VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3612, contains 3612, 3613, 3614
id = 3612, parent = 0, thread = 3612, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 58.187.9.6, time = 2007/06/03 (1180887164) ,
subject = Viết documentclass, hits = 1230, karma = 0+0-,
Tại hạ đang có nhu cầu viết các document class (*.cls) nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Đọc clsguide lại càng thấy mù tịt.
Nói rõ hơn là thế này, tại hạ muốn viết mấy cái document class như sau:
1. Đề thi;
2. Mẫu khóa luận, luận văn, luận án;
3. Lecture note;
4. Và một số thứ nữa chưa nghĩ ra hết .
Đại ca nào có bí kíp nào dễ đọc hay có vài tuyệt chiêu gì đó chỉ cho tại hạ với.
 
id = 3613, parent = 3612, thread = 3612, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.15.0, time = 2007/06/04 (1180903092) ,
subject = Re:Viết documentclass, hits = 0, karma = 1+0-,
dduyhai:
2. Mẫu khóa luận, luận văn, luận án;
Cố lên bạn ơi, riêng cái (2) ấy, lão kyanh làm hoài vẫn chưa thấy xong (nói nhỏ kẻo lão lại phạt )

Mình cũng định viết cái mẫu giáo án (đã bàn nhiều rồi), mà cũng chưa thể ra nổi.

Chúc bạn mau tìm ra lối đi, cứu giúp mọi người, trong đó có /me nhé !!!
 
id = 3614, parent = 3613, thread = 3612, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.90, time = 2007/06/04 (1180945414) ,
subject = Re:Viết documentclass, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin chào!

Phân biệt được gói và lớp
lớp => dính dáng chủ yếu đến layout, ảnh hưởng đến toàn bộ tài liệu
gói => thực hiện những mục tiêu cụ thể, ảnh hưởng một phần tài liệu

TeX hầu như thỏa mãn mọi nhu cầu của người dùng. Vì thế, trước khi viết cái gì, nên tìm trong wiki:LC, xem thử có làm chưa Nếu có rồi thì tìm cách áp dụng cho thật tốt! Và nếu chưa thì hãy thử viết. Hai cuốn sách gối đầu cho dân TeX devel là wiki:LCwiki:TeXbyTopic.

Có rất nhiều dự án cho ViệtTUG, như đã nói ở đây. Mình rất muốn làm . Nhưng... đâu có feedback mà làm Chuyển trang ViệtTUG qua trang thương mại họa may mấy dự án ấy có tiến triển hơn . hì.

Với những kinh nghiệm đã có, mình có thể giúp dduyhai làm một cái gì đó (chọn đi!). Riêng đề thi và quản lý đề thi , /me đang làm cho trường và có thể công bố kết quả vào tháng 8 tới đây. Muốn bắt đầu thì đọc article.cls và chương dành cho wiki:ClassWriter

Tuy nhiên, theo mình nghĩ, học được cái đã có và dùng cho tốt cũng là một việc không dễ dàng gì: conTeXt, pstricks (Mr. hhp đâu rồi!!!), etc.

Chúc vui!