VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 307, contains 307, 310, 315, 323, 325, 326, 406, 408, 409, 1030, 1033, 1040, 1041, 1340
id = 307, parent = 0, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.110, time = 2005/11/02 (1130922328) ,
subject = LaTeXpix được cập nhật, hits = 4790, karma = 0+0-,
LaTeXpix, công cụ vẽ hình cho LaTeX, chạy trên WIndows.

Trang chủ: http://beurden.cjb.net/
Trang chủ ở CTAN: http://tug.ctan.org/tex-archive/systems/win32/latexpix
Tải về: (một trong các link sau)
* ftp://ftp.jaist.ac.jp/pub/TeX/tex-archi … ixbeta.exe
* http://members.home.nl/nickvanbeurden/lpixbeta.exe
Mirror: http://tug.ctan.org/get?fn=/systems/win … ixbeta.exe

Các thay đổi chính
* Zoom functionality started (use + and - keys). Selecting, moving, resizing
and drawing objects in zoomed position is possible.
* Open/close polygon/spline worked also on other objects, causing strange
behaviour.
* Offset of horizontal and vertical scrollbars caused wrong preview markers
when moving splines.
* Logfile automatically saved on exit or exception when logging is put on in
the preferences menu.
* Program hanged when text form is closed by pressing the close window icon on the form.
* Added quick editing for ovals.
* Strange resize boxes appearing, bug reported by Robert Rutten.
* Line number visible on viewer for script and converted files.
* Changed coordinates (via edit coordinates) were not shown and screen was not refreshed. Bug reported by Steven Harrod.
* Opening preview log file had some bugs.
Shot: http://members.home.nl/nickvanbeurden/latexpix_shot.jpg
 
id = 310, parent = 307, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.177, time = 2005/11/02 (1130927160) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này có vẻ khá hơn WinTpic mà NHĐ giới thiệu nhỉ, chuyển hình ảnh qua source của LaTeX cho đỡ nhức đầu
 
id = 315, parent = 310, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.15, time = 2005/11/03 (1130955843) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
/me thì không xài WinPIC lẫn LaTeXpic. Theo dõi chủ đề về WinPIC thì thấy bác naduy chọn LaTeXpix!
 
id = 323, parent = 315, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.121, time = 2005/11/07 (1131360092) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Sẽ có vietnamese manual for LaTeXPiX trong nay mai, dự kiến sẽ hoàn tất trong hai Tuần, có anh em nào ủng hộ dịch giao diện của LaTeXPiX sang tiếng việt thì cho ý kiến, riêng bản thân hoangoclan thấy nên để giao diện tiếng anh vẫn tốt hơn.
 
id = 325, parent = 323, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.215, time = 2005/11/07 (1131361266) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Chà!

Bác hoangoclan hay thế Chắc chắn kết quả sẽ giúp ích cho rất nhiều người

Chuyện dịch giao diện thì... thôi. /me nghĩ cũng kô thật sự có ích lắm. Người dùng Windows ... đã giỏi tiếng Anh rồi mà
 
id = 326, parent = 325, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.106.155, time = 2005/11/07 (1131362725) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn bác đã động viên, em đang dịch dở và cần tham vấn với tác giả của LaTeXPiX về một số vấn đề chèn hình ảnh, tiếng anh của ông này chưa mấy chuyên nghiệp có đôi từ vẫn để tiếng Hà Lan, nên phải bàn bạc lại.
 
id = 406, parent = 326, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.97, time = 2005/11/20 (1132491542) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Công việc tới đâu rồi, bác?

PS: /me có qua bên trang web hóa học của bác. Sao có mấy link không vào được, mặc dù đã login (url gì quên mất). Cái liên kết bác gửi /me đã approve (phù, lâu quá kô dùng admin. acc. nên hỏng biết, xin lỗi bác nhé). Bác cho xin cái logo nhỏ, /me để liên kết ở trang chính luôn nhé. Trang web chỗ bác nóng lắm
 
id = 408, parent = 406, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.206, time = 2005/11/21 (1132557945) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Ồ cảm ơn bác nhiều nhé! Công việc em vẫn thường, bác thế nào rồi? nghe nói 25 này bác vô sài gòn hả? Để em lấy logo đưa cho bác, bên Hóa Học Việt Nam, do host chưa ổn định nên lúc được lúc không, em đang bực mình đây, có host 500GB mà chưa xài được, kho này chắc để dành cho tài liệu, nếu sắp xếp được sẽ chia qua bên này một ít, để bác cài bộ biên dịch.

Em cũng đang làm LaTeXPiX, cũng mất thời gian khá lâu mới xong trang bìa và layout, mai mốt gì em gửi bản demo bác xẻm thử nhé. Tác gia của LaTeXPiX nói là không được phân phát bản tiếng việt đi lung tung mà gửi qua bên đó để họ đính kèm vào gói của LaTeXPiX luôn.
Chắc em sẽ phải nhờ đến bác tạo cái index cho đẹp, của em chạy ra xấu quá chừng.

