VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3288, contains 3288, 3289, 3337, 3338, 3346, 3350, 3351, 3352, 3354, 3357, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3367, 3370, 3372, 3373, 3378, 3379, 3380, 3382, 3383, 3386, 3387, 3388, 3390, 3391, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3406, 3407, 3423, 3426, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3454, 3463, 3483, 3763, 3800, 3802, 3806, 3897, 3941, 3942, 3944, 3946, 3947, 3968, 3969, 4000, 4007, 4010, 4015, 4039, 4040, 4042, 4043, 4051, 4052, 4054, 4055, 4062, 4072, 4074, 4079, 4080, 4082, 4083, 4116, 4118, 4119, 4122, 4125, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4137, 4138, 4140, 4141, 4161, 4162, 4163, 4165, 4166, 4167, 4198, 4208, 4555, 4577, 4580, 4629
id = 3288, parent = 0, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.152, time = 2007/03/03 (1172868970) ,
subject = Trắc nghiệm, hits = 80539, karma = 0+0-,
Sắp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cho thi một số môn hoàn toàn bằng hình thức trắc nghiệm, nhưng việc soạn thảo một đề trắc nghiệm thật không đơn giản, nhất là việc đảo đề. Vậy có cách nào soạn thảo một đề trắc nghiệm bằng Latex và khi ta đảo đề, thì đáp án cũng thay đổi theo không? Các bác giúp tôi với.
 
id = 3289, parent = 3288, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.26.249, time = 2007/03/03 (1172915778) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+-1-,
Mình đang theo đuổi dự án này. Có một số trao đổi tại:
LINK_HERE=157&PN=1

Với các bài trắc nghiệm nhỏ, có gó PROBSOLN (box: latex và mọi thứ khác). Mình có phát triển một gói để quản lý một thư viện lớn các bài tập, tuy nhiên, chưa làm được phần còn lại là sinh ngẫu nhiên các bài toán. Còn cách tiếp cận khác là dùng SQLTeX để quản lý thư viện đề thi trắc nghiệm.

Với TeX thì mọi chuyện đang bắt đầu. Mình tìm hiểu nhưng chưa biết Bộ hoặc doanh nghiệp nào đã phát triển một phần mềm như vậy.
 
id = 3337, parent = 3289, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.147, time = 2007/03/16 (1174061205) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong các lựa chọn a, b, c, d hiện nay của câu hỏi trắc nghiệm là một đường tròn bao quanh các kí tự này (học sinh muốn chọn đáp án nào thì dùng bút chì tô đen đáp án đó). Tôi muốn hỏi là trong LaTeX có cách nào làm đường tròn bao quanh các kí tự a, b, c, d không? và bộ đếm này hoàn toàn tự động được không?
 
id = 3338, parent = 3337, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.25.253, time = 2007/03/17 (1174125618) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn xem hìh ở dưới.

Bạn thử dùng gói pifonts

% \usepackage{pifont}

\ding{172} % sẽ cho số 1 với cái khoanh
\begin{dingautolist}{172}
\item a
\item b
\end{dingautolist}


http://img404.imageshack.us/img404/3424/dingsrq2.png
 
id = 3346, parent = 3338, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 203.210.254.129, time = 2007/03/19 (1174244260) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình cũng đang gặp vấn đề như trên, nhưng mình muốn là 4 phương án A, B, C, D được khoanh tròn (chứ không phải là các số được khoanh tròn như trên). Trong \Tex có một lệnh (mình quên mất lệnh đó rồi) cho phép khoanh tròn các ký tự bất kỳ nhưng các chữ cái đặt trong lệnh đó không đẹp lắm.
PS: Mình có chỉnh sửa lại gói Probsoln để có thể trộn được 4 phương án (thứ tự thì gói probsoln tự tráo rồi). Duy chỉ có một điều bất tiện là mỗi lần in thì chỉ được in một đề, nếu muốn in cũng thứ tự đề đó nhưng có đáp án kèm theo thì phải in lần nữa. Bất tiện quá.
Cái mình cần là có thể sửa lại gói probsoln để chỉ có thể in ra các phương án thành nhiều cột (không có câu hỏi) khi có lệnh \showanswers không?
 
id = 3350, parent = 3346, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.25.253, time = 2007/03/19 (1174313066) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào phuongnamlyhai08.

/1/

Mình quên mất, là cái hai bạn cần là (A), (,... chứ không phải là (1), (2), (3),... Thôi kệ, dù sao cũng học thêm được một cái mới

Cách đơn giản nhất là dùng gói fancybox như sau:
\usepackage{fancybox}

\cornersize*{3.6mm}
\def\theenumi{\Alph{enumi}}
\def\labelenumi{\Ovalbox{\theenumi}}

% thay enumi bởi enumii (cấp 2), enumiii (cấp 3), enumiv (cấp4)
% khi dùng môi trường enumerate lồng nhau ở cấp lớn hơn 1

% ...

\begin{enumerate}
\item nội dung ý thứ nhất
\item nội dung ý thứ hai
\item nội dung ý thứ ba ...


/2/
> bất tiện là mỗi lần in thì chỉ được in một đề,
> nếu muốn in cũng thứ tự đề đó nhưng có đáp án
> kèm theo thì phải in lần nữa
Mình chưa bao giờ thử probsoln, nên không hiểu ý bạn nói. Có thể giải thích rõ hơn không?

/3/
Muốn chia làm nhiều cột, có thể dùng môi trường multicols như sau:
./code.0e084b249e.html

Nếu khi thì bật, khi thì tắt chế độ 4 cột thì phải thêm một biến boolean. Hy vọng là bạn... sẽ không yêu cầu như vậy
 
id = 3351, parent = 3350, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.25.253, time = 2007/03/20 (1174374578) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Có thể dùng gói \textcircled từ gói textcomp như sau:
\usepackage{textcomp}
\def\theenumi{\Alph{enumi}}
\def\labelenumi{\textcircled{\theenumi}}

Tham khảo từ wiki:LaTeXCompanion. Cám ơn gợi ý của 0917**7948

PS: 4 cột + khoanh tròn: ./code.7db796a3f0.html
 
id = 3352, parent = 3288, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.234.78.151, time = 2007/03/20 (1174389460) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+-1-,
Thấy anh em khổ sở trong việc soạn và đảo đề trắc nghiệm trong tEx nên mình giới thiệu một file pdf mình soạn khoang 20 câu hỏi nhưng đảo được ra thành 60 đề khác nhau, có đáp án đục lỗ hẳn hoi, đảo vị trí câu hỏi lẫn vị trí trả lời, thực sự thì tEx không thông minh như thế, mình cũng phải tốn công để đảo nhưng ít công hơn nhiều so với việc đảo thông thường. Mình chỉ cần ngồi cắt dán một tí thì muốn bao nhiêu đề khác nhau cũng được cả, không thành vấn dề. Mình cho anh em coi sản phẩm trước. Ai thấy mê rồi thì liên hệ với mình mình sẽ cho nguyên gói. Mình sử dụng PCTEX 5.
Bấm vào đây để tải file sản phẩm!!!
 
id = 3354, parent = 3352, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.253.25.253, time = 2007/03/21 (1174460330) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bạn rất nhiều. Các đề thi đó rất đẹp!

Mình nghĩ bạn nên chia sẻ cách làm của mình với mọi người. VietTUG là nơi rất cởi mở: bạn đến đây để chia sẻ và được chia sẻ nhiều thứ. AI cũng chỉ biết được cái mình biết thôi mà!

Bởi vì nếu bạn còn ngồi cắt dán, thì đó không phải là cách tốt nhất. Mình còn có thể làm tốt hơn: chỉ cần một cái bấm là ra mọi đề luôn! Đáp án, đề thi, cái gì ra cái đó!

Chúc bạn vui và mong bạn có thể chia sẻ với mọi người kết quả của bạn!
 
id = 3357, parent = 3354, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.148, time = 2007/03/22 (1174498925) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin bac duonggvt cho địa chỉ để chúng tôi liên lạ, hoặc bác đưa tập tin đó lện diễn đàn để chúng tôi tải về và sử dụng.Ky Anh cũng sớm đưa sản phẩm của mình trình làng nhé.
 
id = 3359, parent = 3357, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.234.64.212, time = 2007/03/22 (1174562346) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình đóng gói toàn bộ vào 1 file rồi, có cả gói viết luận văn, viết báo .... bằng tiếng việt, font ABC, Thực ra đây la gói của thầy Minh ở trường ĐHSP Quy Nhơn giới thiệu cho mình 2 năm trước khi dạy bồi dưỡng giáo viên hè 2005. Lúc đó đa số giáo viên không biết gì về tEx vả lại, hình thức kiểm tra trắc nghiệm cũng chưa phổ biến nên mọi thứ bị rơi vào dĩ vãng. rất may la mình đã trữ lại được. Trong gói lớn này có file pdf hướng dẫn tạo đề thi trắc nghiệm ra sao, chèn hình ảnh ra sao,..... các bạn nghiên cứu thêm, mình chỉ là dân amater chỉ biết sử dụng và cải tạo chút ít mấy cái style để phục vụ cho những gì mình cần thôi! trong bản chính thì style tntoan.sty hỗ trợ làm một đề tới 80 câu trắc nghiệm ...., thật là xui xẻo vì mình không bao giờ tận dụng hết chừng ấy công suất của nó! he he... enjoy...
Thân!
Tải về theo link này. Hơi nặng à nha!!
Sorry bà con, Mình up nhưng nặng quá, up không kịp, bà con phải chờ chút nữa đi, cái host hồi nãy mình up bị die rồi, bây giờ mình đang up lên cái host khác.
 
id = 3360, parent = 3359, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.231.226, time = 2007/03/22 (1174574347) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn duonggvt rất nhiều!

Hình như bạn gửi lên cả bộ pctex. Vì server tuxfree không cho phép để hàng lậu, nên mình sẽ tìm cách tách ra gói làm trắc nghiệm và các thứ liên quan, upload lên để mọi người có thể tải về và tích hợp vào hệ thống TeX của họ. Sáng mai mình sẽ thông báo kết quả.

