VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 357, contains 357, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 372, 373, 374, 375
id = 357, parent = 0, thread = 357, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = ddb, ip = 203.160.1.38, time = 2005/11/13 (1131822502) ,
subject = Trục trặc với \\MakeUppercase, hits = 3105, karma = 0+0-,
Mình mới học cách dùng latex
Mình sử dụng Miltex + Winedt và gói vntex
do dùng ảnh dạng jpg nên soạn thảo xong phải dùng chon pdf Latex mới chèn được hình.
Nhưng vẫn chưa gõ được các chữ nguyên âm hoa có dấu (Ấ, Ố...) mặc dù đã định nghĩa marco \up như bạn Kyanh hướng dẫn. khi click vào nút pdf latex để dịch thì co lỗi Undifined control.... tại nơi sử dụng marco \up
ai biết cách khắc phuc giúp với . thanks
 
id = 360, parent = 357, thread = 357, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.221, time = 2005/11/13 (1131879538) ,
subject = Re:help me, hits = 0, karma = 0+0-,
ddb:
chưa gõ được các chữ nguyên âm hoa có dấu (Ấ, Ố...) mặc dù đã định nghĩa marco \up như bạn Kyanh hướng dẫn. khi click vào nút pdf latex để dịch thì co lỗi Undifined control.... tại nơi sử dụng marco \up
ai biết cách khắc phuc giúp với . thanks
Hơi lạ! khi dùng bảng mã TCVN để gõ văn bản chữ nguyên âm hoa có dấu là không gõ được (đây là điều tồi nhất của TCVN). Với việc dùng vntex, thì bạn phải dùng \MakeUppercase để chuyển chữ thường sang hoa.
Chẳng hạn \MakeUppercase{ấ} -> Ấ

Bạn kiểm tra thử file tex dưới đây xem có cho ra ký tự Ấ không?

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[tcvn]{vietnam}
\let\up=\MakeUppercase
\begin{document}
\up{Ê}
\end{document}
 
id = 361, parent = 360, thread = 357, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = ddb, ip = 203.160.1.38, time = 2005/11/14 (1131903102) ,
subject = Re:help me, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bạn, thử đoạn văn bản của bạn được rùi. mình cũng gõ được chữ hoa. hinh như lúc đầu mình định nghĩa marco sai. đang viết LV nhưng mới học được 1, 2 ngày nên chỉ quan tâm đến gõ được hay không thôi chứ chưa tìm hiểu kỹ .
Mình muốn làm một số việc sau thì làm thế nào, ai làm rồi giúp với:
1. định dạng lại trang theo Y/C của trường: left: 3.5cm, right: 2cm, top:3.5, bottom: 3.0cm...
2. Làm cách nào để định dạng header, footer như mong muốn, ví dụ như trên header tại một trang của chưong nào thì có dòng kẻ ngang và có ghi mục của chương đó hoặc tên chương....
3. Làm thế nào để tại một đoạn nào đó thích lùi vào từng nào thì lùi.
4. Trong phần trích dẫn tài liệu tham khảo nếu muốn tách ra thành các phần. tiếng việt, tiếng nước ngoài.. rồi mới viết tên tài liệu thì làm thế nào
ví du:
Tài liệu tham khảo
Tiếng Việt
[1] Nguyễn văn a,...
[2] Nguyễn văn B..
...
Tiếng anh
[1] S.Iijma..
[2] T.kan....
..........
Thanks!
 
