VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3042, contains 3042, 3043, 3044
id = 3042, parent = 0, thread = 3042, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/11/01 (1162374679) ,
subject = 2.93 GB, hits = 749, karma = 0+0-,
Băng thông truy cập của ViệtTUG trong tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên đạt ngưỡng 1G, hơn nữa gần 3G. Xem ở: http://stats.tuxfamily.org/viettug.org/

Mừng hay không đây
 
id = 3043, parent = 3042, thread = 3042, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuongk48a1s, ip = 58.187.106.121, time = 2006/11/02 (1162482228) ,
subject = Re:2.93 GB, hits = 0, karma = 0+0-,
Đáng mừng chứ nhỉ! Điều đó chứng tỏ nhà ta càng ngày càng phát triển hơn, càng ngày càng có nhiều người quan tâm đến LaTeX hơn. Chúc cả nhà mạnh khoẻ, vui vẻ, thành công...đừng quên góp bài cho LaTeX hiiiiii...
 
id = 3044, parent = 3043, thread = 3042, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/11/03 (1162548064) ,
subject = Re:2.93 GB, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bạn đã động viên. Dưới đây là cuộc trò chuyện với đứa bạn của mình ( hôm qua )
(08:42:03) khỉ không đột: mày biết lâu ni tao làm gì kô
(08:42:08) Tiến Dũng: gì
(08:42:28) khỉ không đột: chơi với mã nguồn mở và quản lý diễn đàn về tex
(08:42:37) khỉ không đột: chắc phải rút bớt lại
(08:43:40) khỉ không đột: tao học toán thấy cũng ớn
(08:43:59) Tiến Dũng: thế mà lại định làm hình topo a
(08:44:17) Tiến Dũng: diễn đàn tex có gì mà làm
Vậy đó