VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3020, contains 3020, 3028, 3035, 3036, 3047, 3050, 3051, 3152, 3162, 3243, 3244, 3245, 3247, 3308, 3318, 3330, 3331, 3332, 3340, 3343, 3347, 3348, 3349, 3358
id = 3020, parent = 0, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 210.245.31.15, time = 2006/10/29 (1162140108) ,
subject = Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 6106, karma = 0+0-,
Xin cho hỏi cách vẽ miền giới hạn bởi đường cong y=x^2; x=4; x=5; y=0. Mình muốn tô đen hoặc ghạch chéo để đánh dấu miền này.
 
id = 3028, parent = 3020, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/10/30 (1162198417) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
bạn có thể dùng pstricks để vẽ, rất nhanh (mình xin lỗi, kô đưa demo code ra đây được, vì: mình là tay mơ của pstricks mà tài liệu của chàng này thì để ở nhà rùi )

bạn có thể dùng latexpix, tuy vẽ không chính xác đường cong y=x^2 nhưng có thể mô phỏng bằng đường Bezier.

PS: mình thì thích xử bài này bằng MetaPost. Nếu bạn có vẽ được bằng pstricks thì... gửi cho mình mã nhé, mình sẽ để lên trang chủ của viettug ! thanks
 
id = 3035, parent = 3028, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.255.227, time = 2006/10/31 (1162295997) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 1+0-,
Pstricks dùng lệnh \pscustom để tô màu miền chung của các đường.

Ví dụ:
\pscustom[fillstyle=solid,fillcolor=red]{%
\pstplot{0}{1}{x 2 exp}
\pstplot{1}{0}{x sqrt}
} %end


Đoạn code trên giúp ta vẽ hai cung của hai đường y = x^2 và y=\sqrt{x}. Sau đó tô màu vùng giới hạn bởi hai cung đó.

Bạn có thể đọc thêm về lệnh \pscustom của gói pstricks
 
id = 3036, parent = 3035, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/10/31 (1162303604) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn thầy Chú.

trọn bộ ví dụ như sau (biên dịch: dvi/ps/)
\documentclass{article}

\usepackage{pstricks}
\usepackage{pst-plot}

\begin{document}

\pscustom[fillstyle=solid,fillcolor=red]{%
   \psplot{0}{2}{x 2 exp}
   \psplot{2}{0}{x sqrt}
}
\end{document}


Và kết quả là:
http://sarovar.viettug.org/img/mrchu111.png
 
id = 3047, parent = 3036, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 210.245.31.16, time = 2006/11/04 (1162591410) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+-1-,
Cám ơn các bạn đã giúp mình. Làm ơn thì làm ơn cho trót luôn nhé.
- Ý của mình là tô miền kín giới hạn bởi nhiều đường cong (ứng dụng tích phân tính diện tích giới hạn bởi các đường cong). Ví dụ như là đường y=x^2, y=0, x-1, x=3 thì vẽ miền giới hạn bởi 4 đường này như thế nào.

-Đường vẽ tô màu như viettug đã vẽ, cho hỏi có thể vẽ những đường xuyên song song hay là vẽ bằng các dấu chấm?
 
id = 3050, parent = 3047, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.85, time = 2006/11/04 (1162655104) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
> Làm ơn thì làm ơn cho trót luôn nhé.
Xin lỗi bạn, ai cũng bận mà

Mình nói rồi, mình kô rành pstricks. Mình chỉ làm đầy đủ ví dụ của thầy Chú. Có lẽ bạn chờ câu trả lời của thầy.

Bạn có thể tìm đọc tài liệu của pstricks ( http://viettug.org/migration/#/projects/pstricks ), tài liệu về cách fill một miền (trong ví dụ của thầy Chú, đã fill bằng màu).

Mình cũng đã nói là bạn có thể dùng latexpix, bạn đã thử chưa?

Chúc bạn sớm vẽ được hình như ý!
 
id = 3051, parent = 3050, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.255.14, time = 2006/11/05 (1162678294) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn Peter,
Bạn thử dịch đoạn mã sau đây - Tự khắc nhận ra là cần làm gì!
\begin{pspicture}(0,0)(3,3)
\pscustom{
\psarc(0,0){1.5}{5}{85}
\psarcn{->}(0,0){3}{85}{5}}
\end{pspicture}

Rồi thử dịch đoạn sau:
\begin{pspicture}(0,0)(4,3)
\pscustom[linewidth=.5pt]{
\psplot[plotstyle=curve]
{.67}{4}{2 x div}
\psline(4,3)}
\end{pspicture}

