VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3678, contains 3678, 3680, 3681, 3685, 3687, 3690, 3691, 3693, 3695, 3696
id = 3678, parent = 0, thread = 3678, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = trinhcongson_us, ip = 210.245.34.4, time = 2007/06/19 (1182254093) ,
subject = Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 2719, karma = 0+0-,
Xin các bác chỉ giúp em cách biểu diễn dấu không chia hết (ba dấu chấm thẳng đứng và dấu gạch chéo) trong latex như thế nào? Đội ơn các bác nhiều nhiều!!!!!!!
 
id = 3680, parent = 3678, thread = 3678, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nqthang235, ip = 210.245.52.11, time = 2007/06/19 (1182262497) ,
subject = Re:Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 0, karma = 1+0-,
Ý bạn nói là dấu không chia hết cho à?
Bạn thử cái này xem:

\def\khongchiahetcho{%
 \makebox[0.5cm]{{%
  \vdots\kern-.325em\raise.03ex\hbox{/}\kern.18em}}}
 
id = 3681, parent = 3678, thread = 3678, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.164, time = 2007/06/19 (1182266304) ,
subject = Re:Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình thích đặt dấu phủ định lên trên dấu ba chấm hơn. Đây là một cách đề nghị:

% \usepackage{amsmath}
\def\Bkch{%
  \overset{\rule{.7em}{.5pt}}{%
    \vphantom{X}\smash[t]{\vdots}}%
}
\DeclareMathOperator{\kch}{%
  {\Bkch}}
% \overset{A}{B}: đặt cái gì đó (A) lên trên cái gì đó (B)
% \rule{.7em}{.5pt}: tạo thước kẻ dài .7em và rộng .5pt
% \smash[t]{\vdots}: bỏ qua chiều cao của \vdots
% \vphantom{X}: nâng chiều cao lên bằng chiều cao của chữ X
% \Declare...: đảm bảo chiều rộng cho các toán tử

Cách dùng
4\kch 5


Chúc vui!
 
id = 3685, parent = 3681, thread = 3678, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = trinhcongson_us, ip = 210.245.34.4, time = 2007/06/20 (1182328931) ,
subject = Re:Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn các bác nhiều nhiều, như vậy là trong tex ko có cách biểu diễn nào nhanh hơn hả các bác, mình phải tự định nghĩa phải ko? Ý em nói là : ví dụ dấu chia hết thì dùng \vdots, còn dấu không chia hết thì là cái gì đó \keyword. Nếu có mong các bác chỉ giúp, còn nếu không cũng cảm ơn các bác nhiều nhiều. Chúc các bác luôn vui khoẻ và nghiên cứu được nhiều cái hay hay
 
id = 3687, parent = 3685, thread = 3678, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 222.253.222.31, time = 2007/06/20 (1182337294) ,
subject = Re:Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho Mình mượn chỗ

Nói về VieTex của bác hữu điển .
Mình sử dụng VieTex chạy chương trình TeX không được
Vậy mình có các yêu cầu mong quí vị trợ giúp

mình cài hệ thống TeX ở vị trí do mình tự tạo ( ổ D : ) không phải trên đĩa hệ thống nên chỉ có thể dùng WinEdt 5.4 hay TCX 7.00. Còn VieTeX của bác hữu điển giới thiệu mình không thực thi được .
VieTeX mình mở được gõ chữ được cả các kiểu VNI hay UTF8
Vậy , mong tác giả có thể hoản thiện VieTeX có thể cài đặt và dùng như TexNicCenter 7.00

