VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 36, contains 36, 50, 51
id = 36, parent = 0, thread = 36, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.8, time = 2005/09/05 (1125933663) ,
subject = to Hạnh: bác phụ trách box này nhé!, hits = 1310, karma = 0+0-,
Cái pctex 4.0 thì /me mần được. bản mới hơn thì phải nhờ bác Hạnh thôi!

Nhớ ghé qua nhé
 
id = 50, parent = 36, thread = 36, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.252.244.116, time = 2005/09/08 (1126164685) ,
subject = VnTeX for PCTeX 5.0, hits = 0, karma = 0+0-,
Ok!
Tớ sẽ viết bài cụ thể về việc dùng gói vntex 3.0 của Bác Thành cho PCTeX 5.0. Cũng như các gói cần cài đặt cho PCTeX 5.0.

PS: To Kỳ Anh! Bác liên hệ với tôi để upload file .zip lên cho bà con nhé.
 
id = 51, parent = 50, thread = 36, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/08 (1126173181) ,
subject = Re:VnTeX for PCTeX 5.0, hits = 0, karma = 0+0-,
hê, bác mần xong đi, /me sẽ tải lên sarovar.org. Nhớ vụ bản quyền. Discuss về pctex thì không sao cả mà Bác mailto:kyanh.at.o2.pl nhé