Thanks agian bác nhiều!
 
id = 409, parent = 408, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.190, time = 2005/11/21 (1132559805) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Đi đâu mà lung tung? Họ sợ mình dùng bản dịch mà kinh doanh thôi. Bác chỉ việc dựa vào License của LaTeXpix để có cái License của bản dịch. Đỡ rối. /me đã từng bị đủ chuyện rồi

Chuyện server: Cám ơn bác rất nhiều về chỗ bộ biên dịch
 
id = 1030, parent = 409, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.109.48, time = 2006/01/24 (1138088205) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Đã hoàn thành sách hướng dẫn LaTeXPiX, nhưng vì lý do tác giả không cho công bố bản dịch nơi công cộng, bác nào muốn xem thì email cho em nhé:
Dear Mr.~Beurden!

Finally the Vietnamese translated version of LaTeXPiX manual just finished yesterday, after delay for a long time. I was so busy learning \LaTeX{} and using LaTeXPiX to get a basic knowledge of how it works then I could explain the manual clearly in vietnamese. In fact, some terms make me very confused to translate. During the time testing LaTeXPiX, I have found that the “Edit Coordinates form” does not show up when I press Ctr + F1. I’ve tried many graphic interfaces support for LaTeX drawing so I think only LatexPiX could meet the requirements. I hope the development would go further in the future.

I just attach the pdf file, so when you pack this file with new version of LaTeXPiX please notify me, then I can tell vietnamese users that Vietnamese manual for the program is now available. By the way, could you please generate the ``Rigistration Key’’ for the Generated key: 10240183 and Username : Tuyet Van.
With unregisted version is if your drawing have more than 10 objects so you would not convert the drawing into LaTeX codes, it means you have to have the “Registration Key”. And what will happen If my system crashes. Should I reinstall new operation system? then send you another “Generated Key” from the new system to you again. I think this is one of some limits of the registration procedure, it so complicated and make some trouble for users. So sorry if I invade your security policy.

Thanks for you hard work
Henry(Thai Phu Khanh Hoa is my Vietnamese name)

PS: When you upgrade the manual just let me know
http://img.buzznet.com/assets/users9/hoangoclan/default/large-msg-113806414997-2.jpg?19254600
 
id = 1033, parent = 1030, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.156, time = 2006/01/24 (1138097572) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Hẻo quá. Dịch tài liệu gói Eukleides đi coi bộ ngon kô? Bác xem lại cái license của thằng PiX đó. dek kộ. Người ta làm kô công cho nó à?

/me tẩy chay LaTeXpix!
 
id = 1040, parent = 1033, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.108.28, time = 2006/01/25 (1138180571) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Hi Hoa Thai,

Many many thanks for the great amount of effort put into develloping the vietmanese manual translation ! What I will do is put it on the webpage www.beurden.cjb.net and also on www.ctan.org so that people can download it from there. I will also provide you with an updated latexpix.tex now and then so that you can update the document if you want.

About your 2 remarks
1. CTRL+F1 does not show edit coordinates form: Strange. If I create a drawing and select it (selecting it is important !) then I can just press CTRL+F1 to edit the coordinates. Please try this and tell me if it works for your version of latexpix.
2. Registration is indeed again needed when you format your PC or reinstall windows. I agree it is not the nicest way but I am thinking of better ways. I am thinking to raise the limit of 20 object for the free version to 50 or so.
 
id = 1041, parent = 1040, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.252, time = 2006/01/25 (1138195756) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác chịu khó xin họ để tài liệu ở trang của bác, hoặc ViệtTUG. Để ở CTAN được thì để ở ViệtTUG được, nếu lão thắc mắc, bảo xem:

http://tug.org/usergroups.html#vn
 
id = 1340, parent = 1041, thread = 307, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.102.80, time = 2006/03/02 (1141311545) ,
subject = Re:LaTeXpix được cập nhật, hits = 0, karma = 0+0-,
Có tài liệu Hướng Dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt, các bác có thể download:
Many people use LaTeX to typeset their documents. By using LaTeX's picture environment, drawings can be made. The picture environment offers several basic shapes like lines, ellipses, vectors, Bezier curves and so on. The drawings have to be generated by writing LaTeX code. The drawback of this is that the resulting drawing can only be observed after compilation of the LaTeX document. Therefore, several programs provide the possibility to create drawings using a user interface. The LaTeX code can be generated by converting the drawn objects in the graphical user interface and write them to file.

LaTeXPiX is of of the LaTeX drawing tools which works under all Microsoft Windows platforms. It supports both the EEPIC as well as the PGF environment. Some enhanced features of the program with respect to other LaTeX drawing tools are:

* Colour support on objects like rectangles (squares), ellipses (circles), polygons, dots, text et cetera.
* Shaded (filled with different grey scales) and colour filled objects.
* Bold and italic texts.
* Inclusion of images like JPEG and PNG.
* Arrows in any direction with different arrowheads possible instead of the restricted vector command in standard LaTeX.
* Elliptical arcs instead of just circular arcs.
* Splines.
* Support for PGF package.
CTAN 21 -- Released 28/02/2006: LaTeXPiX Beta (build 2640)

LaTeXPiX program (for Microsoft Windows only) http://members.home.nl/nickvanbeurden/lpxsetup.exe

English LaTeXPiX Manual PDF (Also included in the install program) http://members.home.nl/nickvanbeurden/LaTeXPiX.pdf

Vietnamese LaTeXPiX Manual PDF (Not included in the install program, based on CTAN 20) LINK_HERE