Cái khác , Nếu VieTex dùng chữ tốt vậy thì WinEdt 5.4 hay TCX 7.00 có thể dùng chữ như VieTex hay không, nhờ hướng dẫn .
Yêu cầu WinEdt 5.4 hay TCX 7.00 cũng có thễ dùng bảng mã UTF8
 
id = 3690, parent = 3687, thread = 3678, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.210, time = 2007/06/20 (1182343170) ,
subject = Re:Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 0, karma = 1+0-,
Theo nguyên tắc thiết kế VieTeX cài đặt không phụ thuộc vào các ổ đĩa C: hoặc D:, tôi đã xem lại bản 3/5/2007 phần các biểu tượng kí hiệu còn gán thô cho ổ C:. Nếu cài ở ổ khác C: thì phải cấu hình lại các đường biên dịch ở [choose compile] và khi chạy lại chương trình thì thiết lập các project mới cho các tệp mẫu: Cụ thể project->create chọn lại chính cái tên luanan.vtp sau đó nhấn phím phải chuột để lấy các files vao dự án bình thường, cám ơn sự góp ý này để tôi hoàn thiện hơn nữa cách cài đặt chương trình.

cám ơn
 
id = 3691, parent = 3690, thread = 3678, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.210, time = 2007/06/20 (1182345620) ,
subject = Re:Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi đã thử cài ở ổ D: VieTeX vẫn chạy bình thường các bạn làm như sau:
1. Cài vào ổ D:\vietex
2. Chạy chương trình bình thường.
3. Từ menu: Project->Remove (bỏ dự án đang hiện hành)
4. Nếu còn tệp nào đang mở thì các bạn nhấn chuột phải vào tên tệp đó ra menu chọn [close All].
5. Lúc này chỉ còn Menu: File và Project thực hiện:
- Project->create mở đến chỗ có tên dự án cũ như luanan.vtp (hoặc các bạn cho tên mới cũng được) và chọn [ok].
- Nhấn phím phải chuột vào vị trí tên dự án luanan ra một Context Menu
chọn [Add file] mở ra cửa sổ chọn tệp vào luanan.tex hoặc các tệp khác cũng tương tự.
6. Thực hiện: Project->save

Đến đây bạn có thể biên dịch Tệp trước mặt được rồi. Nếu đặt dự án thì lại nhấn phải chuột vào tệp luanan.tex rồi chọn [set main file] ở góc dưới bên trái có hiện chữ tệp chính và các bạn biên dịch lúc nào cũng theo tệp này. (Có thể xem lại sách hướng dẫn sử dụng)

Cám ơn sự góp ý của bạn
Nếu có gì khó khăn cứ trao đổi trực tiếp với tôi.
 
id = 3693, parent = 3685, thread = 3678, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.164, time = 2007/06/20 (1182350859) ,
subject = Re:Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 0, karma = 0+0-,
như vậy là trong tex ko có cách biểu diễn nào nhanh hơn hả các bác, mình phải tự định nghĩa phải ko?
Riêng dấu chia hết thì không có Có khoảng 4 nghìn ký hiệu, ở đây forum:1596
 
id = 3695, parent = 3693, thread = 3678, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 222.252.119.149, time = 2007/06/21 (1182368346) ,
subject = Re:Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 0, karma = 0+0-,
Bất cứ một kí hiệu phủ định nào cũng làm bằng cách sau đây đều được như:
\newcommand{\kchiahet}{\not\vdots\;\;}
nghĩa là chỉ cần thêm lệnh \not vào trước các dấu đã có như \not\in (\ne)
\not \equiv , ...

Bạn thử xem nhé. TeX có thể thiết kế mọi kí hiệu một cách đơn giản và hiệu quả !!!!
 
id = 3696, parent = 3695, thread = 3678, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.26.47, time = 2007/06/21 (1182411323) ,
subject = Re:Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào thầy!

Dùng \not thì kết quả không đẹp lắm (đối với dấu chia hết). Theo em thấy, \not cho kết quả tương tự cách của nqthang235 đề nghị. Vì thế, em đã làm theo cách đặt dấu phủ định trên đầu. (Dùng \overline thì kết quả rất xấu.)

Với các ký hiệu khác (=, tương đương, đồng nhất, <,...) thì đúng như thầy nhận xét, \not thật nhanh gọn!

PS: Nhân đây, xin nói thêm về \not: đó là một ký hiệu đặc biệt
\not=\mathchar"323