VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3534, contains 3534, 3535
id = 3534, parent = 0, thread = 3534, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = ble, ip = 222.253.177.227, time = 2007/05/08 (1178629551) ,
subject = Help me!, hits = 455, karma = 0+0-,
Tôi đến với tex vì công việc, không có kiến thức cơ bản về tex, chủ yếu là tự mày mò. Xin giúp tôi :
1. Hướng dẫn cơ bản cho tôi về các tập tin: *.cls, *.sty, *.dtx
2. Làm sao can thiệp vào các file trên ?
3. Giới thiệu cho tôi một số tài liệu về các file trên
Cám ơn các anh chị nhiều.
 
id = 3535, parent = 3534, thread = 3534, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.18, time = 2007/05/08 (1178632560) ,
subject = Re:Help me!, hits = 0, karma = 0+0-,
Tập tin *.cls : các lớp latex, ví dụ: article.cls (có trong hệ thống tex)
Tập tin *.sty : gói , xem như `plugins` cho tex. Ví dụ ntheorem.sty
Tập tin *.dtx : mã nguồn + tài liệu của *.cls, *.sty được viết chung thành một dạng *.dtx. Biên dịch tài liệu này ta được tài liệu về gói, biên dịch tập tin driver *.ins đi kèm ta được tập tin *.sty, *.cls

Các tập tin trên đều ở dạng plain text, có thể mở, chỉnh sửa trong bất kỳ chương trình soạn thảo nào. Lưu ý quan trọng: khi có sự thay đổi phải lưu với tên khác theo quy định trong giấy phép LPPL (sửa tập tin ntheorem.sty => lưu với tên chẳng hạn my-ntheorem.sty)

Tài liệu về các tập tin trên? Để có thể viết một gói LaTeX, cần có kinh nghiệm sử dụng TeX. Có thể mã bất kỳ mã nguồn nào ra để tham khảo, đặc biệt là các tập tin *.dtx. Một số lệnh cơ bản nhất khi viết gói có thể coi trong wiki:LC