Một lần nữa cám ơn bạn!
 
id = 3361, parent = 3359, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.231.226, time = 2007/03/23 (1174583011) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
> http://nhatrang.phpnet.us/download/PCTeXv5.rar
đang tải về thì link bị ngắt. Hẻo
 
id = 3362, parent = 3361, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.234.20.66, time = 2007/03/23 (1174583481) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
bác Kyanh có phải là Kỳ Anh học khoa toán ĐHSP TPHCM khoá 1997-2001 không?
 
id = 3363, parent = 3361, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.234.67.35, time = 2007/03/23 (1174605561) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Sorry Kỳ Anh và các bạn, cả phần mềm nặng quá cái host khong chịu nổi, ban mất rồi, mình phải upload lên trang megaupload, Mình chỉ đóng gói phần của thầy Minh và phần termf, ở trong temrf có phần style trắc nghiệm và các macro ở trong đó, Kỳ Anh cố gắng nghiên cứu thử nha, xem mấy file của thầy minh giới thiệu ấy, xem mấy file mình làm là tẩu hoả nhập ma đó nha! Theo link này mà tải xuống. Chắc là các bạn rành 6 câu vọng cổ khi tải một link trên megaupload hay rapidshare rồi chứ gì.
http://www.megaupload.com/?d=EW3MJNTU
 
id = 3364, parent = 3363, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.231.226, time = 2007/03/23 (1174637234) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Nghe câu thứ bảy này mới chết Dương nè:

>All download slots assigned to your country (Viet Nam)
> are currently in use

Bác làm ơn dùng turboupload đi, /me để cái link ở ngay phía dưới bên trái của khung soạn thảo bài viết của VietTUG đó mà

PS: wiki:kyanh
 
id = 3365, parent = 3364, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.234.66.220, time = 2007/03/23 (1174641517) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
He he...
Sorry Kỳ Anh nha! đây là link trên turboupload.com nè, Ai rành thì tải về xài nha!
Bác Kỳ Anh thật thà quá! người ta không cho mình tải theo đường chính thống thì mình tải theo đường tà đạo! Mình gởi cho bác công cụ megaget nhưng yahô mail không cho !!

http://d.turboupload.com/d/1636555/PCTeXv5.rar.html
 
id = 3367, parent = 3365, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.234.78.211, time = 2007/03/24 (1174669358) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Kỳ Anh ơi! addnick yahoo chat với mình đi!
[email protected]! nếu mình không có trên mạng thì để lại tin nhắn đi nha!
Xin lỗi vì mình đã liên lạc bằng cách này! bà con thông cảm nha!
 
id = 3370, parent = 3367, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 222.253.1.18, time = 2007/03/26 (1174898014) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 2+0-,
Chào mọi người! Thấy duonggvt nói về bộ trộn PCTeX của Thầy Minh, mình xin có vài ý kiến như sau:
+ Bạn không cần tải cả bộ PCTeX lên mạng đâu, chỉ cần tải file tntoan.sty là được, chỉ lưu ý là khi chạy sẽ báo lỗi chưa định nghĩa lệnh \tv, \htv, ... đây là những lệnh font chữ được Thầy định nghĩa bằng lệnh \font. Nếu bạn dùng TNC như mình (mình nghĩ các trình soạn thảo khác cũng như vậy thôi) thì có thể tải bộ font chữ của thầy Nguyễn Hữu Điển (với bộ font của Hàn Thế Thành thì các bạn giúp mình nhé, mình chưa làm được), sau đó định nghĩa lại lệnh \tv, \htv, \hdv...(chỉ ít lệnh thôi, bạn đừng ngại). Lý do mình khuyên bạn nên thay đổi trình soạn thảo là vì font chữ trong PCTeX mà Thầy dùng in ra hơi mờ, đặc biệt là các bản photo. (Theo mình biết thì hình như Thầy Minh cũng không giới thiệu cho các SV PCTeX mà giới thiệu TeXMaKer).
+Bản in ra sẽ có các khoảng trắng do lệnh đánh số tự động, bạn có thể đặt lại khoảng trắng giữa các môi trường này (hôm trước có hỏi ở diễn đàn đấy), hoặc bạn định nghĩa lại một lệnh đếm (mình dùng cách này).
+ Sau cùng, nếu bạn dùng lệnh \textcircled để tạo vòng tròn thì thấy khoảng cách giữa chữ A, B, C, D với các vòng tròn chưa đẹp (đây là lệnh hôm trước mình có nhắc nhưng quên tên lệnh), bạn dùng lệnh \raisebox để điều chỉnh lại.
+ Theo qui chế bây giờ, mình nghĩ các bạn nên thay đổi phần trộn 40câu trắc nghiệm vì đây là số câu hỏi chính thức trong các kỳ thi ở phổ thông!
PS KyAnh: Trắc nghiệm với gói Probsoln: đúng là mình có ý định dùng boolean , mình muốn hỏi KyAnh, có cách nào lấy #1 trong câu lệnh sau không (gói Probsoln):
\newtheorem{#1}{#2}{#3} % câu 1
\newtheorem{#1}{#2}{#3} % câu 2
(Lấy theo thứ tự #1 (câu 1), #1 (câu 2) của 2 câu trên).
 
id = 3372, parent = 3370, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.229.24, time = 2007/03/26 (1174917630) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn feedback rất chi tiết của lyhai08. Đã lâu rồi VietTUG mới có sự đóng góp rất ư tuyệt như thế này!

Mình cố gắgn thay đổi để có thể tách riêng gói LaTeX ra khỏi cả mớ thứ duonggvt đưa lên. Về nguyên tắc, điều này có thể thực hiện được.

> Theo qui chế bây giờ...

mình không dạy phổ thông, nên thông tin này thật quý đó:d

Trả lời câu hỏi của cuối cùng:
đã dùng \newtheorem{}{}{} thì "khó" lấy #1 ra lắm. Tốt nhất, lyhai08 mô tả thật kỹ điều mình muốn. Mình sẽ cung cấp code ngay:
* có các chế độ nào ứng với giá trị TRUE
* giá trị nào ứng với giá trị FALSE
* trong prob* để chuyển giữa hai giá trị đó , đã làm thế nào? ví dụ, dùng \showanswer?

Mình kô dùng prob* và cũng kô hề có ý định dùng nó, nên... lyhai08... chịu khó xíu nghe.

 
id = 3373, parent = 3372, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 203.160.1.40, time = 2007/03/27 (1174942044) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Chao cac bac!
Minh dang co y dinh thiet ke san mot mau "soan de trac nghiem". Moi may mo, thay goi exam(examdesign) co rat nhieu tinh nang de soan, tron de trac nghiem, tao DAP AN(nho BO GD).
Minh test thu, tam thu duoc http://www.divshare.com/download/288544-7e1
Rat mong cac ban quan tam cung dong gop
1. Trong thoi gian som nhat minh se post doan code len
2. Lop nay minh moi lam quen nen gap mot so rac roi: Ko chia 2 cot o phan DAP AN,...
Mong cac ban dong gop
p/s Minh nghi neu chinh sua duoc mot vai yeu to nua thi day se la goi rat co ich giup cac Thay(co) giao trong viec soan NGAN HANG DE THI TRAC NGHIEM
email: [email protected]
DT: 0982426714
Rat mong su hop tac
 
id = 3378, parent = 3373, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.231.194, time = 2007/03/27 (1174978944) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn tuanmath rất nhiều. Mong bạn sớm gửi code lên nhé!
 
id = 3379, parent = 3378, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 203.160.1.40, time = 2007/03/28 (1175072551) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Mình đang test thử, để mấy hôm nữa khi hoàn thiện sẽ post lên (mình sẽ đưa lêm sớm). Gói này mình còn một rắc rối nữa (nhưng quan trọng): chưa chia phương án thành nhiều cột được
VD: Thay vì trình bày
Hãy chọn phương án đúng....
A) Tôi Bạn C) Me D) you

Thì mình chỉ làm được

Hãy chọn phương án đúng....
A) Tôi
Bạn
C) Me
D) you

Thành nhiều dòng rất xấu

Đây là mẫu mình đã test http://www.divshare.com/download/296479-7b1

Có đủ 5 loại trắc nghiệm: nhiều lựa chọn, đúng sai, trả lời ngắn, điền khuyết, ghép nối.

Đặc biệt ĐÁP ÁN mình đã chỉnh tương đối đẹp, bạn có thể trộn thành rất nhiều đề khác nhau... mà bạn không phải mất công tự trộn (bạn soạn mồt đề mất bao lâu thì 15 đề cũng chỉ xin thêm của bạn 1 giây để đổi số 1 thành số 15.

Mong mọi người cùng nghiên cứu.
 
id = 3382, parent = 3379, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.231.194, time = 2007/03/28 (1175075531) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
tuanmath:
Đặc biệt ĐÁP ÁN mình đã chỉnh tương đối đẹp, bạn có thể trộn thành rất nhiều đề khác nhau... mà bạn không phải mất công tự trộn (bạn soạn mồt đề mất bao lâu thì 15 đề cũng chỉ xin thêm của bạn 1 giây để đổi số 1 thành số 15.
Mình không hiểu tự trộn đề là sao? Nghĩa là có nhiều đề thành một đề mới? Hay ý của tuanmath là trộn / đảo thứ tự các câu hỏi từ một đề có sẵn thành một đề mới?
Mong mọi người cùng nghiên cứu.
Mình rất mong tham gia với tuanmath. Vì thế, /you mau sớm đưa mã nguồn lên, mọi người cùng optimize thì sẽ mau chóng ra kết quả như ý lắm.
 
id = 3383, parent = 3382, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 203.160.1.40, time = 2007/03/28 (1175078410) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Ý mình nói là:
1. Phần các câu nhiều lựa chọn chỉ đổi vị trí các câu hỏi, không đổi các phương án trả lời trong mỗi câu
2. Phần ghép nối đổi vị trí các câu trả lời và các câu hỏi...
kyanh có thể xem demo tui vừa post thì sẽ thấy ưu, nhược của nó thôi
ps: to kyanh

Hôm nay mạng không mang code, với lại để tui cố chỉnh phần câu hỏi multiplechoice đã, 1-2 hôm nữa sẽ post code, ok
 
id = 3386, parent = 3383, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 203.160.1.40, time = 2007/03/30 (1175239514) ,
subject = 8Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Hãy dowload tại đây
* http://rapidshare.com/files/23426603/exam.rar.html or
* http://d.turboupload.com/de/1663629/hbvyamipu1.html or
* LINK_HERE-1.0.rar

Đây /me đã đưa lên code file test đề thi trắc nghiệm, còn nhiều thứ phải bàn lắm, mọi người tham khảo nhé.
 
id = 3387, parent = 3386, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.154, time = 2007/03/30 (1175271487) ,
subject = Re:8Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác tuanmath ơi, bác đừng cười tôi nhé, vì tôi không biết cách download như thế nào theo hai đường link bác cho. Bác gởi qua emai cho tôi được không? Địa chỉ của tôi là [email protected]
 
id = 3388, parent = 3387, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.31.138, time = 2007/03/31 (1175282104) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn có thể tải về ở đây: LINK_HERE-1.0.rar
 
id = 3393, parent = 3386, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.228.151, time = 2007/04/01 (1175418591) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
tuanmath ơi, cho mình cái examdesign gốc được không. Để biết là tuanmath đã thay đổi thế nào. Chứ nhìn vào cái *.cls hiện tại thì không thể biết chi cả.

