VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3251, contains 3251, 3252, 3256
id = 3251, parent = 0, thread = 3251, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hyudemon, ip = 58.187.68.219, time = 2007/02/16 (1171570600) ,
subject = Tiếng Việt trong PCTEX, hits = 1499, karma = 0+0-,
Chào tất cả mọi người!

Mình hiện tại đang sử dụng PCTEX bản 6.
Mình muốn hỏi xem để sử dụng tiếng Việt thì làm như thế nào.
Rất mong được giúp đỡ.

Cảm ơn,
hyudemon
 
id = 3252, parent = 3251, thread = 3251, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.234.203, time = 2007/02/16 (1171617181) ,
subject = Re:Tiếng Việt trong PCTEX, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn xem ở đây: LINK_HERE

Nhớ tải về tập tin mẫu LINK_HERE

Chúc thành công!
 
id = 3256, parent = 3252, thread = 3251, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hyudemon, ip = 58.187.68.60, time = 2007/02/20 (1171987420) ,
subject = Re:Tiếng Việt trong PCTEX, hits = 0, karma = 0+0-,
rất cảm ơn bạn, mình đã hiểu cách làm rồi.
hyudemon