VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3163, contains 3163, 3164
id = 3163, parent = 0, thread = 3163, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.162, time = 2006/12/17 (1166351332) ,
subject = thầy Chú: em đã nhận được CD, hits = 699, karma = 0+0-,
Chào thầy Chú.

Em đã nhận được CD của thầy. Cứ tưởng là... em nào ở NT chứ

Đang bận với cái bảng http://viettug.org/editors/ . Em sẽ báo cáo kết quả về CD sớm nhất. Tin mừng là VietTUG đã đủ sức host cả CD image (dù chỉ có một mirror).

Chúc thầy vui.
 
id = 3164, parent = 3163, thread = 3163, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.58.76, time = 2006/12/18 (1166423650) ,
subject = Re:thầy Chú: em đã nhận được CD, hits = 0, karma = 0+0-,
Tôi đang làm cái Puppy 212 giao diện Tiếng Anh, hỗ trợ Tiếng Việt (nhập Tiếng Việt với X-Unikey). Bản này lấy từ distro Puppy 2.12. Đặc biệt là chạy TexLive 2005 bản thu gọn ( bước 1 chưa tối ưu hoá ) hỗ trợ hoàn toàn OmegaVN và vntex. Đó là bản mà tôi đã chép lên CD gửi cho em. Nhưng kiểm tra lại thấy: Tôi đã Pack thiếu các file 'thi hành' và fmt! Xin lỗi.
Nếu được (nếu thành công) tôi gửi cho em (nếu cần).
Chúc vui khoẻ để làm chuyện trời ơi.