VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 321, contains 321, 324, 327, 376, 377
id = 321, parent = 0, thread = 321, catid = 5, locked = 1, moved = 0,
userid = pristep, ip = 203.160.1.38, time = 2005/11/06 (1131280517) ,
subject = Nhờ giúp khẩn về Tex, hits = 1663, karma = 0+0-,
Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm đến vấn đề của em.

Nhưng nhờ các bác đã thương thì thương cho chót. Em không phải là dân Toán mới khổ chứ. Chính vì thế mà cố dùng Tex nên mới vất vả một chút, nhưng bù lại, em cảm thấy tiện lợi và đẹp đẽ trong việc trình bày (nhất là công thức) so với các editor khác.

Bác kyanh ơi, đã quy định thì mình không thể tự thay đổi được đâu, đành phải theo họ thôi. Em đã thử dùng cái ext nhưng font 14 của nó to đùng, như là font 16 trong Word vậy. Em thử mạo muội sửa 03 file: extreport.cls, extsize.sty, size13.clo để bổ sung font 13 nhưng chắc là do em chưa hiểu rõ nên không ăn thua.

Các bác có thể xem giúp được không. Rất khẩn cấp đấy. Em cám ơn nhiều. Em đang dùng Miktex phiên bản 2.3.

Sau đây là 03 file đó: (em không biết upload thế nào, đành gửi kèm bằng megaupload vậy)

-extreport.cls http://www.megaupload.com/?d=S811TYVF
-extsize http://www.megaupload.com/?d=GOJ8K3UF
-size13.clo http://www.megaupload.com/?d=0Y78IMF0
 
id = 324, parent = 321, thread = 321, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.215, time = 2005/11/07 (1131360870) ,
subject = Re:Nhờ giúp khẩn về Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
3/ để thay đổi, quan trọng nhất là chỉnh tập tin size13.clo. Trong tập tin bác gửi kèm, thấy như sau: (phần quan trọng nhất)
\renewcommand\normalsize{%
   \@setfontsize\normalsize\@xivpt{17}%
   \abovedisplayskip 13\[email protected] \@plus3\[email protected] \@minus7\[email protected]
   \abovedisplayshortskip \[email protected] \@plus4\[email protected]
   \belowdisplayshortskip 7\[email protected] \@plus4\[email protected] \@minus3\[email protected]
   \belowdisplayskip \abovedisplayskip
   \let\@listi\@listI}

Bác thử thay đổi gần \@xivpt{17} xem sao!

Xin lỗi. Nhưng /me sẽ không giúp bác chuỵên này được đâu! Bác hãy tự làm lấy. Chúc may mắn!

2/ có cách này cũng hay: bác cứ soạn ở khổ 12 hoặc 14. Sau đó, khi in PDF thì chọn tỉ lệ (zoom) thích hợp. /me không biết cụ thể bi nhiêu, nhưng có lẽ in thử vài lần thì sẽ được như ý mà

1/ bác vui lòng chọn chủ đề thích hợp với box của diễn đàn.

0/ diễn đàn này không cho phép thành viên tải tập tin lên server
 
id = 327, parent = 324, thread = 321, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.106.155, time = 2005/11/07 (1131363847) ,
subject = Re:Nhờ giúp khẩn về Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác vào trang này xem có một vài thông tin về kích cỡ fonts có thể có ích cho bác đó, lệnh \fontsize(14), bác thử dùng xem sao,

liên kết: http://www.cl.cam.ac.uk/users/rf/pstex/index.htm

chúc may mắn
 
id = 376, parent = 327, thread = 321, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = pristep, ip = 203.162.18.60, time = 2005/11/16 (1132159259) ,
subject = Re:Nhờ giúp khẩn về Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn các bác.

Em thử chỉnh sửa như bác gợi ý, nhưng không được. Em cũng thử dùng font 12, sau đó dùng lệnh \large nhưng cũng không ăn thua mấy. Chắc là đành nói khó với các đồng chí quản lý vậy, không rõ có được không. Tiếc là em biết về Tex ít quá mà đã nhảy vào rồi, nên giờ khó tệ.

Nhân tiện đây, các bác cho em hỏi thêm: em nhúng hình vào từng chương, nhưng tham chiếu của hình sau khi dịch ra PDF không đúng.
Ví dụ: trong chương 2, lẽ ra các hình phải tuần tự là 2.1, 2.2, 2.3....
nhưng nếu em đặt
\chapter{chương 2}
\section
\begin{figure}
\end{figure}\label{fig:fig21}
\subsection
....
\subsection
\begin{figure}
\end{figure}\label{fig:fig22}
nhưng khi em tham chiếu đến hình đó, ví dụ: \ref{fig:fig22}, thì dịch ra, nó cứ nói là: 2.2.1..., mặc dù caption của hình trong tài liệu hoặc trong \listfigure vẫn là 2.2

Em phải làm thế nào, nhờ các bác giúp.
Cám ơn các bác.
 
id = 377, parent = 376, thread = 321, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.49, time = 2005/11/16 (1132159850) ,
subject = Re:Nhờ giúp khẩn về Tex, hits = 0, karma = 0+0-,
Chủ đề không rõ ràng! Bị khóa!

Vui lòng gửi bài viết với chủ đề hợp lý.

Cám ơn!