VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3053, contains 3053, 3054
id = 3053, parent = 0, thread = 3053, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = timlaiminh, ip = 203.162.3.145, time = 2006/11/05 (1162721417) ,
subject = Gõ tiếng việt trong Vnmik?, hits = 1319, karma = 0+0-,
Em đã install thành công, soạn thành công văn bản bằng vnmik( dễ hơn rất nhièu so với miktex thông thường.
Nhưng khi gõ tiếng việt thì lại ko đc mặc dù em đã làm theo hướng dẫn là dùng font tcvn3.
Em thấy là trong texmaker thì việc gõ tiếng việt rất dễ, dù vậy nó lại ko tương thích với vnmik.
Các anh hướng dẫn giúp em với.
 
id = 3054, parent = 3053, thread = 3053, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.85, time = 2006/11/06 (1162799385) ,
subject = Re:Gõ tiếng việt trong Vnmik?, hits = 0, karma = 0+0-,
Lý do là bạn chưa cài đặt thành công các font vnmiku. Điều này là do VnMiK không vượt qua được các kiểm tra về tính an toàn trên hệ thống của bạn.

Bạn hãy tự cài đặt hai font truetype có trong:
c:/vnmik/vnmik/postinstall/

Bằng cách vào Control Panel / Fonts rồi từ Menu File chọn Install New Font / chọn đến đường dẫn trên.

Sau khi tắt TeXnicCenter và mở lại, bạn sẽ thấy mọi chuyện tốt đẹp cả.

Cám ơn bạn đã enjoy vnmik

Chúc bạn may mắn.

PS: còn về texmaker: bạn sử dụng bảng mã Unicode và nạp gói vietnam như sau: \usepackage[utf8]{vietnam}