VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3516, contains 3516
id = 3516, parent = 0, thread = 3516, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.95, time = 2007/05/05 (1178383164) ,
subject = xem box/chủ đề dạng luồng, hits = 282, karma = 0+0-,
Bạn có thể chỉnh kiểu xem trong Trang hồ sơ của mình.

Enjoy!

http://download.tuxfamily.org/viettug/images/shot_view_thread.jpg

PS: bài được cập nhật sau feedback của lihavim. Cám ơn lihavim rất nhiều.