VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3522, contains 3522
id = 3522, parent = 0, thread = 3522, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 58.187.9.72, time = 2007/05/07 (1178486191) ,
subject = phân biệt hai gói vntex, hits = 896, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: phân biệt hai gói vntex

Chậc chậc, đúng là có sự nhầm lẫn này thật. Tuy mình ở cùng bộ môn với thầy Điển thật nhưng mà mình chưa xài package vntex của thầy bao giờ cả. Khi còn dùng PcTeX 32 (ver 3.1) thì mình tự cài font VNI để dùng tạm được 6 tháng sau đó chuyển qua dùng vntex của HTT trên PcTeX v5, sau này là omegavn của Rút đại hiệp trên MiKTeX 2.4, gói vntex của HTT trên MiKTeX 2.5 và TeXLive 2007.