VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 334, contains 334
id = 334, parent = 0, thread = 334, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.231, time = 2005/11/09 (1131476621) ,
subject = Mở box mới cho Maple, hits = 495, karma = 0+0-,
/me thấy việc vẽ hình trong Maple cũng cần nhiều Tips và Tricks, nghĩa là cần chia xẻ!

Ngoài ra, còn những gì nữa? Có thể mở một box mới cho Maple không? Mục vẽ hình trong Maple để ở đâu là hợp lý?

Các bác cho xin ý kiến! Cám ơn!