VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3058, contains 3058
id = 3058, parent = 0, thread = 3058, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.232.159, time = 2006/11/08 (1162994778) ,
subject = word 2 latex, hits = 612, karma = 0+0-,
phần mềm mới chuyển tờ WORD sang LaTeX, XML

giấy phép: miễn phí, không kèm mã nguồn
OS: windows
trang chủ: http://kebrt.webz.cz/programs/word-to-latex/
tính năng: có vẻ hấp dẫn. xem ở trang chủ

Nếu bạn sử dụng phần mềm, hãy dành chút thời gian email cho tác giả, như là lời động viên, giúp tác giả thêm động lực phát triển phần mềm này.

screen shot:
http://sarovar.viettug.org/img/word-to-latex2-big.png
http://sarovar.viettug.org/img/word-to-latex1-big.png