VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 342, contains 342, 344, 352, 531, 534, 4499, 4501, 4502, 4503, 4513
id = 342, parent = 0, thread = 342, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.38, time = 2005/11/11 (1131643032) ,
subject = Kích thước của chữ và công thức Toán, hits = 2734, karma = 0+0-,
Không ngờ lại là người mở đầu chủ đề này. Về công thức Toán mình có một vấn đề nhỏ là: Khi soạn thảo công thức Toán với MikTex thì công thức nhỏ hơn rất nhiều so với phông chữ thông thường, đặc biệt là phân số nhìn không được "đẹp". Tất nhiên là có thể dùng lệnh {\Large}, {\LARGE}, {\huge}.... để phóng to công thức lên. Ở đây mình muốn hỏi là có cách nào khác để có thể điều chỉnh sao cho công thức Toán và chữ trong toàn tài liệu có cùng một kích thước được không? Cảm ơn tất cả các bạn.
 
id = 344, parent = 342, thread = 342, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.0.236, time = 2005/11/11 (1131657177) ,
subject = Re:Kích thước của chữ và công thức Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo mình nghĩ chắc là bạn dùng biểu thức toán trên cùng dòng với văn bản phải không? Nếu công thức toán trên cùng dòng với văn bản, thì có thể nó tự động nhỏ đi để phù hợp với dòng văn bản. Nếu bạn muốn nó trở về "bình thường" thì hãy thêm \displaystyle
Ví dụ:
Cho hàm số $y=\frac{x^{2}+2x+1}{x+2}$ -> nó nhỏ đi
Cho hàm số $\displaystyle y=\frac{x^{2}+2x+1}{x+2}$ -> bình thường.
 
id = 531, parent = 344, thread = 342, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 220.231.84.136, time = 2005/12/16 (1134712229) ,
subject = Re:Kích thước của chữ và công thức Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Theo mình nghĩ chắc là bạn dùng biểu thức toán trên cùng dòng với văn bản phải không? Nếu công thức toán trên cùng dòng với văn bản, thì có thể nó tự động nhỏ đi để phù hợp với dòng văn bản. Nếu bạn muốn nó trở về "bình thường" thì hãy thêm \displaystyle
Ví dụ:
Cho hàm số $y=\frac{x^{2}+2x+1}{x+2}$ -> nó nhỏ đi
Cho hàm số $\displaystyle y=\frac{x^{2}+2x+1}{x+2}$ -> bình thường.
Em xin góp một ý be bé bổ sung vào ví dụ trên:

\usepackage{amsmath}
...

Cho hàm số $y=\frac{x^{2}+2x+1}{x+2}$ -> nó nhỏ đi
Cho hàm số $y=\dfrac{x^{2}+2x+1}{x+2}$ -> bình thường.

.....

Rõ ràng cái này nằm trong việc sử dụng amsmath. Nhưng thôi nói ra ví dụ cho nó dễ hỉ, ai như bác m0nster kia bắt đọc lại cả quyển sách. kiểu rứa chắc bà con sợ \TeX\ mất vía
 
id = 534, parent = 531, thread = 342, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.83, time = 2005/12/16 (1134745189) ,
subject = Re:Kích thước của chữ và công thức Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Long Phan:
\usepackage{amsmath}
...

Cho hàm số $y=\frac{x^{2}+2x+1}{x+2}$ -> nó nhỏ đi
Cho hàm số $y=\dfrac{x^{2}+2x+1}{x+2}$ -> bình thường.
Còn có \frac nữa, rồi \gfrac nữa!
Rõ ràng cái này nằm trong việc sử dụng amsmath. Nhưng thôi nói ra ví dụ cho nó dễ hỉ, ai như bác m0nster kia bắt đọc lại cả quyển sách. kiểu rứa chắc bà con sợ \TeX\ mất vía
Mình bỏ công ra dịch tài liệu. Mấy bác ấy hỏng chịu đọc thì phải chịu rượu phạt thôi!
 
id = 4499, parent = 534, thread = 342, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = duontra, ip = 125.214.35.53, time = 2008/04/22 (1208865883) ,
subject = Re:Kích thước của chữ và công thức Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Khi ghi cong thuc (xich ma chẳng hạn), mà dung trong môi trường toán thì bình thường, nhưng khi để nó nằm chung với dòng chữ thì chỉ số (i=1 -> n)bị lệch bên cạnh. Minh sử dụng kết hợp với lệnh \overset\underset thi thay không dep lam. Các bác có cách nào chỉ với.. em cám ơn nhiều.
 
id = 4501, parent = 4499, thread = 342, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.50.71, time = 2008/04/22 (1208874232) ,
subject = Re:Kích thước của chữ và công thức Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
$\displaystyle \sigma...$
 
id = 4502, parent = 4501, thread = 342, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = duontra, ip = 125.214.35.155, time = 2008/04/24 (1209043552) ,
subject = Re:Kích thước của chữ và công thức Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
em ghi nhằm mất rồi. Ý em hỏi là lệnh $\sum_{i=1}^n$ mà viết chung với dòng chữ thì chỉ số bị lệch sang một bên. Còn dùng $$\sum_{i=1}^n$$ thì bình thường
 
id = 4503, parent = 4502, thread = 342, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 117.7.51.11, time = 2008/04/24 (1209048909) ,
subject = Re:Kích thước của chữ và công thức Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
vậy thì $\displaystyle\sum...$. Bạn xem ở files:amsldoc-vn
 
id = 4513, parent = 4503, thread = 342, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = duontra, ip = 125.214.35.144, time = 2008/04/26 (1209205861) ,
subject = Re:Kích thước của chữ và công thức Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
cam on anh nhieu.. em thuc hien duoc roi
 
id = 352, parent = 342, thread = 342, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.84, time = 2005/11/12 (1131788118) ,
subject = Re:Kích thước của chữ và công thức Toán, hits = 0, karma = 0+0-,
0/ Box này thực ra sẽ cực kỳ nóng đấy. Có vài ý mà /me sẽ gửi lên từ từ để anh em còn thở nữa

1/ Các font text/toán có vài cỡ thôi. Nếu bác dùng font chữ khác thường (nghĩa là ngoài các kiểu 10pt, 11pt, 12pt) thì nếu nhìn kỹ, bác có thể thấy nhiều sự khác biệt. Đơn cử một ví dụ ( thậm chí không có chút Toán nào) lệnh sau sẽ sinh ra Warning trong LaTeX:
\section{Chỉ để kiểm tra \texttt{sinh ra Warning}}


2/ Vấn đề bác cuong gặp, thì khác. Đúng như bác hhp đã trả lời. Bác cuong vui lòng đọc kỹ lại phần viết về phân số, tài liệu hướng dẫn dùng gói AMS (/me đã dịch)