VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3093, contains 3093, 3094, 3096, 3097, 3098, 3100, 3102, 3104, 3105, 3115
id = 3093, parent = 0, thread = 3093, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.68.26, time = 2006/11/27 (1164576320) ,
subject = một số trục trặc khi làm việc với VnMik 2.1, hits = 4096, karma = 0+0-,
Trong lúc chờ VnMik 3, Viettug cho mình hỏi vấn đề này với.
Vấn đề 1:
Trước đây khi mình sử dụng môi trường proof trong VnMik 2.1 thì khi kết thúc môi trường có ký hiệu \qedsymbol, nhưng bây giờ khi sử dụng môi trường proof thì kết thúc không hiện ra ký hiệu này dù mình không có lệnh gì thay đổi mặc định của môi trường này. Thậm chí khi kết thúc môi trường chương trình còn không tự động sang một đoạn mới. Mình đã dùng thử lệnh \qedhere ở cuối nhưng cũng không thấy hiện ra dấu kết thúc.
Vấn đề 2:
Khi sử dụng gói diagxy, nếu dùng lệnh
$$\bfig
\square (0,0)[A`B`C`D;f`g`h`k]
\efig $$

thì biên dịch được, nhưng nếu dùng lệnh
$$\bfig
\square (0,0)[A`B`C`D;f`g`h`k]
\efig $$

thì chương trình báo lỗi
!File ended while scanning use of \squarepppp.

par
Các bạn làm ơn giải thích xem mình đã làm sai ở đâu với. Cảm ơn nhiều nhé.
 
id = 3094, parent = 3093, thread = 3093, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.224.94, time = 2006/11/27 (1164579201) ,
subject = Re:một số trục trặc khi làm việc với VnMik 2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ bạn dùng gói ntheorem phải kô? hãy xem phần về dấu kết thúc , mục 3.6 trong tài liệu (http://download.viettug.org/?files=ntheorem )

2/ bạn gửi lại mã đi... hai cái đó y chang nhau hà
 
id = 3096, parent = 3094, thread = 3093, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.68.26, time = 2006/11/27 (1164616915) ,
subject = Re:một số trục trặc khi làm việc với VnMik 2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
1. Mình không dùng gói n-theorem, chỉ dùng amsthm.
2. Mình phát hiện ra là những gì mình đặt trong hai dấu ngoặc nhọn thì khi gửi lên đều bị mất đi. Làm sao để gửi đúng bây giờ?
 
id = 3097, parent = 3096, thread = 3093, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.87, time = 2006/11/27 (1164619108) ,
subject = Re:một số trục trặc khi làm việc với VnMik 2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
2. quả là một lỗi lớn ! bạn làm ơn gửi toàn bộ mã lên http://viettug.pastebin.com/ Cám ơn bạn rất nhiều!

1. về vấn đề 1, bạn hãy cho mình một ví dụ đơn giản. cũng gửi lên http://viettug.pastebin.com/ nhé

Cheers
 
id = 3098, parent = 3096, thread = 3093, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.87, time = 2006/11/27 (1164621035) ,
subject = Re:một số trục trặc khi làm việc với VnMik 2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
newman:
2. Mình phát hiện ra là những gì mình đặt trong hai dấu ngoặc nhọn thì khi gửi lên đều bị mất đi. Làm sao để gửi đúng bây giờ?
Cám ơn newman lần nữa. Trong quá trình tinh chỉnh backend của diễn đàn để hỗ trợ blog, mình đã quên mất một điều nho nhỏ. Bi chừ mọi việc tốt đẹp rùi

<<cheers>>
 
id = 3100, parent = 3098, thread = 3093, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.68.26, time = 2006/11/28 (1164659756) ,
subject = Re:một số trục trặc khi làm việc với VnMik 2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình phát hiện ra rằng những trục trặc trên của mình là do sử dụng một lớp văn bản đặc biệt. Mình đã copy tệp *.cls định nghĩa lớp văn bản này vào thư mục chứa tệp tex như hướng dẫn nhưng khi biên dịch luôn báo lỗi ở môi trường proof và xảy ra hiện tượng như mình kể ở trên (chỉ ở môi trường này thôi, những thứ khác vẫn hoàn toàn bình thường, vẫn đọc được tệp dvi). Chú ý là mình chạy thử lớp văn bản này trong PCTex 4 thì không gặp trục trặc gì về môi trường này. (Đây là lớp văn bản nyj.cls do tạp chí NewYork Journal of Math qui định) http://nyjm.albany.edu:8000/nyj.cls
 
id = 3102, parent = 3100, thread = 3093, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.27.199, time = 2006/11/28 (1164722002) ,
subject = Re:một số trục trặc khi làm việc với VnMik 2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
chào newman.

mình đã kiểm tra thử trên tetex (linux) và vnmik-2.1 (windows). không có gì trục trặc cả với tài liệu sau:
\documentclass{nyj}
\usepackage{amsmath,amsthm}
\begin{document}
\begin{proof}
test
\end{proof}
\end{document}


Như vậy, có thể bạn gặp lỗi do xung đột giữa các gói. Hãy cho mình một ví dụ nho nhỏ có sinh lỗi. Gửi vào pastebin, hoặc email cho mình: xkyanh ở gờ mail chấm com. Trường hợp cần thiết có thể dùng wiki:IM
 
id = 3104, parent = 3102, thread = 3093, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.68.26, time = 2006/11/29 (1164746992) ,
subject = Re:một số trục trặc khi làm việc với VnMik 2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kyanh. Mình vừa email cho bạn một ví dụ sinh lỗi ở máy của mình. Bạn kiểm tra lỗi giúp mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.
 
id = 3105, parent = 3104, thread = 3093, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.244, time = 2006/11/29 (1164786793) ,
subject = Re:một số trục trặc khi làm việc với VnMik 2.1, hits = 0, karma = 1+0-,
Chào newman.

Nếu bạn gửi trước cho mình tập tin tex, log thì mọi chuyện đơn giản hơn rât nhiều, đỡ mất thời gian của /you và /me. File gốc mà /you gửi cho /me ở đây: ./code.72acf6f083.html

Lý do là xung đột giữa gói amsmath và gói diagxy. Lớp nyj.cls nạp gói amsmath, và do đó ta kô thể sử dụng ntheorem. Trong đó, gói này dùng lệnh \square để tạo box trong môi trường chứng minh. /me có đề nghị cách chữa cháy (workaround) như sau:
\let\oldsquare\square % lưu \square
\usepackage [all]{xy}
\input diagxy % nạp diagxy

% định nghĩa lại \openbox, xem trong nyj.cls
\def\openbox{\leavevmode
  \hbox to .77778em{\hfil${\oldsquare}$\hfil}}


Mọi chuyện bi chừ tốt đẹp rùi.

Cheers

TODO:
* report lỗi này cho nyj.cls
* cho diagxy's authors
* và cho amsmath's authors
 
id = 3115, parent = 3105, thread = 3093, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.68.26, time = 2006/11/30 (1164836802) ,
subject = Re:một số trục trặc khi làm việc với VnMik 2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kyanh.
Mình đã làm theo chỉ dẫn của bạn và mọi thứ đều tốt đẹp cả. Cám ơn bạn rất nhiều và mong rằng sẽ còn nhận được được nhiều giúp đỡ của bạn. Một lần nữa cám ơn bạn. Chúc bạn mạnh khoẻ.