Theo mình, examdesign thật hay nhưng cũg bất tiện. Lấy ra lấy vô câu thật khó. ExamDesign chỉ làm tốt một việc là xáo đề thôi thì phải

Mong tin!
 
id = 3394, parent = 3393, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 203.160.1.40, time = 2007/04/01 (1175433861) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
to kyanh Lớp exam.cls đấy là lớp gốc, hoặc mở MiKTeX đấy (/me dùng 2.4) có 2 lớp exam, thì nó lớp exam năm 1999(ko nhớ rõ tác giả, lớp 2004 ko phải)


kyanh có thể dowload tại đây: http://www.ctan.org/tex-archive/macros/ … xamdesign/

to vanchutr để /me về test nhé. A, đúng là nếu đổi chỗ dc các phương án trả lời thì tuyệt. /me sẽ thử.
 
id = 3395, parent = 3394, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 203.160.1.40, time = 2007/04/01 (1175434129) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã cố gắng tìm hiểu `wrapfig' và thấy việc dùng wrapfig của bạn vào môi trường `question' có chỗ chưa ổn. Nếu có gì chưa đúng bạn cứ đưa nhạn xét. Tôi mong cộng tác với bạn để hoàn chỉnh examdesign.


Đúng là như thế, nhưng /me cũng chưa để ý, chưa dùng thử gói picin.. để về xem lại đã, mấy hôm nay bận về quê giờ mới ra mạng

thân ái
 
id = 3397, parent = 3394, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.228.151, time = 2007/04/02 (1175448190) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào tuanmath.

Cám ơn đã cung cấp thông tin.

Chiều nay cố gắng kết hợp exam + ktv-texdata nhưng chưa thành công. Sẽ thật tuyệt theo ý đồ của Long Già (longgia2001)... Ôi, cầu trời phù hộ cho con!

tuanmath sao gửi nhiều bài vậy? Có thể chọn môi trường trích dẫn (quote) để đỡ mất côgn hơn...
 
id = 3398, parent = 3397, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.154, time = 2007/04/02 (1175449417) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã download tập tin mà tuanmath theo đường link của Kỳ Anh. Thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, trong đáp án của mỗi đề của multichoice, tôi thấy việc in ra cả bốn phương án rồi tô đen một phương án đúng, như vậy là không cần thiết. Theo tôi, ta chỉ cần phương án đúng mà thôi, còn các phương án khác là không cần thiết. Như vậy, làm cho đáp án gọn hơn, in ra "ít tốn kém" hơn. Đây là một chương trình hay, mong tuanmath, Kỳ Anh, thầy Chú làm cho nó ngày càng hoàn thiện hơn.
 
id = 3399, parent = 3398, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.5.33, time = 2007/04/02 (1175463257) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Được các bạn cung cấp thông tin, tớ vớ ngay và xơi ... examdesign...

Một số notes

1. examdesign bản gốc nằm ở dây, có docs các loại, có cả examples tá lả:
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/ … xamdesign/

2. Cảm nhận của mình là tác giả thiết kế như rứa là chuẩn lắm rùi. Có template cho cả năm hình thức trắc nghiệm.

Hì hì... dân An Nam ta quen việc đồng nghĩa trắc nghiệm = Multiple choice test ==> chuối

3. \me chưa có điều kiện dùng thử bản mô-đi-fê của bác Tuấn Mát , nhưng coi cái suộc zin thấy người ta viết bằng dtx, sau đó chạy docstrip để ra .cls .

Thấy bác chọt thẳng vào cls thì cũng ok, nhưng mờ sau này lỡ bản zin update thì ta chuồi

4. \me ủng hộ việc MOD examdesign để trình bày được các đáp án ngang dòng ... Vì người Việt ta vốn cần kiệm mà ... Nhưng mà sao các tác giả ... không thèm nghĩ đến việc này nhỉ ...

\me cũng thử vọc, nhưng gói này đã include multicols nên mun-ti-côn đi đứt ... chưa có nhiều time để đọc, đừng nói MOD ... hic ... nên đành pó tay.

5. Việc swap choices theo \me đoán thì \not\dif ... về method chắc cũng tương tự swap question thôi. Tuy nhiên, nò hơi lắt léo một tí...

Đảo thế lào mà ra kiều này thì toi:

A. Tất cả đều sai
B. Tất cả đều đúng
C. Bla bla bla
D. Hic hic hic

Thì chẳng giống ai .... he he he

\me nghĩ rằng việc đổi thứ tự choice là cả một nghệ thuật. Bỏi lẽ ... nếu nó vô tư thì lão tác rả đã không nỡ pỏ wa....

Một vài suy tư của long Gà (Hồi này \me hết già mà --> GÀ rùi :O)

Mong các bac cũng đóng góp ý kiến.

PS:

Các bác MOD cái cls của người ta, có wan tâm gì đến vụ li xăng không nhỉ :O
 
id = 3406, parent = 3397, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.236.206, time = 2007/04/03 (1175597132) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Chiều nay cố gắng kết hợp exam + ktv-texdata nhưng chưa thành công. Sẽ thật tuyệt theo ý đồ của Long Già (longgia2001)... Ôi, cầu trời phù hộ cho con!
Lý do không phải của ktv-texdata. Mà là của examdesign.

Nếu để các câu hỏi riêng một chỗ: ví dụ tập tin lib_test có nội dung như sau:
\begin{question}
Bất đẳng thức $-4(a^2-2a-3)\le -8(a^2-2a-3)$
 \choice[!]{Đúng với mọi $a\in(0; 3]$;}
 \choice{Đúng với mọi $a\in\rr$;}
 \choice{Sai với mọi $a\in\rr$;}
 \choice{Sai với mọi $a\in (-\infty; 0)$;}
\end{question}

rồi nạp vào như sau:
\begin{multiplechoice}[title={\relax},keycolumns=2]
 leading...
 \input lib_test
\end{multiplechoice}

thì sẽ phát sinh lỗi
! File ended while scanning use of \[email protected].


tuanmath ngâm cứu xem lỗi này có được khắc phục trong bản exam mới nhất chưa? nếu được thì exam + ktv-texdata sẽ cho ra kết quả vô cùng tuyệt đấy!
 
id = 3407, parent = 3406, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 203.210.255.161, time = 2007/04/03 (1175605515) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình dùng Probsoln và thu được một số kết quả cũng khá hay! Tuy nhiên mình gặp một chút khó khăn, chả là mình tạo một phiếu đục lỗ, chia các câu hỏi thành nhiều cột dùng môi trường multicol, nhưng mình muốn ở cột cuối cùng môi trường enumerate không đánh số và chỉ in ra những hộp đen thôi (để máy có thể đọc được đó mà). Mình gởi kèm file gốc và cả kết quả cuối cùng mình muốn hướng tới nữa), xin các bạn giúp mình với. Cảm ơn nhiều.
http://jametony.googlepages.com/Hoi.rar
 
id = 3423, parent = 3407, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 203.162.3.154, time = 2007/04/06 (1175857070) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu gặp câu trắc nghiệm dạng: "Dựa vào dự kiện sau để trả lời các câu từ câu 8 đến câu 11" làm thế nào để tham chiếu nó? vì khi ta tráo đề, thì thứ tự của "các câu từ câu 8 đến câu 11" đã bị thay đổi.
 
id = 3426, parent = 3423, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.63.79, time = 2007/04/07 (1175888344) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Dung
begin{block}
...
end{block}
Ban thu xem
Keyboard hong chua mua cai moi
 
id = 3445, parent = 3426, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 222.252.208.223, time = 2007/04/14 (1176544965) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Doc van de trac nghiem to thay dai qua. To dang can nhung kien thuc ve Tex cua to moi duoc mot it thoi. Nho moi nguoi chi bao don gian hon nhu can Dow cho nao, cho to vai vi du cu the luon nhe. Thank you
 
id = 3446, parent = 3445, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 222.252.208.223, time = 2007/04/14 (1176545116) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Ma cho to hoi luon, lam the nao de goc duoc Tieng Viet co dau trong dien dan nhi. Don't smile nhe
 
id = 3448, parent = 3446, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vietbacdhv, ip = 222.252.208.223, time = 2007/04/14 (1176545310) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Tớ đánh được Tiếng Việt rồi.
 
id = 3449, parent = 3448, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 203.210.254.175, time = 2007/04/16 (1176671066) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Chào Thầy Minh, cuối cùng thì Thầy cũng có mặt ở viettug rồi, em đang chờ Thầy phổ biến gói lệnh trộn trắc nghiệm của Thầy đây, Thầy nhớ có file giới thiệu sử dụng những tính năng mới nhé!
Em muốn nhờ Thầy giúp 2 vấn đề:
+ Đôi lúc trộn trắc nghiệm xảy ra trường hợp một câu trắc nghiệm nằm ở 2 trang (câu dẫn nằm ở trang này, 4 phương án chọn lại nằm ở trang kia), làm sao để chúng chỉ nằm ở một trang (em thử chỉnh lề nhưng đề này hết thì lại bị đề kia).
+ Khi câu dẫn dài, dòng thứ 2 của câu dẫn nằm theo dạng
Câu xxx : nội dung câu dẫn...
nội dung câu dẫn...
Em muốn sửa lại như thế này
Câu xxx : nội dung câu dẫn...
nội dung câu dẫn...

