VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3694, contains 3694, 3699
id = 3694, parent = 0, thread = 3694, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = tiendien01389, ip = 222.252.110.45, time = 2007/06/20 (1182356010) ,
subject = Xắp xếp danh mục tài liệu tham khảo, hits = 952, karma = 0+0-,
Chào diễn đàn, lời đầu tiên xin gửi lời chúc sức khoẻ tới ban quản trị và các thành viên của diễn đàn.
Hiện nay tôi đang có một vấn đề thắc mắc chưa giải quyết được,nêu ra để diễn đàn trao đổi và góp ý cho tôi. Cụ thể là: Tôi có một danh sách các tài liệu tham khảo, và tôi muốn sắp xếp chúng theo vần (A--> Z) (ở đây là sắp xếp theo tên tác giả của tài liệu). Vậy phải làm như thế nào?
Rất mong được mọi người trợ giúp. Cảm ơn mọi người.
 
id = 3699, parent = 3694, thread = 3694, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.26.47, time = 2007/06/21 (1182418430) ,
subject = Re:Xắp xếp danh mục tài liệu tham khảo, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Bạn có thể dùng jabref để quản lý các tài liệu tham khảo
2/ và trong tex, mình có một ví dụ về biblatex ở file:ka_biblatex-1.zip