VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3321, contains 3321, 3323, 3329, 3333
id = 3321, parent = 0, thread = 3321, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = fieldtheory2876, ip = 58.187.125.93, time = 2007/03/15 (1173921604) ,
subject = vntex: hướng dẫn dùng font, hits = 1636, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: vntex: hướng dẫn dùng font

Toi moi dung miktex de go tieng viet (version2.5). Co cai them vntex. Xin hoi cac ban la tai sao khi toi dung doan chuong trinh sau:

./code.dd9d83a2fd.html

Tai sao khi toi dung font \hoadam (viet tieng viet chu HOA, DAM) thi chay khong bao loi, nhung khi mo dvi thi no bao loi sau: "MiKTeX Problem Report Message: Not all fonts could be loaded. See 'File->Document Properties', for details."

Cac font khac thi chay duoc.

- Cau hoi thu hai: lam the nao de dan cach cac dong trong van ban miktex.

- Tai sao khi toi dùng font tieng viet theo mau tren thi cac cong thuc toan lai co fontsize nho hon.

CAC BAN GIUP DO TOI DUOC KHONG.
Neu co the xin gui theo email: [email protected]
CAM ON!
 
id = 3323, parent = 3321, thread = 3321, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.24.165, time = 2007/03/15 (1173943857) ,
subject = Re:vntex: hướng dẫn dùng font, hits = 0, karma = 0+0-,
Gói vntex mà bạn cài là gói nào? Hiện có hai gói vntex: một của thầy Nguyễn Hữu Điển ở Hà Nội, một của Hàn Thế Thành. Bạn đang dùng gói thứ nhất. Gói này không được hỗ trợ bởi CTAN và do đó việc cài vào MikTeX đôi khi có những trục trặc như trên.

Trong miktex 2.5 có vntex (Hàn Thế Thành) mới nhất. Bạn thử với tập tin *.tex mình chỉnh lại như sau đây: ./code.cec0c1c51f.html . Khi đó, muốn viết chữ hoa bạn dùng:
\MakeUppercase{in hoa}

và muốn có chữ đậm \textbf{in đậm}, và nếu muốn cả hai \textbf{\MakeUppercase{in đậm và hoa}}

> lam the nao de dan cach cac dong trong van ban miktex.
Bạn thử như sau:
\def\baselinestretch{1.5}
% ...
\begin{document}

hoặc dùng gói setspace
\usepackage{setspace}
\onehalfspacing
% hoặc \doublespacing


Mong hồi âm của bạn.

PS: Contact /me: viettug [yahoo nick] 0977 673 431 [mobile]
 
id = 3329, parent = 3323, thread = 3321, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = fieldtheory2876, ip = 58.187.125.200, time = 2007/03/16 (1173997761) ,
subject = Re:vntex: hướng dẫn dùng font, hits = 0, karma = 0+0-,
Cam on Kyanh! minh da lam duoc roi. Tuy nhien, minh muon hoi them ban hai cau:
- Minh dung goi "report", nhung cac de muc "chuong...", "tai lieu tham khảo" deu can trai. Minh muon chinh lai cac de muc nay thanh "CHUONG...", "TAI LIEU THAM KHAO" (viet hoa, dam) va can giua thi lam the nao?

- Font chu mac dinh cua goi vntex (Han the Thanh) la font gi vay ban? Ban thu cho minh mot mau doi font duoc khong (mot mau tuong tu nhu vntime trong word vay).
Cam on nhieu! Fieldtheory!
 
id = 3333, parent = 3329, thread = 3321, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.26.16, time = 2007/03/16 (1174039721) ,
subject = Re:vntex: hướng dẫn dùng font, hits = 0, karma = 0+0-,
sử dụng font vntex: http://vntex.org/doc/vn-fonts.pdf
chỉnh tiêu đề: có một số ví dụ trong example.{pdf,tex}, bạn tải về ở đây...