VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3189, contains 3189, 3190, 3201, 3202
id = 3189, parent = 0, thread = 3189, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = mercury_tanana, ip = 58.186.175.147, time = 2006/12/30 (1167494866) ,
subject = chào năm mới!, hits = 1185, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: chào năm mới!

chúc thầy năm mới may mắn và thành công (bắt chước các bạn khác kêu = thầy cho lịch sự ) kiếm được vợ thì tốt, ko kiếm được năm ni thì sang năm!
 
id = 3190, parent = 3189, thread = 3189, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.231.74, time = 2006/12/31 (1167509391) ,
subject = Re:chào năm mới!, hits = 0, karma = 0+0-,
Hê, cưới vợ rồi sợ bỏ luôn ViệtTUG hà
spqn:
lyk: nếu không có các cô gái thì lyk chỉ có tex
sv: suy ra, nếu không có tex thì lyk chỉ có các cô gái
 
id = 3202, parent = 3190, thread = 3189, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = mercury_tanana, ip = 58.186.167.191, time = 2007/01/04 (1167908100) ,
subject = Re:chào năm mới!, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
Hê, cưới vợ rồi sợ bỏ luôn ViệtTUG hà
spqn:
lyk: nếu không có các cô gái thì lyk chỉ có tex
sv: suy ra, nếu không có tex thì lyk chỉ có các cô gái
con ko có tex suy ra....
 
id = 3201, parent = 3189, thread = 3189, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = mercury_tanana, ip = 58.186.167.191, time = 2007/01/04 (1167908017) ,
subject = Re:chào năm mới!, hits = 0, karma = 0+0-,
thầy ui con đọc cái viettug ni của thầy, đầu óc con choáng váng, tinh thần con hỗn loạn ( con ko hiểu gì hết thầy ui ( mừh con chẳng bít kêu ở đâu, đành chui vào đây than 1 tí vậy... hix... hi vọng lúc nào có nhìu time hơn con ngồi nghiền ngẫm lại tí, may ra có hiểu được ít ít sơ sơ.... (