VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3196, contains 3196, 3203
id = 3196, parent = 0, thread = 3196, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.30.185, time = 2007/01/03 (1167823468) ,
subject = gửi Xuân Hậu Đậu, hits = 680, karma = 0+0-,
Luận văn: http://download.viettug.org/kyanh/luanvan_kyanh_MOI.pdf
Tóm tắt: http://download.viettug.org/kyanh/tomtat_kyanh_MOI.pdf

In lại 5 bản mới nhé. Cố gắng thứ 5 nộp hỉ

Hậu tạ sau!
 
id = 3203, parent = 3196, thread = 3196, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.235.89, time = 2007/01/05 (1167935769) ,
subject = Re:gửi Xuân Hậu Đậu, hits = 0, karma = 0+0-,
Gửi Hậu: tớ không chắc đây là cái H. cần, nhưng từ đó H. có thể bổ sung các thứ cần thiết (chứng minh, ví dụ) để có được kết quả như ý. Nếu mà nói là thứ sáu này nộp thì không xong, tìm cách hoãn binh sang tuần sau nhé. Cái này KA làm từ hồi lâu rùi, bi chừ mới xem lại. Hồi đó trường không yêu cầu chi tiết nên mình cũng chỉ làm có vậy. Các bài giảng sắp tới sẽ phải cụ thể hơn, khi đó cu Hậu phải trả tiền KA mới cho mượn Anyway, đây là một phần của dự án freemaths. Hy vọng H. thấy có ích và cộng tác để hoàn thiện bài giảng. H có thể sửa tên nhưng trong mã nguồn nhớ ghi công ơn của kyanh đó, bằng không lần sau khỏi cho mượn luôn à

Chúc vui vẻ nhé.

http://download.viettug.org/kyanh/hau_nn.zip