Chúc Thầy sức khoẻ! Hẹn gặp lại Thầy trong thời gian sớm nhất.
 
id = 3450, parent = 3449, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 203.210.254.175, time = 2007/04/16 (1176671242) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Hic, nó không hiển thị như mình mong muốn. Ý em là nội dung câu dẫn dòng thứ 2 phải thụt vào, thẳng cột với dòng thứ nhất.
 
id = 3454, parent = 3449, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = daytoan, ip = 125.234.50.209, time = 2007/04/17 (1176788479) ,
subject = Re:Exam Design * trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Chao "Ly Hai"
Hay thu lenh nay xem:

\nopagebreak[4]
Daytoan
 
id = 3390, parent = 3379, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.57.188, time = 2007/04/01 (1175416085) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Gửi tuanmath.

Tôi nghĩ rằng chia phương án thành nhiều cột được đấy. Bạn thử code như sau để kiểm tra.
\begin{multiplechoice}[
  title={Hình giải tích},
  resetcounter=no,
  keycolumns=5,
  examcolumns=2]

Tôi đã cố gắng tìm hiểu `wrapfig' và thấy việc dùng wrapfig của bạn vào môi trường `question' có chỗ chưa ổn. Nếu có gì chưa đúng bạn cứ đưa nhạn xét. Tôi mong cộng tác với bạn để hoàn chỉnh examdesign.
Thân ái
 
id = 3396, parent = 3390, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 203.160.1.40, time = 2007/04/01 (1175434842) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi nghĩ rằng chia phương án thành nhiều cột được đấy. Bạn thử code như sau để kiểm tra.\begin{multiplechoice}[ title={Hình giải tích}, resetcounter=no, keycolumns=5, examcolumns=2]

Cái này
thì /me dùng rồi, nó chia cả các câu hỏi thành 2 cột, cái /me cần là chỉ chia cột phương án của mỗi câu hỏi thôi, ví dụ như thế này nè:

A) Tôi Bạn
C) Me D) You
 
id = 3391, parent = 3379, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.57.188, time = 2007/04/01 (1175416445) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
To tuanmath
Còn một chuyện nữa là: Làm thế nào để tráo đổi vị trí thứ tự của các phương án trả lời trong một câu hỏi thôi? Làm được cái này thì tuyệt vời luôn? (Khỏi có đường gian lận online!!!)
 
id = 3380, parent = 3370, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.234.70.112, time = 2007/03/28 (1175072924) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Các bác phải tìm cách tự động hóa tất cả các khâu chứ! ở bản của Thầy Minh mình phải cắt dán nhiều bởi vì mặc định là trong tntoan.sty chỉ đảo được có 2 đề! và in đáp án sau mỗi đề, Mình có ngồi chế lại cho nó ra đề 1 lượt và đáp án một lượt, nhưng sao khi gõ đề và đáp án trong ngân hàng đề xong, mình phải tốn it nhất một tiếng để cắt dán thì mới ra cái đề mong muốn! Chưa kể phải chỉnh lại cái tntoan.sty(Mình chỉnh và lưu lại dưới các tên khác như kt1tiet.sty, thihk.sty, kt15phut.sty để khí ra đề loại nào thì gọi cái style đó.)Nói chung là chưa được đại chúng lắm để cho bàn con xài. Mà mọi người cũng chưa lường trước!!!! tiền in đề cũng hao nhiều lắm đó!!!
 
id = 3447, parent = 3359, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = daytoan, ip = 203.210.250.155, time = 2007/04/14 (1176545183) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 2+0-,
Chao ca nha,

Minh vua dang ky de duoc tham gia dien dan nay. Minh la Minh, cong tac tai khoa Toan, DH Quy nhon. Nhu ban duonggtv co viet, minh da viet goi tntoan.sty de tron fde thi trac nghiem tren Latex. Tu do toi nay minh van quan tam de tiep tuc hoan thien phan goi nay. Phien ban moi nhat da duoc pho bien cho can bo cot can cac truong THPT 4 tinh Gia lai, Kon tum, Dac lac, Dac Nong trong du an ang cao chat luong giao vien PTTH cac tinh mien nui. Trong phien ban moi minh viet san cac goi dua dua hinh ve(do thi, bieu do, bang bien thien). So luong cau trong mot de thi chia het cho 5 (10, 15, 20, ..., 100) va ca chia het cho 4 (8, 12, 16, 24, 28, ..., 84). Van de hoan vi cac huong an kieu nhu "ca hai lua chon a va c deu dung" ... duoc giai quyet. Dap an dạng duc lo hoac dang giay thiu cua Bo giao duc se tu dong in ra, ca giay thi cua HS cung vay.

Nhung ton tai: rong co dinh khu vuc chua duoc viet.

Minh se co gang hoan chinh va Post len day.

Tam biet
 
id = 3463, parent = 3447, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.235.236.68, time = 2007/04/22 (1177250481) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
daytoan:
Chao ca nha,

Minh vua dang ky de duoc tham gia dien dan nay. Minh la Minh, cong tac tai khoa Toan, DH Quy nhon. Nhu ban duonggtv co viet, minh da viet goi tntoan.sty de tron fde thi trac nghiem tren Latex. Tu do toi nay minh van quan tam de tiep tuc hoan thien phan goi nay. Phien ban moi nhat da duoc pho bien cho can bo cot can cac truong THPT 4 tinh Gia lai, Kon tum, Dac lac, Dac Nong trong du an ang cao chat luong giao vien PTTH cac tinh mien nui. Trong phien ban moi minh viet san cac goi dua dua hinh ve(do thi, bieu do, bang bien thien). So luong cau trong mot de thi chia het cho 5 (10, 15, 20, ..., 100) va ca chia het cho 4 (8, 12, 16, 24, 28, ..., 84). Van de hoan vi cac huong an kieu nhu "ca hai lua chon a va c deu dung" ... duoc giai quyet. Dap an dạng duc lo hoac dang giay thiu cua Bo giao duc se tu dong in ra, ca giay thi cua HS cung vay.

Nhung ton tai: rong co dinh khu vuc chua duoc viet.

Minh se co gang hoan chinh va Post len day.

Tam biet
Chào thầy Minh! Em là Dương đây! Thầy vẫn khỏe chứ ạ?
Em sử dụng gói của thầy giới thiệu lúc trước! nhưng tốn thời gian mới làm được nhiều đề, nhiều người trong trường muốn em hướng dẫn cho họ sử dụng (vì bản in của em rất đẹp) Nhưng em đành pó tay vì một là họ không có thời gian nhiều để tự nghiên cứu, hai là em cũng không biết phải phổ biến nhưn thế nào vì em tùy biến nó cũng khổ sở lắm đấy!
Vì những nguyên nhân trên nên em nghĩ rằng còn lỗi thì kệ nó, thầy cứ đưa gói của thầy lên cho anh em xài qua cơn túng quẫn đã, xin thầy cố gắng làm sao để gói của thầy theo hướng càng dễ sử dụng, càng đại chúng càng tốt (vì em thấy muốn làm được cái đề thì hơi bị pro đấy)
Theo em đánh giá chung thì cách quản lý câu hỏi 1 nơi, đáp án một nơi, ra đề một nơi các sty 1 nơi là rất chuyên nghiệp, dễ quản lý 1 bản tex. Và người dùng TeX thì cũng nên soạn thảo theo hướng này, không những đề trắc nghiệm mà bài báo hay luận văn gì cũng thế! thì bản thảo của mình trông rất gọn và dễ sửa chữa khi có lỗi hoặc muốn thêm bớt nội dung....
Chúc thầy cùng gia đình mạnh khỏe và hoan nghênh thầy tham gia diễn đàn này với chúng em!
 
id = 3483, parent = 3463, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.207.248, time = 2007/04/25 (1177490033) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Chào mấy bác!
Tui dịch tài liệu của examdesign class cũng sắp xong rồi, nói chung là trong quá trình dịch tui học cũng được vài thứ.
sau khi mấy file .cls mà bác Tuấn chỉnh lại, tui quyết định vọc một tí, có lẽ là sẽ lấy đề thi Tuyển sinh năm ngoái làm ví dụ.
Đang ngâm cứu cách chuyển mấy blank words's space từ đường gạch chân liền nét sang đường chấm chấm hoặc dash-line, nhưng chưa có giải pháp nào cả, với các lệnh như
\dotfill{},hrule{}{}{},\hline{}
thì không thể làm chi được.

Mấy bác xem thử có giải pháp gì không?

@tuanmath: trong phần students' info, /me có vọc cái file mẫu của bác với đoạn code như sau:

Họ và tên thí sinh:\dotfil{}.\dotfil{}.\dotfil{}Số báo danh:\dotfil{}


Thì sẽ thu được chỗ trống để đề tên sinh viên và số báo danh là đường chấm chấm.
 
id = 3763, parent = 3483, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 222.252.101.8, time = 2007/07/18 (1184709123) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Không biết các bạn còn quan tâm đến làm đề thi trắc nghiệm không? (vì thấy mấy tháng nay chăng ai nói gì) tôi vô tình lướt qua thấy rất hay và cũng cần cho công việc dạy học của tôi. Tiếp cận như ban tuanmath là rất hay. Còn những cách khác rất rối và cắt dán và làm nhiều tệp riêng khác nhau, với định nghĩa rắc rối là không ổn. LaTeX phải có cấu trúc gọn, đơn giản, phát triển nhưng kế thừa cái cũ hoặc lập ra lớp mới. Tốt nhất là vẫn dùng gói cũ rồi kế thừa. Tôi viết sách nhiều và làm tài liệu rất nhiều cần gói như thế này. Ý kiến của các bạn thật hay,cám ơn. Cho tôi tham gia vấn đề này nhé, chúc các bạn tiến lên.
 
id = 3800, parent = 3763, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.85.115, time = 2007/07/29 (1185643088) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Thưa diễn đàn, tôi là người chỉ biết sử dụng mà chẳng biết chỉnh sửa hay lập trình gì hết. Trong đợt kiểm tra Học kì II vừa qua, tôi đã làm đề trắc nghiệm theo tập tin của bác tuanmath. Tập tin của bác tuanmath cho phép tạo ra được số đề rất nhiều. Tuy nhiên, còn vài điểm sau đây:

1) Các phương án lựa chọn trong một câu hỏi phải để trên dòng riêng biệt. Ví dụ nếu có bốn phương án lựa chọn là a), b), c), d), thì phải trình bày là
a);
b);
c);
d).
Với cách trình bày, đôi khi làm cho số trang của một đề thi nhiều lên.

