VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3211, contains 3211, 3217, 3218, 3221
id = 3211, parent = 0, thread = 3211, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hnghia, ip = 222.253.18.15, time = 2007/01/13 (1168698932) ,
subject = Hỏi về phần mềm vẽ đồ thị nhúng trong Tex!, hits = 1600, karma = 0+0-,
Xin chào tất cả các Bác!
Cho Em hỏi là có phần mềm nào vẽ đồ thị rồi nhúng vào Tex không?!
Nếu có thì tải ở đâu và sử dụng như thế nào?!
Em xin cám ơn nhiều.
 
id = 3217, parent = 3211, thread = 3211, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = mode, ip = 212.27.60.48, time = 2007/01/21 (1169326280) ,
subject = Re:Hỏi về phần mềm vẽ đồ thị nhúng trong Tex!, hits = 0, karma = 1+0-,
Bạn có thể dùng Scientific Workplace, Maple, Mathematica...
Chúc bạn thành công
 
id = 3218, parent = 3217, thread = 3211, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.232.182, time = 2007/01/21 (1169382681) ,
subject = Re:Hỏi về phần mềm vẽ đồ thị nhúng trong Tex!, hits = 0, karma = 0+0-,
Các Bác cho hỏi là Scientific WorkPlace la freeware hay la co license vay?
 
id = 3221, parent = 3218, thread = 3211, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.55.160, time = 2007/01/22 (1169423927) ,
subject = Re:Hỏi về phần mềm vẽ đồ thị nhúng trong Tex!, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn dùng thử phần mềm Wintpic vertion 3.08 coi. Phần mềm này được sử dụng free mà. Chúc bạn may mắn