VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3048, contains 3048, 3049, 3052, 3055, 3063
id = 3048, parent = 0, thread = 3048, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.252.158, time = 2006/11/04 (1162637521) ,
subject = Cách tổ chức web mới, hits = 941, karma = 1+0-,
Cách sắp xếp lại - dùng box, box con hợp lý nhưng lại khó tìm một mục nào đó. Phải vào ra các hộp nhiều lần ... Có mệt không?
 
id = 3049, parent = 3048, thread = 3048, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.85, time = 2006/11/04 (1162654034) ,
subject = Re:Cách tổ chức web mới, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn thầy!

Em không hiểu "khó tìm một mục nào đó" nghĩa là thế nào? Nếu thầy muốn đến một box, chỉ việc dùng chuột chọn từ danh sách và click... (cần hỗ trợ của trình duyệt)... Em đã cố gắng thiết kế để việc duyệt qua các box nhanh hơn. ( ngoài ra, đã tăng cường bộ đệm (cache) để giảm thời gian truy cập)...

Mong thầy giải thích thêm đặng em kịp thời chỉnh sửa!

 
id = 3052, parent = 3049, thread = 3048, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.255.14, time = 2006/11/05 (1162678504) ,
subject = Re:Cách tổ chức web mới, hits = 0, karma = 1+0-,
Có khi tôi bấm vào một đề mục thì nó không đi ngay đến đề mục đó mà nó chạy vào cái hộp bự; rồi từ hộp đó tôi mới tìm ra cái đề mục mà mình cần. Nhưng khổ cho tôi là: Tôi chẳng biết cái mình muốn tới ở cái hộp bự nào nên ... Có lẽ tôi hơi lúng túng với cách tổ chức mới của viettug
 
id = 3055, parent = 3052, thread = 3048, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.85, time = 2006/11/06 (1162799555) ,
subject = Re:Cách tổ chức web mới, hits = 0, karma = 0+0-,
Chà, em biết trục trặc của thầy rồi. Nhưng em không biết cách để sinh ra lỗi đó tại máy của em. Chỉ biết là có một hàm đã thay đổi ID của box (do đó thầy đã không nhảy đến đúng box).

Hai bữa ni đang đau đầu. Hy vọng fix sớm.

Cám ơn thầy nhé !
 
id = 3063, parent = 3048, thread = 3048, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.227.64, time = 2006/11/12 (1163323871) ,
subject = Re:Cách tổ chức web mới, hits = 0, karma = 0+0-,
Rất nhiều lỗi đã được fix, trong đó có các lỗi đề cập trong chủ đề này.

Enjoy!