2) Chương trình chỉ đảo thứ tự của mỗi câu hỏi mà không đảo phương án trả lời trong từng câu hỏi. Như vậy, học sinh vẫn có thể trao đổi được nếu giám thị không coi thi nghiêm túc.

3) Trong phần đáp án, chương trình đưa ra luôn các phương án và khoanh tròn cho phương án đúng, mà thật ra chúng ta chỉ cần phương án đúng.

Tôi hy vọng nhưng điểm trên sớm được khắc phục để những ai quan tâm đến việc soạn trắc nghiệm bằng Latex có được một chương trình thật hữu ích và tiện dụng. Được biết, năm sau, môn Toán sẽ thi Tốt nghiệp và Đại học dưới hình thức thi trắc nghiệm.
 
id = 3802, parent = 3800, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.252, time = 2007/07/29 (1185697703) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Chờ tin vui vào cuối tháng Tám / 2007 nhé!

Chào thân ái!
 
id = 3806, parent = 3802, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.85.49, time = 2007/07/30 (1185791512) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Vâng, tôi sẽ chờ.
 
id = 3897, parent = 3806, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.86.209, time = 2007/08/26 (1188141896) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin diễn đàn chỉ tôi cách tạo file nguồn để có được mẫu "Phiếu trả lời trắc nghiệm" mà Bộ Giáo dục đã sử dụng trong các đợt thi vừa qua.
 
id = 3942, parent = 3897, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.61, time = 2007/09/04 (1188902768) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
phuongnam:
Xin diễn đàn chỉ tôi cách tạo file nguồn để có được mẫu "Phiếu trả lời trắc nghiệm" mà Bộ Giáo dục đã sử dụng trong các đợt thi vừa qua.
Mình lục lại trong đống ebook, tung cả lên nhưng vẫn khôgn tìm ra các bài thi và đáp án (nhớ là lưu đâu đó). Phương Nam có thể scan gửi cho mình ảnh của phiếu trả lời khôgn? MÌnh sẽ gửi source tương ứng.

Xin lỗi vì đã hồi âm chậm
 
id = 3944, parent = 3942, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.90.180, time = 2007/09/05 (1188929153) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Ừ, để tôi đi "xin" xem có còn không nhé.
Thưa diễn đàn, đối với tập tin của bác tuanmath, ở lựa chọn câu ghép đôi, nó đòi hỏi số lựa chọn trong từng cột phải như nhau. Ví dụ, nếu cột bên trái có bốn lựa chọn (bốn ý hỏi), thì cột bên phải cũng phải có bốn ý trả lời. Nhưng trong thực tế, người ta muốn cho cột bên phải cũng phải có nhiều ý hơn bốn (năm, sáu,...). Vậy thì phải làm sao?
 
id = 3946, parent = 3944, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.33, time = 2007/09/05 (1188936724) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Sau mot thoi gian loay hoay voi goi exanmdesig toi thay nhung nhuoc diem cua goi nay kho khac phuc qua nen chuyen qua dung goi answers, thay cung hay hay

Goi answers giup ta co the giup ta tao NGAN HANG DE THI rat tot, de bai duoc viet rieng va dap an duoc viet rieng, rat tiẹn

May mo mai, toi quyet dinh viet mot chuong trinh Ex_Test de chuyen NGAN HANG DE THI thanh mot de thi TRAC NGHIEM (Rat tot cho TRAC NGHIEM dang Multichoice), chuong trinh nay co the tron thanh cac de khac nhau voi moi de co mot ma de rieng va dap an cua tat ca cac de duoc in chung 1 file rat tiet kiem:

Day la ban Demo cua chuong trinh: tải ở đây hoac ở đây

Day la chuong trinh Ex_Test (dung thu).

Mong Anh EM trong dien dan dung thu va dong gop y kien

P/S Anh Em cho minh hoi co cach nao de up truc tiep lien dien dan khong
 
id = 3947, parent = 3946, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.33, time = 2007/09/05 (1188938111) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Cuoi cung cung up len dien dan duoc, cac bac co the vao muc download de lay ve

http://download.viettug.org/upload/?dow … x_Test.rar
http://download.viettug.org/upload/?dow … design.rar
 
id = 3968, parent = 3947, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.12.195, time = 2007/09/06 (1189091902) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đưa hướng dẫn gói lệnh answer đã lâu vẫn còn trên

http://download.viettug.org/upload/

Theo tôi dùng gói này là hợp lý, tôi đã xem các ví dụ, bây giờ
phải làm thêm cơ sở dữ liệu để lấy vào và đảo đề ngẫu nhiên là được.
Có thể dùng gói shortlst để xếp thứ tự theo con cua trong đề càng tốt.
Các sách của tôi đã dùng gói answer để dùng soạn bài tập vô cùng tiện lợi.

Có lẽ phải thiết kế cơ sở dữ liệu các câu hỏi cho vấn đề này, cùng lắm tôi sẽ đư vào một chức năng của VieTeX lợi dụng lập trình C và TeX.
 
id = 3969, parent = 3968, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.254.116.8, time = 2007/09/06 (1189093159) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
nhdien:
Có lẽ phải thiết kế cơ sở dữ liệu các câu hỏi cho vấn đề này, cùng lắm tôi sẽ đư vào một chức năng của VieTeX lợi dụng lập trình C và TeX.
Đây là nội dung của dự án em đang viết và nói Phương Nam chờ. Sắp xong
 
id = 4000, parent = 3969, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 222.252.245.111, time = 2007/09/17 (1190037537) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Chào mọi người!
Tôi thấy gói examdesign cũng khá hay nên download về dùng thử. Gói này có cách quản lý cơ sở dữ liệu đầu vào đơn giản và dễ cập nhật. Tuy nhiên có một số điều chúng ta cần phải tìm hiểu thêm để đạt được một số yêu cầu tối thiểu của một đề thi trắc nghiệm.

Thứ nhất, các lựa chọn trong mỗi câu có thể được xáo một cách ngẫu nhiên (ngay cả người ra đề cũng không biết). Điều này đã được tích hợp trong examdesign với option rearrange=yes, nhưng tôi thấy nó không thực hiện được tí nào cả. Tức là các lựa chọn không hề thay đổi tí nào.

Thứ hai, chúng ta cần phải dùng cơ sở dữ liệu nhiều câu hơn để tạo ra một đề thì tốt hơn là dùng các câu cố định rồi đem trộn. Ngoài ra cần phải tính đến yếu tố các câu khó, câu bẫy được phân bố hợp lý, các đáp án không được tập trung vào một phương án A, B, C hoặc D mà phải phân đều 25%,...
 
id = 4007, parent = 4000, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.165, time = 2007/09/19 (1190201217) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 2+0-,
Mình vừa gửi chương trình ĐẢO ĐỀ TRẮC NGHIỆM file:tuanmath_trac_nghiem_20070919.zip

Mình nghĩ chương trình này đã được chỉnh sửa tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng phần lớn nhu cầu soạn đề trắc nghiệm, không bị giới hạn số câu đảo (lên đến 60 câu). Các bạn dow file Trac nghiem LaTeX.rar về dùng nhé.

Hẹn gặp lại!
 
id = 4010, parent = 4007, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texer, ip = 203.210.245.6, time = 2007/09/20 (1190287597) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác TUANMATH rất nhiều. Nhưng hình như trong gói này vẫn chưa trộn các phương án A, B, C, D thì phải. Ý là hai đề khác nhau có chung một câu nhưng thứ tự các câu trả lời phải được xáo trộn nữa thì tốt.
 
id = 4015, parent = 4010, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.242, time = 2007/09/21 (1190371426) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là chưa đảo được các phương án trả lời. Mình đang thử viết thêm, chưa được hoàn chỉnh. Khi nào hoàn chiỉnh mình sẽ đưa lên.
 
id = 4039, parent = 4015, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.236, time = 2007/09/28 (1190986512) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 3+0-,
Hiện đã có phiên bản Ex_Test1.0 dùng để trộn đề thi trắc nghiệm trong LaTeX, mình đã tải lên repos rồi, phiên bản này đã đầy đủ các chức năng cần thiết rồi.

Tải về: files:Ex_Test
bản 1.0: file:Ex_Test_v1.0.rar
bản 1.1: file:Ex_Test_v1.1.rar

Chương trình Ex_Test 1.0 có thể:

- Đảo thứ tự ngẫu nhiên các câu hỏi (lên đến 100 câu hỏi, dĩ nhiên nó có thể trộn nhiều hơn nhưng tác giả thiết nghĩ là không cần thiết).

- Không những chỉ đảo thứ tự các câu hỏi mà mỗi một câu hỏi các phương án trả lời cũng được trộn một cách ngẫu nhiên, và tất nhiên cũng có cách để không đảo thứ tự các phương án trả lời.

- Mỗi một đề thi đều có mã đề riêng (sinh ngẫu nhiên), phần tiêu đề của đề thi còn có tồng số câu của đề thi và phần footer của mỗi đề thi còn có số trang và mã đề thi để tránh nhầm lẫn cho các thí sinh và nhầm lẫn trong in ấn.

- Tất cả các đáp án được in thành trang riêng (cho tiết kiệm) cùng với mã đề tương ứng.

