VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3514, contains 3514, 3597, 3599, 3609, 3615, 3616, 3617, 3636, 3645, 3654, 3658, 3666
id = 3514, parent = 0, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.95, time = 2007/05/04 (1178296725) ,
subject = tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 2893, karma = 0+0-,
Xin chào,

Để có hình ở cuối bài, /me đã mần theo mã code:e227fa4df1 (view, download), với hình nguồn kak.eps.

Nhận xét: picinpar tự động đánh nhãnh figure 1 cho hình.
Bây giờ, muốn tham khảo đến hình này, thì làm sao?

Bà con biết chỉ dùm với. Cám ơn

http://download.tuxfamily.org/viettug/images/shot_picinpar.jpg
 
id = 3597, parent = 3514, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 222.253.193.92, time = 2007/05/23 (1179935105) ,
subject = Re:tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã chèn được hình theo chỉ dẫn của Viettug. Vấn đề tôi gặp phải bây giờ là làm thế nào để không có khoảng trắng xung quanh các hình .pdf. Mong sự giúp đỡ của diễn đàn.
http://download.viettug.org/?file=phuongnam_picinpar1.jpg
 
id = 3599, parent = 3597, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.119.35, time = 2007/05/23 (1179938746) ,
subject = Re:tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 0, karma = 0+0-,
Hoặc là Bạn dùng chươgn trình ví dụ MWsnap hoặc Snagit để chụp những gì cần lấy, bỏ đi phần khoảng trắng thừa, như mình làm đây:
http://download.viettug.org/?file=phuongnam_batgiac2.jpg

Bạn có thể tải về một trong hai hình sau:
(pdf): file:phuongnam_batgiac2.pdf
(jpg): file:phuongnam_batgiac2.jpg

Hoặc là bạn dùng clips:
\scalebox{0.5}{% phóng to hoặc thu nhỏ
  \includegraphics*[12,13][320,340]{kak.pdf}}
% [12,13]: tọa độ góc dưới bên trái
% [320,340]: tọa độ góc trên bên phải
% các toạ độ này bạn phải tự mò mẫm lấy!


và cách gì nữa nhỉ
 
id = 3609, parent = 3599, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.80.77, time = 2007/05/26 (1180174027) ,
subject = Re:tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã chèn hình được theo hướng dẫn của Viettug. Cám ơn Viettug nhiều.
 
id = 3615, parent = 3609, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.80.172, time = 2007/06/04 (1180953376) ,
subject = Re:tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là tôi đã chèn được hình, nhưng nay tôi lại gặp phải vấn đề như sau: Thứ tự văn bản tôi đánh đằng sau của hình mà tôi chèn vào, nhưng khi chạy chương trình (tôi dùng Winedit), thì nó lại nằm ở phía trước của văn bản và cả thứ tự của hình vẽ cũng vậy nữa, hình 5 lại ở trước của hình 4. Xin diễn đàn chỉ giúp tôi.http://d.turboupload.com/d/1845960/chen_hinh_anh.pdf.html
 
id = 3616, parent = 3615, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.252.225.90, time = 2007/06/04 (1180958531) ,
subject = Re:tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 0, karma = 0+0-,
Các hình nhảy "lung tung" vậy là có thể do bạn dùng môi trường động (float) `figure` để chèn hình. Khi dùng môi trường động (float), TeX sẽ tìm kiếm vị trí thích hợp nhất để bố trí hình vẽ, bảng biểu (theo kiến thức thức của TeX ). Nếu muốn "đặt đâu, con ngồi đấy", bakn thử với \begin{figure}[h] (h => here), hoặc là bỏ qua việc dùng môi trường `figure`

Nếu không tự xoay xở được, bạn có thể cung cấp cho mình đọan mã mà bạn đã dùng để chèn hình.
 
id = 3617, parent = 3616, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.80.95, time = 2007/06/06 (1181127144) ,
subject = Re:tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn texhax. Để tôi làm theo hướng dẫn của bác. Nếu không được tôi gởi cho bác file nguồn mà tôi soạn.
 
id = 3636, parent = 3617, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.82.169, time = 2007/06/08 (1181295804) ,
subject = Re:tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 0, karma = 0+0-,
Đây là file nguồn của tôi.
http://d.turboupload.com/d/1855204/Chen_hinh.rar.html
 
id = 3645, parent = 3636, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.24.205, time = 2007/06/11 (1181553120) ,
subject = Re:tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 0, karma = 0+0-,
file:phuongnam_chenhinh2.zip

hình số 5 được chèn nhờ gói picinpar, nên vị trí của hình đó được cố định tại nơi chèn. Các hình khác được chèn nhờ môi trường figure nên dịch chuyển theo ý của TeX (mặc dù đã dùng [ht]).

vấn đề mà Phương Nam nêu ra, liên quan đến câu hỏi mà mình đưa ra trong bài viết đầu tiên của chủ đề này -- mình vẫn chưa trả lời được.

Ráng chờ vậy, Phương Nam nha! Mình bận quá
 
id = 3654, parent = 3645, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.84.251, time = 2007/06/14 (1181839288) ,
subject = Re:tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 0, karma = 0+0-,
Day la mot tai lieu ma toi viet trong Word. Toi co y dinh viet lai trong LaTeX nen hoi nhieu ve viec chen hinh.
LINK_HERE
 
id = 3658, parent = 3654, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.111, time = 2007/06/15 (1181913504) ,
subject = Re:tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 0, karma = 0+0-,
link die rồi bác Phương Nam ơi. Cho /me xin cái khác. Cám ơn!
 
id = 3666, parent = 3658, thread = 3514, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.81.236, time = 2007/06/17 (1182093231) ,
subject = Re:tham khảo hình của picinpar/ figwindow, hits = 0, karma = 0+0-,
Viettug ơi, mình upload hai lần mà đều không được.