VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3086, contains 3086, 3087, 3088
id = 3086, parent = 0, thread = 3086, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.69.14, time = 2006/11/24 (1164314721) ,
subject = Hỏi về gói diagxy, hits = 1149, karma = 0+0-,
Mình sử dụng VnMik 2.1 chạy thử các ví dụ trong tài liệu diaxydoc.pdf thì một số ví dụ thì chạy tốt nhưng hầu hết đều báo lỗi. Ví dụ như với lệnh

\input diagxy
$$ \bfig
\node a(0,0)[A \otimes B]
\node 3b(700,300)[A' \otimes B']
\arrow [a`3b;f]
\efig $$

(ví dụ ở trang 19)
thì máy báo lỗi
Undefined control sequence \node


Không biết nguyên nhân do đâu. Ai biết thì giải thích hộ mình với.Cảm ơn rất nhiều.
 
id = 3087, parent = 3086, thread = 3086, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.25.64, time = 2006/11/24 (1164355138) ,
subject = Re:Hỏi về gói diagxy, hits = 0, karma = 0+0-,
Lý do là gói diagxy trong vnmik-2.1 đã khá cũ. Bạn tải về gói này, xả nén và chép (đè) tập tin diagxy.tex vào thư mục

c:/vnmik/texmf_root/tex/generic/diagxy


Chúc may mắn!

PS: và cám ơn bạn đã phát hiện ra lỗi này của vnmik-2.1
 
id = 3088, parent = 3087, thread = 3086, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.69.14, time = 2006/11/25 (1164395432) ,
subject = Re:Hỏi về gói diagxy, hits = 0, karma = 0+0-,
Ok! Hay quá chạy tốt rồi. Cảm ơn Viettug nhé.