VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3059, contains 3059, 3206, 3208
id = 3059, parent = 0, thread = 3059, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.159, time = 2006/11/08 (1162996282) ,
subject = (slide) làm bạn với latex, hits = 1219, karma = 0+0-,
MFwL là trình diễn giúp người mới làm quen với latex wiki:newbies đỡ bỡ ngỡ. Đây cũng là một ví dụ về powerdot

Nội dung trình chiếu:

(a) LaTeX Advocacy
(b) LateX Document Structure (cấu trúc tài liệu)
(c) Paragraph Mode and Math Mode (về hai mode chính)
(d) Structuring the document (thiết kế cấu trúc tài liệu)
(e) Creating Tables, Graphics (tạo bảng, nạp hình vẽ)
(f) BibTeX (dùgn bibtex)
(g) Recommendations for a LaTeX system (các lời khuyên)
(h) References for further reading (tài liệu tham khảo)

Tải về: ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/info/MFwL.zip
Trang chủ: http://ctan.org/tex-archive/info/MFwL/
Tác giả: Rohit Vishal Kumar
Phiên bản: 2.0.0
 
id = 3206, parent = 3059, thread = 3059, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.145, time = 2007/01/08 (1168204200) ,
subject = Re:(slide) làm bạn với latex, hits = 0, karma = 0+0-,
mình xun ngỏ một vài ý kiến :
về phần làm báo cáo trình diễn , làm slide nên có các ví dụ bằng tiếng việt cụ thể và kèm theo các đoạn mã nguyên gốc của nó luôn lỡ đọc tài liệu khó hiểu thì lấy ví dụ đem ra chạy thử rồi thay đổi từng bước. các ví dụ phải đi từng bước đơn giản nhất .
mình muốn soạn tài liệu với font là 13 pt cho toàn văn bản phải làm như thế nào

về các tài liệu trên diễn đàn nên nén lại để tiện tải về , khi gửi ở enips sao mình tải về không được mong chỉ giúp
về tài liệu của bác văn chú nên vui òng chỉnh lại cách trình bày ở trang giấy A4 một chút xúi vì khi in máy mình báo lỗi nên rất mong sự điều chỉnh này và có thể kèm theo đoạn code của tài liệu này luôn
 
id = 3208, parent = 3206, thread = 3059, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.9, time = 2007/01/08 (1168243092) ,
subject = Re:(slide) làm bạn với latex, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn nguyenquoc,

tài liệu trên esnip không tải về được có thể do nghẽn... hãy thử lại nhé!

việc cung cấp các ví dụ cần sự đóng góp của mọi người. Hiện chỉ có mỗi mìh làm, nhưng mình quá bận, nên chỉ dịch được qua tiếng Việt tài liệu hướng dẫn dùng powerdot thôi
mình muốn soạn tài liệu với font là 13 pt cho toàn văn bản phải làm như thế nào
mình đã viết rất rõ trong tài liệu. Vui lòng xem lại phần tuỳ chọn khi gọi lớp powerdot. Ngoài ra, có thể tham khảo wiki:lykz13