- Cac phuong an tra loi duco viet theo kieu "con cua"

Các bác lấy về dùng thử nhé. Nói là dùng thử nhưng không hạn chế tính năng nào cả, free luôn Các bác dùng có gì góp ý để tôi sẽ chỉnh trong các phiên bản sạu

Chúc các bác soạn được những đề thi ĐẸP, CHUẨN, CHUYÊN NGHIỆP,...
 
id = 4040, parent = 4039, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.114.239, time = 2007/09/29 (1190999838) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
MÌnh có một thuật toán nhỏ đảm bảo tỉ số 25% cho mỗi loại phương án đúng: http://kyanh.net/show/196 .Hope this is useful
 
id = 4042, parent = 4040, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.201, time = 2007/09/29 (1191052570) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 2+0-,
Cảm ơn Kyanh, mình sẽ tham khảo, đây cũng là vấn đề mà mình chưa giải quyết được (vì nghĩ mãi không ra giải thuật). Mình về sẽ nghĩ theo phương án của Kyanh thử xem sạo
Hy vọng là được, khi đó thiết nghĩ việc soạn trắc nghiệm sẽ trở nên đơn giản đúng không
->Việc này thật khó thực hiện, nếu một câu hỏi có phương án đúng là D, kiểu: các câu a,b,c đều sai hoặc các câu a,b,c đều đúng.
Việc này đã có trong Ex_Test v1.0 rồi

P/S Gửi Kyanh và các anh em là có bác nào biết viết giao diện thì viết dùm mình cho Ex_Test với, chứ cứ dùng giao diện theo DOS chán lắm.
 
id = 4043, parent = 4042, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.87.241, time = 2007/09/29 (1191067611) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
1) Tôi đã download chương trình trắc nghiêm của bác tuanmath nhưng khi chạy chương trình từ tập tin exam.tex trong folder example, máy không thực hiện được vì báo lỗi runtime. Lỗi này là do máy của tôi phải không? Bác tuanmath nói bác đã thử chạy trên rất nhiều máy đều được. Vậy tôi phải khắc phục lỗi trên bằng cách nào.
2) Xin bác tuanmath chỉ tôi đường link download tập tin tablists.sty vì tôi sử dụng MikTeX 2.4, nên không thất gói này.
 
id = 4051, parent = 4043, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.196, time = 2007/09/30 (1191148919) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Nhờ KyAnh xóa hộ tôi mấy file Trac nghiem Latex.rar (2file), ex_test.rar là những file cũ, để ,mọi người tránh hiểu nhậm Và nhờ thêm KyAnh xóa hộ file Ex_Test v1.0.rar up ngày 28/9. Mình mới up Ex_Test v1.0(new).rar trong đó đã sửa một số chỗ: help(viết lại), file Ví dụ (exam.tex) có chỉnh sửa cho tiện hơn (bỏ bớt một số gói ko dùng vì một số bạn dùng MiKTeX 2.4 ko biên dịch được). Cảm ơn kyAnh nhiều nhiều

Admin: file uploaded 05/10/2007, file:Ex_Test_v1.1.rar
 
id = 4052, parent = 4051, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.235.235.33, time = 2007/09/30 (1191158972) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Em lỡ tay gõ vào 40 câu tạo 100 đề. Hic hic ... nó ra 100 đề thật và dài tới 520 trang A4 ... khủng khiếp quá ..hehe. Cám ơn bác Tuanmath nhá! em rất hài lòng vì những gì Ex_tex mang lại .
PS: Còn vụ khống chế phần trăm câu dễ, trung bình và khó thì sao nhỉ ???
 
id = 4054, parent = 4052, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 125.235.233.95, time = 2007/10/01 (1191186481) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi kết món này của bác Tuanmath rồi hic hic.Cảm ơn bác đã đưa chương trình này lên diễn đàn. Còn về giao diện của nó tôi nghĩ là không cần đâu. Nếu bác viết lại file ex_tex.exe ở dạng truyền tham số trước khi chạy thì hay biết mấy, ta sẽ dịch trực tiếp từ trình soạn thảo luôn, tiện hơn. Gõ 1 lệnh thực hiện tất cả vd:

ex_test exam.tex 40 10 sẽ dịch file exam.tex thành 10 đề, mỗi đề 40 câu.
Lúc đó việc viết một file .bat để thực hiện các việc còn lại sẽ rất tiện . Hy vọng mọi người cũng nghĩ thế!
 
id = 4055, parent = 4054, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.149, time = 2007/10/01 (1191223091) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Còn vụ khống chế phần trăm câu dễ, trung bình và khó thì sao nhỉ ???
Chưa hiểu câu này của duonggvt lắm Thực ra các câu được đửâ dễ hay khó là do mình tự đưa chứ. Đợt này đang bận thi nên không thể viết tiếp chức năng là lấy một số m câu từ ngân hàng câu hỏi được (có 100 câu, chọn các câu 1, 2, 5, 6,.... gì đó). Đợt tới sẽ viết tiếp
Nếu bác viết lại file ex_tex.exe ở dạng truyền tham số trước khi chạy thì hay biết mấy, ta sẽ dịch trực tiếp từ trình soạn thảo luôn, tiện hơn. Gõ 1 lệnh thực hiện tất cả vd:
Đây là vấn đề mà mình cũng chưa giải đáp đươc.

Hy vọng sẽ sớm hoàn thành
 
id = 4062, parent = 4055, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = duonggvt, ip = 222.254.135.111, time = 2007/10/01 (1191256886) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Còn vụ khống chế phần trăm câu dễ, trung bình và khó thì sao nhỉ ???
Chưa hiểu câu này của duonggvt lắm Thực ra các câu được đửâ dễ hay khó là do mình tự đưa chứ
Nghĩa là trong ngân hàng câu hỏi phải phân biệt được các loại câu hỏi dễ, trung bình và khó. Nếu không thể phân biệt được thì ta có thể chia thành 3 file.tex rồi tiến hành chọn ngẫu nhiên các câu hỏi trong 3 file này theo tỉ lệ ấn định trước( VD: file1 chọn 16 câu, file2 chọn 12 câu, file3 chon 12 câu) và xáo. Hơi phức tạp nhỉ !!
Hiện ta chỉ soạn ra bấy nhiêu câu trong một đề rồi xáo các câu này để được đề khác mà thôi!
 
id = 4072, parent = 4051, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.56, time = 2007/10/06 (1191608914) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
tuanmath:
Nhờ KyAnh xóa hộ tôi mấy file Trac nghiem Latex.rar (2file), ex_test.rar là những file cũ, để ,mọi người tránh hiểu nhậm Và nhờ thêm KyAnh xóa hộ file Ex_Test v1.0.rar up ngày 28/9
Mấy bữa ni mình lu bù quá. Quên mất. XIn lỗi bác tuanmath.

Mình vừa tải lên bản 1.1. Tất cả các bản có thể tìm thấy ở đây files:Ex_Test
 
id = 4074, parent = 4072, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.195, time = 2007/10/06 (1191656500) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Kyanh nhiều nhiều!
 
id = 4079, parent = 4074, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.136, time = 2007/10/09 (1191867373) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Hiện đã có Ex_Test v1.1, ở đây:LINK_HERE có thêm tính năng tạo đề thi có cả câu trắc nghiệm và tự luận.
Các bác lấy về dùng thử nhé
 
id = 4080, parent = 4079, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.27.222, time = 2007/10/09 (1191941763) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
có phải bản 1.1 đang có ở files:Ex_Test không vậy bác?
 
id = 4082, parent = 4080, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.50, time = 2007/10/10 (1191952179) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
À ko phải, cái hôm trước nhờ Kyanh xoá, rồi kyanh gom hộ lại vẫn chỉ là một (chưa có thêm trước năng đưa câu hỏi tự luận).
 
id = 4083, parent = 4082, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.116.143, time = 2007/10/10 (1191954343) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
à, ra thế. Mình thấy là bản (new) nên đổi tên thành 1.1. Để tránh nhầm lẫn, mình sẽ đổi bản 1.1 hiện tại thành 1.2 nhé.

Tải về: files:Ex_Test
Bản 1.2: file:Ex_Test_v1.2.zip
 
id = 4116, parent = 4082, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 125.235.232.220, time = 2007/10/19 (1192730851) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
To Tuanmath: Bác tuanmath ơi, Mình dùng ex_test tạo ra 50 đề toán nhưng gặp vấn đề lớn rồi hic hic ... Có tới 3 đề trùng mã số mà câu hỏi và phương án trả lời thì khác nhau. Mình phải làm sao đây? (Cho hs làm bài rồi sau đó chấm bài mới phát hiện! Tất nhiên là mình chấm được nhưng như vậy là lỗi rồi!) Mình đề nghị thay vì sinh mã số đề ngẫu nhiên hay là mã số đề đánh theo thứ tự đi! Khi chấm bài phiền quá! Mã đáp án nhảy lung tung, tìm ...gần xỉu
PS: Bác xem thử cái đề này đi! có ít nhất hai đề có mã số 638
http://d.turboupload.com/d/2098452/out.pdf.html
 
id = 4118, parent = 4116, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.119.22, time = 2007/10/19 (1192778677) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
LaTeX có \the\time để lấy ra thời gian của hệ thống (số phút kể từ lúc 0 giờ trong cùng ngày). Có thể dùng \the\time kết hợp với ngày tháng để sinh ra mã đề. Để chắc chắn, thì có thể kết hợp với số đếm tuần tự. Số này bắt đầu từ 0 và mỗi khi typeset hoặc mỗi khi có bản sao đề mới thì sẽ tự động tăng 1 đơn vị.

Ví dụ về mã dề: 20071019-441-03 (đề thứ 3 được phát sinh ra trong ngày 19/10/2007 vào phút thứ 441 (khoảng 7 giờ 21 phút sáng)
 
id = 4119, parent = 4116, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.107, time = 2007/10/19 (1192780212) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là có lỗi như vậy, lần sau mình sẽ chỉnh sửa, cảm ơn bạn đã dùng thử.

