VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3526, contains 3526, 3527, 3532, 3794, 3798
id = 3526, parent = 0, thread = 3526, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.67.8, time = 2007/05/07 (1178531266) ,
subject = Lệnh \\up trong Vnmik 3.0.3, hits = 1867, karma = 0+0-,
Chào mọi người. Lâu quá mới quay lại với tex được. Mọi người cho mình hỏi: Mình sử dụng lệnh \up {Đại} để viết chữ hoa trong Vnmik 3.0.3 thì chương trình báo lỗi:
Undefined control sequence.
\up {Đại}

Tại sao vậy nhỉ. Khắc phục lỗi này thế nào vậy?
Cảm ơn rất nhiều.
 
id = 3527, parent = 3526, thread = 3526, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.252.236.112, time = 2007/05/07 (1178534208) ,
subject = Re:Lệnh \\up trong Vnmik 3.0.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Lệnh \up không phải là lệnh chuẩn của TeX. Bạn thêm dòng sau vào gói cá nhân hoặc vào trước \begin{document} nhé:
\let\up\MakeUppercase

Chúc vui!
 
id = 3532, parent = 3527, thread = 3526, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.67.111, time = 2007/05/08 (1178606217) ,
subject = Re:Lệnh \\up trong Vnmik 3.0.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình đã làm theo và hết lỗi rồi. Cám ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn mạnh khỏe.
 
id = 3794, parent = 3532, thread = 3526, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2007/07/28 (1185574642) ,
subject = Re:Lệnh \\up trong Vnmik 3.0.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Cho em hỏi một câu ngớ ngẩn một tí, em chỉ dùng latex, có một số khác biệt giữa Latex và Tex, nhiều tài liệu hướng dẫn dùng một số gói lênh cho tex và latex cứ lộn hết cả lên, bác nào nói rõ cho em một chút.
thanks!!!!
 
id = 3798, parent = 3794, thread = 3526, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.252, time = 2007/07/28 (1185609659) ,
subject = Re:Lệnh \\up trong Vnmik 3.0.3, hits = 0, karma = 0+0-,
Về TeX nguyên thuỷ (plain TeX), có thể tham khảo tài liệu rất đầy đủ files:texbytopic (cuốn này dành cho người lập trình tex là chủ yếu). Ngoài plain TeX, còn có AMS TeX do Hội Toán học Mỹ phát triển,...

Sự khác biệt giữa LaTeX và TeX, nói nôm na , cũng như sự khác biệt giữa ngôn ngữ lập trình Assembler và ngôn ngữ C (và ngôn ngữ cấp cao khác). LaTeX tạo cho người dùng sự thuận tiện, nhờ các lớp và gói của nó: ta chỉ việc dùng, mà không cần quan tâm đến các quá trình bên trong. Còn để làm việc với plain TeX , người dùng phải rất vất vả xây dựng lại mọi thứ, thư viện. Bù lại, plain TeX cung cấp khả năng cao nhất để thay đổi mọi thứ !

Đọ mã nguồn các gói LaTeX, thấy plain TeX và LaTeX được dùng "lấn lộn". Với người dùng bình thường, sự phân biệt này không quan trọng lắm. Cứ ra kết quả là tốt rồi.

Nói dông dài: Hãy xem các định nghĩa khác nhau của lệnh \up:
\let\up=\MakeUppercase
\def\up{\MakeUppercase}
\newcommand\up{\MakeUppercase}
\newcommand\up[1]{\MakeUppercase{#1}}

Hai cái đầu theo phong cách plain TeX. Hai chàng sau theo phong cách LaTeX. Xem thêm ở forum:521