VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 32, contains 32
id = 32, parent = 0, thread = 32, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/04 (1125836756) ,
subject = phân quyền thành viên, hits = 812, karma = 0+0-,
Các thành viên của ViệtTUG thuộc một trong các nhóm sau:

Front End

Registered:
- người dùng bình thường

Author:
- có thể gửi bài và sửa các bài viết của mình

Editor:
- có thể gửi bài và sử các bài viết của thành viên khác

Publisher:
- có thể gửi, sửa, công bố bài viết bất kỳ

Backend

Super Administrator:
- có quyền sử dụng mọi thành phần backend

Administrator:
- không thể thêm bớt người dùng
- không thể thay đổi cấu hình mambo
- không thể dùng mass mail để gửi mail cho các thành viên
- không thể quản lý ngôn ngữ và mẫu (template) của trang

Manager:
- không thể quản lý người dùng
- không thể thêm bớt modules
- không thể truy cập một số component (do super administrator quy định)

Để ý rằng, tại diễn đàn có phân quyền riêng

Post edited by: kyanh, at: 2005/09/04 14:34