Vì trong thời gian này mình bận quá, nên mong mọi người
1. Sau khi trộn xong hãy kiểm tra lại xem có mã đề trùng nhau hay không (xem ở phần đáp án là nhanh nhất), nếu có ta trộn lại.
2. Trước khi đánh các phương án trả lời (\motcot, \haicot, boncot) thì ko được có lệnh xuống dòng (\\), trong định nghĩa đã có lệnh đó rội
 
id = 4122, parent = 4119, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.165, time = 2007/10/21 (1192962165) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Người dùng Ex_Test thường thấy khó khăn là sau khi soạn xong câu hỏi mang đi trộn thì thỉnh thoảng gặp lỗi treo máy do quá trình soạn bị sai lỗi cấu tríc, và để khắc phục lỗi này chúng ta thường phải quay lại file nguồn kiểm tra từng câu hỏi, rất bất tiên.
Cải tiến lần này đã khắc phục được các lỗi đó Chương trình sẽ tự động chỉ ra cho bạn là lỗi phát sinh là lỗi nào và ơ vị trí nào
Hôm nay định tải lên nhưng không hiểu tại sao ko cho lên được kho dữ liêu. Để lúc khác vậy, giờ phải đi dạy đạ
 
id = 4125, parent = 4122, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 222.252.124.81, time = 2007/10/22 (1193002165) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn tuanmath đã là người đầu tiên sử dụng examdesign cho việc làm đề trắc nghiệm ở Việt Nam, vì nhiều lí do mà bạn không đi đến cùng được. Bây giờ bạn đang đi vào cắt dán, chia xé đề làm nhiều mảnh rồi trộn lại, việc này khó kiểm soát, với số lượng đề nhỏ còn được chứ lớn chút nữa là chịu chết vì lập trình bằng Pascal và C bình thường có hạn chế của nó.

Nhờ có examdesign mà tôi đã hoàn thành công việc đề trắc nghiệm chỉ có kiểm tra duy nhất các câu hỏi, còn các đề sinh ra là không có sai sót gì, Tôi đã đưa lên diễn đàn 1 phần, cuối tháng này sẽ đưa trọn gói và dùng VieTeX thì quản lí các đề không thành vấn đề gì. Tôi chỉ dùng LaTeX không dùng phần mềm khác kèm theo.

Chúc may mắn
 
id = 4128, parent = 4125, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.52, time = 2007/10/22 (1193041992) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Bây giờ bạn đang đi vào cắt dán, chia xé đề làm nhiều mảnh rồi trộn lại, việc này khó kiểm soát, với số lượng đề nhỏ còn được chứ lớn chút nữa là chịu chết vì lập trình bằng Pascal và C bình thường có hạn chế của nó.
Em cũng nghĩ vậy, chỉ tại lập trình trong TeX em ko hiểu nên đành phải làm như vậy để phục vụ cho việc ra đề thi trước mắt, số lượng đề thi chỉ sinh được tối đa 500 câu mỗi đề, 500 đề đựoc tạo thành, và cũng không có đủ tất cả các hình thức của đề thi

Em đã tải bản của Thầy, và dùng thử, em đang chờ sự hoàn thiện của Thầy để dùng được tiện, đẹp hơn. Hiện tại em thấy

1. Phần multichoice của Thầy nếu cải tiến việc gán nhãn (Bài, Câu,...) và Có sự lựa chọn muốn đảo phần chi tiết của các câu hỏi hay không vì một số câu hỏi không thể được đảo các chi tiết. À, và các phương án trả lời nếu căn độ rộng bằng cách dùng khoảng trắng em thấy không được tiện cho lắm. Được như vậy em nghĩ việc ra đề kiểm tra, tạo ngân hàng đề thi đã đi được phần lớn rồi.

2. % admin: bác tuanmath, phần này ở đâu rồi nhỉ?

Em chúc Thầy mạnh khoẻ!
 
id = 4129, parent = 4128, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.39, time = 2007/10/23 (1193087996) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn ý kiến của tuanmath,

1. Tôi đã làm được cố định một câu hỏi các phương án không thay đổi chỉ thay đổi vị trí câu hỏi ngẫu nhiên thôi. Không những vậy có thể chỉ cố định phương án cuối cùng của một câu hỏi ví dụ như (d) tất cả khả năng trên là đúng, thì đảo lên xuống rất bất tiện và vô lí. Tôi đã giải quyết vấn đề này rồi.

2. Vấn đề chữ trước số câu hỏi còn đang vướng chưa xong.
 
id = 4130, parent = 4129, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hthuy, ip = 203.160.1.39, time = 2007/10/23 (1193092965) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Không thấy Tuanmath post phần phát hiện lỗi cấu trúc nhỉ. Với lai con nhiều chỗ trong Ex_test nếu có thể hoàn thiện hơn thì tốt quá: cụ thể là phần các phương án đúng nên đảm bảo 25% cho mỗi đáp án lựa chọn(với 4 câu hỏi trắc nghiệm thì nên có một câu đáp án A một câu đáp án B , một câu đáp án D và một câu đáp án C ).
 
id = 4131, parent = 4130, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.39, time = 2007/10/23 (1193095675) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Khi chúng ta muốn chọn đề trắc nghiệm ngẫu nhiên, ý là muốn không kiểm soát được. Bây giờ lại có ý kiến cố định lại thế này thì còn gì là ngẫu nhiên nữa, và việc chon 25% chẳng có ý nghĩa gì đối với người làm bài và câu hỏi được trọn ngẫu nhiên là tốt nhất. Có thể 4 câu đều A là đúng có sao đâu nếu người đó biết cách giải, còn thì cứ gạch bừa thì chẳng ai lại gạch tất là A cả. Theo Tôi không nên cố định một cái gì, trừ trường hợp như phần trên tôi phải cố định lại cho phương án (d).

Nhân đây Tôi thông báo là đề trắc nghiệm của tôi đã hoàn thành, kể cả chữ trước câu hỏi. Rất tiếc diễn đàn không có chỗ để gửi kết quả lên cho các bạn góp ý. Tôi bận và phải viết hướng dẫn chờ cuối tháng tôi sẽ đặt lên trang Web của tôi. Tất cả các ý kiến trao đổi trên diễn đàn này đều được thỏa mãn trong chương trình của tôi.

Chúc các bạn may mắn
 
id = 4132, parent = 4131, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.115.131, time = 2007/10/23 (1193129785) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ thật tiếc là diễn đàn phải khóa phần tải lên, vì ngày 7/10 vừa qua diễn đàn bị hack khiến cho hệ thống bị tê liệt hàng giờ

2/ em nghĩ, việc đảm bảo 25% là cần thiết, ví dụ để đánh giá chất lượng của đề. thụât toán mà em triển khai trong hệ thống Tset có thể xem ở đây: http://kyanh.net/show/196

3/ đối với câu hỏi có đáp án đúng dạng : tất cả các câu trả lời A, B, C đều đúng (hoặc sai), sẽ phát sinh ra một phiền toái, là ta phải tạo ra những câu giả đúng , hoặc giả sai: Xét đề thi chỉ có 4 câu hỏi sau:
câu 1: A, B, C, D(đúng)
câu 2: A, B(đúng), C, D
câu 3: A, B(đúng), C, D
câu 4: A, B, C, D(đúng, cả A, B, C đều đúng)
Nhìn vào 4 câu trên, học sinh nếu biết được thuật toán của ta, chỉ cần nhắm mắt mà đánh chéo vào phương án D cho câu 4. Để khắc phục điều này, cần tạo ở phương án D của một (hoặc nhiều) trong các câu 1, 2, hoặc 3 câu trả lời dạng cả A, B, C đều đúng, hoặc A,B,C đều sai.

Theo kinh nghiệm của em, việc làm này phát sinh nhiều phiền toái. Trong hệ thống Tset hiện tại, chỉ có thể tiến hành đối với dạng dynamic (bản xem trên màn hình) của đề thi, còn bản static (bản cuối để in ra) thì chịu chết.

==> Tốt nhất là quy ước bỏ hẳn loại câu hỏi trên!
 
id = 4137, parent = 4132, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = garcon, ip = 117.2.15.47, time = 2007/10/24 (1193164610) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Em đã dùng phần tạo đề trắc nghiệm của Thầy Điển. Em rất mừng là Thầy đã khắc phục được gần hết nhược điểm. Còn một điều em vẫn chưa thích là sau mỗi đề có một đáp án!. Nếu đáp án mà nằm riêng thành một phần thì hay quá!

Ngoài ra việc làm đề thi trắc nghiệm thường dưới 60 câu hỏi. Đề nào dài cũng chỉ tới 100 câu. Do vậy em thấy cách làm của tuanmath cũng hay và hiệu quả! cho dù dùng cách này hay cách khác miễn đạt được mục đích mà không vi phạm bản quyền là tốt rồi! Với lại có nhiều bản hoàn thiện thì mọi người càng có nhiều cơ hội để lựa chọn mà!. Hi vọng là chúng ta sẽ có chức năng đảo đề trắc nghiệm ưng ý.

Chúc Thầy và tuanmath thành công để mọi người còn được hưởng lợi!
 
id = 4138, parent = 4137, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 222.252.124.81, time = 2007/10/24 (1193171990) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
1. Cám ơn sự động viên của mọi người, thực sự vui mưmg là tôi đã vào tham khảo các đề của trang WEb Bộ đại học từ đề kiểm tra cấp hai cho đến thi cử đại học gần đây, chương trình của tôi đã thực hiện y nguyên, kể cả mầu và câu chữ trong đề. Ưu điểm đề mới là ngẫu nhiên và soạn rất nhanh và sinh đề không hạn chế. Ngoài ra còn tạo ra rất nhiều phong cách đề khác như kí hiệu các phương án và câu hỏi, ...

2. Nhược điểm là còn đáp án in ra ngay sau mỗi đề, sẽ khắc phục trong thời gian tới. Tôi đang làm bộ mẫu cho các môn: Lý, Hóa, Địa, Sinh và lấy ngay trên trang Web của bộ. Tôi sẽ cuối tháng công bố kết quả không biết có kịp không vì mỗi môn 1 đề cũng khá nhiều rồi.
 
id = 4140, parent = 4138, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.39, time = 2007/10/24 (1193205940) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
VieTTug: ==> Tốt nhất là quy ước bỏ hẳn loại câu hỏi trên

Trong thực tế loại câu hỏi như đang bàn là có, mà người làm chương trình chỉ làm dịch vụ là chính, cũng có thể hướng dẫn định dạng lại câu hỏi, nhưng định dạng cấm hẳn thì cũng không nên.

1. Tôi đồng ý là cả bộ đề nếu là bản gốc đầu tiên thì có 25% đúng ở mỗi loại. Việc này do người làm đề đặt vị trí các câu hỏi (nếu làm đề kĩ như vậy). Còn trường hợp bạn lấy ví dụ là không tưởng vì thi trắc nghiệm chẳng ai thi 4 đề cả, mà đã 30, 40 đề trở nên thì câu chuyên so sánh của bạn chẳng có nghĩa gì cả.

