VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3257, contains 3257, 3260, 3263
id = 3257, parent = 0, thread = 3257, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.67.139, time = 2007/02/21 (1172046223) ,
subject = Gõ phông tiếng Nga trong VnMik 3.03, hits = 1871, karma = 0+0-,
Nhân dịp năm mới chúc mọi người một năm dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và có nhiều niềm vui với Tex.

Mọi người làm ơn cho mình hỏi nếu dùng VnMik 3.0.3 thì gõ phông tiếng Nga như thế nào? Trước đây mình dùng PcTex4 thì dùng gói lệnh Slavo, gói lệnh này còn dùng được trong VnMik hay không? Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn rất nhiều.
 
id = 3260, parent = 3257, thread = 3257, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.29.244, time = 2007/02/24 (1172261034) ,
subject = Re:Gõ phông tiếng Nga trong VnMik 3.03, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào newman!

Mình rất tiếc không biết gì về việc sử dụng tiếng Nga trong TeX.

Thử tìm trong nhóm người dùng TeX Nga (http://www.cemi.rssi.ru/cyrtug/) thấy thông tin đã cũ (trừ trang về BaKoMa). Tìm ở CTAN không thấy gói slavo, nhưng về hỗ trợ tiếng Nga thì thấy gói eskdx là khá mới (cập nhật ngày 17 tháng 12 năm 2006); nhiều gói/tài liệu liên quan khác có ở http://ctan.org/cgi-bin/search.py?metad … ch=russian ;

Về nguyên tắc, một gói latex có thể dùng cho MiKTeX/VnMiK. Tuy nhiên, theo mình đoán, gói slavo dùng cho pctex như newman nói có thể có cơ chế dùng font khác (ví như việc dùng tiếng Việt trong pctex theo cách của thầy Nguyễn Hữu Điển) --> không dùng được trong VnMiK.

Ăn ốc nói mò, rất tiếc mình không giúp được newman!

PS: lshort tiếng Nga : ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/info … ussian.zip
 
id = 3263, parent = 3257, thread = 3257, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.29.244, time = 2007/02/24 (1172309174) ,
subject = Re:Gõ phông tiếng Nga trong VnMik 3.03, hits = 0, karma = 0+0-,
Sau đây là gợi ý của anh Hàn Thế Thành

// quote //

về việc dùng tiếng Nga: đơn giản nhất là theo mẫu sau:

,--------
| \documentclass{article}
| \usepackage[T2A]{fontenc}
| \usepackage[utf8]{inputenc}
| \usepackage[russian]{babel}
| \begin{document}
| <tiếng Nga viết bằng mã UTF-8>
| \end{document}
`--------

(giả sử có cài miktex hay texlive, bản tương đối mới)

// quote //