VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3298, contains 3298, 3299, 3307
id = 3298, parent = 0, thread = 3298, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 210.245.31.15, time = 2007/03/07 (1173286372) ,
subject = Chèn hình, hits = 1108, karma = 1+-2-,
Các bác cho mình hỏi, có cách nào chèn hình, hình nằm bên phài và bên trái là tex? Giống như là chèn hình trong word, hình mình muốn "kéo" đi đâu cũng đuợc.
 
id = 3299, parent = 3298, thread = 3298, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 203.210.241.23, time = 2007/03/07 (1173286713) ,
subject = Re:Chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
peter xem ở box Hình vẽ (vào box rồi sau đó chọn Tìm kiếm). Các gói wrapfig, picins,...
 
id = 3307, parent = 3299, thread = 3298, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 137.224.234.16, time = 2007/03/10 (1173497505) ,
subject = Re:Chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong hệ trục tọa độ 2 chiều, giả sử trục tung đo lường xác suất còn trục hoành đo lường các giá trị xảy ra. Mình muốn cho chữ "Xác suất" chạy dọc theo trục tung thì làm như thế nào ạ? Xin diễn đàn giúp mình với