VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3710, contains 3710, 3712, 3713, 3714, 3720, 3721, 3722, 3726
id = 3710, parent = 0, thread = 3710, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.35.151, time = 2007/06/24 (1182682338) ,
subject = Tạo background cho một đoạn tex, hits = 1802, karma = 0+0-,
Các bác chỉ dùm cách để tô màu background của một đoạn tex(standard là màu trắng) thành màu xám - chỉ đoạn nào mình chỉ định mới tô mà thôi chứ không phải cả document
 
id = 3712, parent = 3710, thread = 3710, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.152.185, time = 2007/06/25 (1182757962) ,
subject = Re:Tạo background cho một đoạn tex, hits = 0, karma = 1+0-,
\documentclass{article}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\usepackage{color}
\begin{document}
\colorbox{green}{\color{black}{Tô màu green cho background}}
\end{document}


Mình chỉ biết cách tô màu đơn sắc vậy thôi và cũng chỉ biết một số màu: blue, black, white, green, red. Bác nào trả lời thêm giúp em với, có cách nào background cả một ảnh làm nền cho TEXT không nhỉ?
 
id = 3713, parent = 3710, thread = 3710, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.29.97, time = 2007/06/25 (1182759372) ,
subject = Re:Tạo background cho một đoạn tex, hits = 0, karma = 1+0-,
Câu trả lời có trong Mục 5 của file:latex4wp-vi-1.0.355.tar.gz
% \usepackage{framed}
\definecolor{shadecolor}{rgb}{0.9,0.8,1}
\begin{shaded}
    đây là đoạn văn được tô bóng,
    bạn có thích nó không?
\end{shaded}
 
id = 3714, parent = 3713, thread = 3710, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.152.185, time = 2007/06/25 (1182761301) ,
subject = Re:Tạo background cho một đoạn tex, hits = 0, karma = 0+0-,
\documentclass{article}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\usepackage{framed}
\usepackage{color}
\begin{document}
\definecolor{shadecolor}{rgb}{.5,.5,0}
\begin{shaded}   
\color{red}{Màu đỏ cho chữ}
\end{shaded}
\end{document}


Đúng là em thấy tô màu background kiểu này hay thật đó, em cho thêm cái color cho text vậy có ổn không nhỉ. Em chạy thì vẫn ngon ra kết quả khả quan.
 
id = 3720, parent = 3714, thread = 3710, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.6.123, time = 2007/06/27 (1182932835) ,
subject = Re:Tạo background cho một đoạn tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn các bác! Tô màu cho background vậy là ổn rồi. Bây giờ mình muốn dùng hình (picture) làm background có được không và làm như thế nào? Mong được các bác chỉ giáo
 
id = 3721, parent = 3720, thread = 3710, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = nqthang235, ip = 210.245.52.11, time = 2007/06/27 (1182947505) ,
subject = Re:Tạo background cho một đoạn tex, hits = 0, karma = 1+0-,
peter:
Cảm ơn các bác! Tô màu cho background vậy là ổn rồi. Bây giờ mình muốn dùng hình (picture) làm background có được không và làm như thế nào? Mong được các bác chỉ giáo
Tôi nhớ là trên Viettug đã có bài viết về cái này rồi. Ngày đó là thày hhp viết.

Bạn dùng gói wallpaper. Thử câu lệnh
\TileWallPaper{width}{height}{fileAnh.eps}

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các lệnh khác. Chỉ cần search và tìm tài liệu của gói wallpaper.sty trên Google.
 
id = 3722, parent = 3721, thread = 3710, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.29.97, time = 2007/06/27 (1182950518) ,
subject = Re:Tạo background cho một đoạn tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi nhớ là trên Viettug đã có bài viết về cái này rồi. Ngày đó là thày hhp viết.
Thầy nqthang235 nhớ tốt thật. Bài đó ở đây: forum:885
 
id = 3726, parent = 3722, thread = 3710, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.8.82, time = 2007/06/28 (1183027891) ,
subject = Re:Tạo background cho một đoạn tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Dùng wallpaper thì nó chèn hình full cả trang kể cả lề, có cách nào chỉ chèn nền cho phần tex thôi?