VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3764, contains 3764
id = 3764, parent = 0, thread = 3764, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.254.117.231, time = 2007/07/18 (1184769021) ,
subject = admin | người điều hành gặp sự cố về máy tính, hits = 293, karma = 0+0-,
Chào mọi người.

Em là Kỳ Anh (các nick khác: viettug, texhax, lyk).

Máy tính của em hiện đang gặp sự cố. Phải mất một thời gian (chưa hẹn trước) mới có thể khắc phục được. Vì thế, việc giúp đỡ, hồi âm cho một số vấn đề nêu ra ở diễn đàn em không theo kịp được.

Em quan sát thấy ở trang tải lên của Việt TUG ( http://download.viettug.org/upload/ ) có một số tập tin mới. Các tập tin này sẽ được xóa tự động sau 10 ngày và được sao lưu định kỳ (nếu máy tính của em còn). Các thành viên đã gửi tập tin này vui lòng thông báo về nội dung để mọi người biết, và... vui lòng backup

Kính chúc mọi người sức khoẻ

kỳanh