VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3027, contains 3027, 3029, 3031, 3032, 3033
id = 3027, parent = 0, thread = 3027, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hnghia, ip = 222.253.18.155, time = 2006/10/30 (1162198310) ,
subject = Hỏi về margin của đoạn văn!, hits = 1105, karma = 0+0-,
Xin chào tất cả các Anh! Hiện Em đang dùng PcTex để tạo đề thi Trắc nghiệm, Cho Em hỏi là khi muốn canh cho một đoạn văn bản cách lề phải (trái) xcm thì phải làm sao ạ? Các Anh giúp gấp cho Em với!Em cảm ơn nhiều nhiều, hậu tạ sau! Thân!
 
id = 3029, parent = 3027, thread = 3027, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/10/30 (1162200495) ,
subject = Re:Hỏi về margin của đoạn văn!, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử thế này:

% đoạn văn

%              dòng trắng ở đây

\leftskip3cm % tăng margin left
% đoạn văn cần đổi margin
\leftskip0pt % khôi phục lại như cũ

%               dòng trắng ở đây

% đoạn văn kế tiếp
 
id = 3031, parent = 3029, thread = 3027, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hnghia, ip = 125.234.162.112, time = 2006/10/30 (1162205910) ,
subject = Re:Hỏi về margin của đoạn văn!, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác KYANH xem lại giúp Em, Em làm mãi mà không được!
lệnh đó không có tác dụng gì hết!
Chúc bác nhanh tìm ra và trả lời cho Em với! gấp gấp!
 
id = 3032, parent = 3031, thread = 3027, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hnghia, ip = 125.234.162.112, time = 2006/10/30 (1162206173) ,
subject = Re:Hỏi về margin của đoạn văn!, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là "Bác KYANH" siêu thiệt! Em nghiên cứu kỹ lệnh và làm có kết quả như mong muốn! Hậu tạ thế nào đây "Bác"?!
 
id = 3033, parent = 3032, thread = 3027, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/10/30 (1162218121) ,
subject = Re:Hỏi về margin của đoạn văn!, hits = 0, karma = 0+0-,
hnghia typeset được như ý thì vui rùi. Hỏng cần hậu tạ chi mô!