id = 362, parent = 361, thread = 357, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.2.85, time = 2005/11/14 (1131907060) ,
subject = Re:help me, hits = 0, karma = 0+0-,
ddb:
1. định dạng lại trang theo Y/C của trường: left: 3.5cm, right: 2cm, top:3.5, bottom: 3.0cm...
2. Làm cách nào để định dạng header, footer như mong muốn, ví dụ như trên header tại một trang của chưong nào thì có dòng kẻ ngang và có ghi mục của chương đó hoặc tên chương....
3. Làm thế nào để tại một đoạn nào đó thích lùi vào từng nào thì lùi.
4. Trong phần trích dẫn tài liệu tham khảo...
1. Dùng package geometry
2. Dùng package fancyhdr
3. Dùng các khoảng trống, tab,... hay dùng \hspace
4. Dùng bibtex
 
id = 369, parent = 362, thread = 357, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = abc (guest), ip = 203.160.1.38, time = 2005/11/15 (1132048572) ,
subject = Re:help me, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
1. Dùng package geometry
2. Dùng package fancyhdr
3. Dùng các khoảng trống, tab,... hay dùng \hspace
4. Dùng bibtex
Bạn có thể nói rõ hơn về cách dùng từng gói lệnh này không?
 
id = 370, parent = 369, thread = 357, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.110.171, time = 2005/11/15 (1132053980) ,
subject = Re:help me, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác vô file doc của mỗi gói mà xem hướng dẫn trên này làm sao nói hết được, cách dùng của các gói này cũng khá thú vị, bác tự tìm hiểu xem sao.
 
id = 373, parent = 370, thread = 357, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = ddb, ip = 203.162.18.60, time = 2005/11/16 (1132136563) ,
subject = Re:help me, hits = 0, karma = 0+0-,
Tìm file huớng dẫn sử dụng (càc file doc mà bạn hoangoclan nói) các gói đó ở đâu vạy. minh mày mò mà chưa làm được cái header và footer như mong muốn. từ mục help của Winedt vào help của latex.. ko thấy hướng dẫn sử dụng mấy gói trên. chỉ giúp với. thanks
 
id = 374, parent = 373, thread = 357, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.64, time = 2005/11/16 (1132137068) ,
subject = Tài liệu hướng dẫn của các gói, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình quên? Các tài liệu hiện có chỉ hướng dẫn dùng gói. Các gói geometry và fancyhdr chưa có tài liệu. MÌnh sẽ gửi bài hướng dẫn sơ lược. Trong khi chờ đợi, bạn có thể đọc tài liệu tiếng Anh. Ví dụ, có trong

c:\texmf\doc\latex\geometry
c:\texmf\doc\latex\fancyhdr

Gói geometry thì đơn giản thôi. Ví dụ:
\usepackage[%
  left=30mm
  ,right=30mm
  ,top=25mm
  ,bottom=25mm]{geometry}


Chúc may mắn!
 
id = 375, parent = 373, thread = 357, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.86, time = 2005/11/16 (1132141209) ,
subject = Ví dụ dùng gói fancyhdr, hits = 0, karma = 0+0-,
ddb:
...chưa làm được cái header và footer như mong muốn.
Tài liệu về các gói, nếu bạn dùng MiKteX vào thư mục doc sẽ tìm thấy.

Gói fancyhdr có nhiều thứ lằm (phải đọc thôi). Dưới đây là một ví dụ rất đơn giản về việc sử dụng gói này

\documentclass[12pt,twoside]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\begin{document}
\section{Đây là section 1}
\subsection{Đây là subsection}
\newpage
\subsection{Đây là subsection}
\newpage
\section{Đây là section 2}
\subsection{Đây là subsection}
\newpage
\subsection{Đây là subsection}
\end{document}
 
id = 372, parent = 369, thread = 357, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.76, time = 2005/11/15 (1132070988) ,
subject = Re:help me, hits = 0, karma = 0+0-,
Gửi abc: Ở phần tải về của ViệtTUG có nhiều tài liệu lắm. Bác tải về xem nhé!
 
id = 363, parent = 357, thread = 357, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.73, time = 2005/11/14 (1131911812) ,
subject = Re:help me, hits = 0, karma = 0+0-,
Các thành viên ở ViệtTUG rất sẵn lòng giúp đỡ... nhưng những chủ đề kiểu help me không được hoan nghênh lắm đâu. Các chủ đề này sẽ được chuyển vào mục Lạc đề trong lần online kế tiếp của mình!

Thân ái!