ra ngoài). Nguyên văn nó như sau ạ:
----------------------------------------------------------------------
Sự bất đối xứng giữa 2 nhân tố trong hình
\ref{fig:fig21} cũng được cho là gây nên hiệu ứng tương tự....
\subsection{Mô hình}
\begin{figure}[t]
\centerline{\epsfig{figure=Fig21.eps,width=12cm}} \cap{Mô hình} \label{fig:fig21}
\end{figure}
------------------------------------------------------------------------
Và đây là kết quả (\cap - em đã định nghĩa và hoạt động tốt ạ):

Sự bất đối xứng giữa 2 nhân tố trong hình
2.2.1 cũng được cho là gây nên hiệu ứng tương tự....
Câu hỏi của em là: làm thế nào để \ref{fig:fig21} hiện đúng là hình 2.1 chứ không phải là 2.2.1 như trên (chắc là do định nghĩa trong \subsection phải không ạ?).

Mong các bác giúp cho. Xin cám ơn các bác.
 
id = 402, parent = 400, thread = 378, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.135, time = 2005/11/19 (1132412410) ,
subject = Re:\\label, \\caption với môi trường figure, hits = 0, karma = 0+0-,
Vui lòng xem chủ đề sau trước khi trả lời ở đây:

LINK_HERE