2. Khi đã trộn đề là ngẫu nhiên để kiểm soát 25% A là việc khó. Sự lo lắng cho người làm bài trắc nghiệm mà không học hành thì chẳng có nghĩa gì, nếu có ai đó gạch bài mà đỗ thì xác suất rất nhỏ và điều này ta phải chấp nhận cuộc chơi thôi.
 
id = 4141, parent = 4140, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.39, time = 2007/10/24 (1193207688) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi xin lỗi là lắm lời,

Tôi đã thử lại gói lệnh của tôi, với cách làm trong gói trắc nghiệm mà các bạn đã có thì phương án 25% đề theo phương án đã được thực hiện:

1. Bản đề đầu tiên giả sử các bạn đặt vị trí cho 25% A đúng, 25% B đúng ..., tất nhiên là đặt bất kì ở đâu trong bài. Giả sử c0s 20 câu, có 5 câu A đúng, 5B, 5C, 5D đúng và đặt ngẫu nghiên trong bài. Các bạn chạy chương trình của tôi và kiểm tra các đáp án của phiên bản đã trộn đều đảm bảo tỉ lệ này.

2. Như vậy bản đầu tiên được đảm bảo 25% các bản khác cũng đảm bảo như vậy.

Chúc một ngày may mắn.
 
id = 4161, parent = 4141, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.128, time = 2007/10/31 (1193818900) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đã dặt đề thi hoàn chỉnh lên trang Web của tôi
http://nhdien.infinites.net
Nhân đây cảm ơn diễn đàn VieTTug đã thảo luận tích cực về vấn đề này và nhờ ý kiến nhiều bạn mới hoàn thiện được chương trình.

Có ý kiến gì cứ gửi cho tôi hoặc lên diễn đàn để tôi khác phục.
Chúc mọi người may mắn và tháng 11 suôn sẻ.
 
id = 4162, parent = 4161, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.86.246, time = 2007/10/31 (1193830344) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Em đã download chương trình của thầy. Em chưa có thời gian để làm nhiều. Khi đọc đề thi phần đại số, em thấy chữ Bài (chẳng hạn, Bài 3) so với nội dung ở cùng hàng đó bị lệch, trông không đẹp. Ở phần đáp án, các đáp án cũng không xếp thẳng hàng.
 
id = 4163, parent = 4162, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.13.128, time = 2007/10/31 (1193832163) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Có thể phuongnam lấy phải bản có lỗi, tôi mới sửa lại các phương án lệnh giông gói trắc nghiệm lần trước mới đảm bảo đảo đề, vì qua vội lên có lỗi vậy. Hiện tại bản mới nhất đã được đặt lên đó, tôi đã kiểm tra lại ý của phuongnam thì bớt đi nhiều lắm đấy, cám ơn nhé.
 
id = 4165, parent = 4163, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.84.192, time = 2007/11/02 (1194000808) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Bản lúc đầu em down được chọn các phương án đơn giản hơn, không dùng true false (hướng dẫn sử dụng 10 trang). Bản đó bị lỗi phải không thầy? Bản hiện hành phải dùng true cho các phương án đúng.
 
id = 4166, parent = 4165, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 203.160.1.47, time = 2007/11/03 (1194036676) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là lúc đầu tôi muốn lệnh phương án cho đơn giản,
nhưng sau kiểm tra lại thì vận hành không ổn định nên trả về phương án cũ. Như phuongnam đã biết

1. Do tôi muốn các câu hỏi xít nhau để đỡ tốn giấy, nhưng hiện tại khi trên dòng câu hỏi dùng công thức lớn như \dfrac thì dòng câu hỏi và số câu hỏi bị lệch. Nếu dùng \frac thì lệch ít. Hiện tại tôi đã làm 1 lệnh mà người dùng thích thì cho liền câu hỏi và không thích thì mỗi câu hỏi tách ra một chút để khắc phục độ lệch này.

2. Tôi sẽ dùng lệnh \sai\dung thay cho \false\true nhưng nếu ai đã dùng rồi thì chương trình vẫn dùng được lệnh cũ.

3. Chỉnh các cột cho đẹp vẫn còn phức tạp, tôi làm lại thay \relax bằng lệnh \datcot, \datcot[2], \datcot[4] là xong không dùng lệnh \haicot\boncot, ... phức tạp nữa.

4. Chữ họ và tên, số báo danh có thể thay dổi cho người dùng.

5. Còn vấn đề tôi đang làm là các lệnh \ref không có tác dụng vì vậy tham chiếu chéo các câu gặp khó khăn

6. Tôi đã dùng thử cho kiểm tra giữa kì sinh viên rất tốt, chưa sai sót gì.

7. Hy vọng chương trình còn đơn giản và chính xác hơn nữa.
 
id = 4167, parent = 4166, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.151, time = 2007/11/03 (1194076515) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Chào các bác. Thời gian vừa rồi bận quá, ko lên dd dc. Lời đầu chúc tất cả thành viên dd mạnh khoẻ, công tác tốt, hi hi!

1. Rất vui khi quay trở lại đã thấy gói dethi.sty của Thầy Điển hoàn thiện, thưa Thầy em sẽ lấy về dùng thử rồi góp ý với Thầy sau

2. Mình vẫn còn nợ dd là chưa post cái Ex_Test đã cải tiến (đếm tổng số trang của mỗi đề thi, có khả năng tự báo lỗi, ...). Mình để ở http://groups.google.com/group/caohoc0608
 
id = 4198, parent = 4167, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = phuongnam, ip = 123.22.80.146, time = 2007/11/30 (1196422311) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Gởi thầy Hữu Điển,
Thưa thầy, thầy đã chỉnh sửa gói lệnh dethi xong chưa? Nay gần thi học kì I rồi đó thầy, em tính soạn câu trắc nghiệm bằng chương trình của thầy.
 
id = 4208, parent = 4198, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 58.187.12.81, time = 2007/12/03 (1196686648) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+-1-,
1. Tôi quá bận nên việc chỉnh sửa không nhiều
vẫn như phương án cũ. nếu bạn có lệnh \liencau thì các câu hỏi sát lại với nhau, còn không thì cách ra một chút. Tôi đã dùng cho sinh viên của tôi.

2. Thường thì chỉ in ra 6-7 phương án rồi chụp cho cả lớp chứ in tất cả tốn lắm. Quan trong là đề thường in hai hoặc 4 trang hai mặt. Đáp án lại có thì không in liên thục được. Tôi có 1 cách là chuyển sang PDF rồi nhờ chương trình Âcrobat kéo các trang đáp án xuống cuối rồi in hai mặt bình thường (tôi chưa làm được trong TeX cho đáp án về 1 chỗ)
 
id = 4555, parent = 4208, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.101, time = 2008/05/06 (1210087330) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Gui phuongnam:
Toi bo mat email cua phuongnam nen phai up Ex_test phien ban moi vao
LINK_HERE
hoac
http://w15.easy-share.com/1700328805.html

phuongnam lay ve dung xem sao nhe, Lan nay Ex_test da duoc cai tien dang ke giup cho viec trinh bay de thi dep hon.
 
id = 4577, parent = 4555, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 203.210.252.140, time = 2008/05/10 (1210374195) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Chà, lâu quá không vào diễn đàn, thấy các gói trắc nghiệm phát triển nhanh quá! Mình cũng vừa hoàn thiện một gói trắc nghiệm dựa trên gói probsoln, cải tiến được đáp án in trên một trang, chỉ có một vài cái chưa làm được, nhân đây xin các cao thủ chỉ giáo cho chút đỉnh với:

+ Có cách nào tính toán được chiều cao của một đoạn văn bản hay không, và tất nhiên là lấy được số đo chiều cao đó (cm ... ).

+ Mình muốn in một đề thi gồm 2 trang, gồm phần trắc nghiệm và tự luận, nếu cho in ra phần trắc nghiệm rồi tới phần tự luận hay ngược lại thì dễ, nhưng minh muốn phần trắc nghiệm luôn nằm ở 2/3 trang đầu, nếu không đủ thì sang 2/3 trang đầu của mặt sau; phần tự luận nằm ở phần còn lại ở cuối trang, nếu không đủ thì cũng sang phần còn lại của mặt sau (có nghĩa chèn tự luận vào giữa trắc nghiệm sao cho thoả yêu cầu trên đó mà).
Hơi rắc rối nhỉ, nhưng khổ nỗi nhà trường yêu cầu vậy, tiết kiệm mà.

Mình đành chơi thủ công rồi cắt dán... vất vả quá.
 
id = 4580, parent = 4577, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.39, time = 2008/05/10 (1210396876) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn mở một chủ đề mới cho dễ theo dõi.

câu hỏi 2: dùng môi trường float (tất cả phần trắc nghiệm để trong một môi trường float, tất cả phần tự luận để trong môi trường float khác). Bạn xem trong wiki:LC
 
id = 4629, parent = 4555, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = tuanmath, ip = 58.187.67.173, time = 2008/05/24 (1211564169) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
tuanmath:
Gui phuongnam:
Toi bo mat email cua phuongnam nen phai up Ex_test phien ban moi vao
LINK_HERE
hoac
http://w15.easy-share.com/1700328805.html

phuongnam lay ve dung xem sao nhe, Lan nay Ex_test da duoc cai tien dang ke giup cho viec trinh bay de thi dep hon.
Gửi lại cho mọi người bản trắc nghiệm update của mình, lần này tôi đã chỉnh sửa để đề thi được trình bày tiết kiệm giấy hơn, đẹp hơn, và tôi có đưa lai mẫu của phiếu trả lời trắc nghiệm như của BGD ban hành+các gói đã sử dụng trong chương trình này giúp cho các bạn dùng PCTEX hoặc chỉo cài MiKTeX bản small chỉ cần giải nén các gói này (xem trong HD) đỡ mất công tìm kiếm trên mang
Đặt tại: http://myfreefilehosting.com/f/d81586d385_3.63MB
 
id = 3941, parent = 3806, thread = 3288, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.234.61, time = 2007/09/04 (1188902615) ,
subject = Re:Trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
phuongnam:
Vâng, tôi sẽ chờ.
Híc, máy tính bị cháy ngày 16/7/2007, ảnh hưởng tiến độ công việc. Bà con tiếp tục chờ thôi!