Hay là:
\begin{pspicture}(0,0)(4,3)
\pscustom{
\psline[linearc=.2]{|-}(0,2)
(0,0)(2,2)
\psbezier{->}(2,2)(3,3)(1,0)
(4,3)}
\end{pspicture}

Chúc bạn làm được điều cần làm
 
id = 3152, parent = 3051, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 210.245.47.41, time = 2006/12/16 (1166210692) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin diễn đàn chỉ giúp cách tô màu phần giao nhau của hai đường tròn thôi (hai vòng tròn giao nhau và ta chỉ tô phần giao nhau thôi). Nếu dùng pscustom để tô thì nó tô luôn cả phần không giao nhau nữa.
 
id = 3162, parent = 3152, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.162, time = 2006/12/17 (1166347140) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Mìh chép nguyên đoạn mã từ tài liệu hướng dẫn của pstrick:

\psclip{% 
 \pscustom[linestyle=none]{%
  \psplot{.5}{4}{2 x div}
  \lineto(4,4)}
 \pscustom[linestyle=none]{%
  \psplot{0}{3}{3 x x mul 3 div sub}
  \lineto(0,0)}
}
\psframe*[linecolor=gray](0,0)(4,4)
\endpsclip
\psplot[linewidth=1.5pt]{.5}{4}{2 x div}
\psplot[linewidth=1.5pt]{0}{3}{3 x x mul 3 div sub}
\psaxes(4,4)
 
id = 3243, parent = 3162, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.224.218, time = 2007/02/04 (1170523670) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình muốn vẽ đồ thị và tô màu hai phần đuôi như hình vẽ sau:

http://img221.imageshack.us/img221/3385/hamsoxacsuatfm3.th.jpg

Đồ thì là dạng hàm Gauss. Mình dùng \pscustom để tô màu hai phần đuôi trên nhưng không được. Đây là đoạn code của mình:

\documentclass{report}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage[viscii]{inputenc}
\usepackage[T5]{fontenc}
\usepackage{pstricks, pst-func}
\begin{document}
\psset{yunit=4cm,xunit=3}
\begin{pspicture}(-2,-0.5)(2,1.25)
\pscustom[fillstyle=solid, fillcolor=green]{%
  \psGauss[linecolor=red, linewidth=2pt]{-1.75}{1.75}
  \psline(-1,0)(-1,0.096532)
}
\end{pspicture}

\end{document}


Nếu bỏ \pscustom ra thì có được hình vẽ đồ thị và đoạn thẳng nhưng bỏ \pscustom vào để tô màu thì không ra gì cả. Vậy mình bị sai gì vậy? Mặc dù không nhận thông báo lỗi nào cả.

Nếu được xin diễn đàn chỉ cho đoạn code có được hình vẽ và tô màu như hình trên.
 
id = 3244, parent = 3243, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.24.193, time = 2007/02/04 (1170581344) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình thấy bình thường. vdhvu thử tải và dùng bản mới nhất của pstricks xem: ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/grap … tricks.zip . Good luck!
 
id = 3245, parent = 3244, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 58.186.232.209, time = 2007/02/04 (1170592142) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình tải cái mới luôn rồi nhưng tình trạng vẫn như cũ. nếu thêm \pscustom vao thi khong hien ra gi ca.
 
id = 3247, parent = 3245, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.24.193, time = 2007/02/05 (1170665194) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
vdhvu xem lại việc cài đặt gói pstricks mới nhé. Thực tế là mình tình trạng tương tự như /you, sau khi cài đè gói pstricks mới (pst-func chỉ cần một gói phụ thuộc là pstricks), thì mọi chuyện tốt đẹp. Gói pstricks gồm có ba phần: hỗ trợ cho dvips, cho latex và cho plain tex. Cần chép đè đúng chỗ lên hệ thống cũ. Chúc may mắn!
 
id = 3308, parent = 3247, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 137.224.234.16, time = 2007/03/10 (1173499082) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Nhờ bác viettug cho cái code giống hình vẽ bên trên đi, mình làm mãi theo code của vdhvu cũng không ra, làm sao mà tô đỏ hay màu gì cũng được phần hai đuôi của đồ thì.

Mình có thể dùng \caption trong pstricks được không ạ? Trong máy của mình thì báo lỗi. Mục đích của mình là muốn đánh số khi vẽ hình bằng pstricks.

Rất mong diễn đàn trả lời hai câu hỏi trên.
 
id = 3318, parent = 3308, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.234.16, time = 2007/03/14 (1173845544) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 1+0-,
code:
\documentclass{article}
\usepackage{pstricks-add}
\begin{document}

\begin{pspicture}(-4,0)(4,4)
\psset{xunit=2,unit=2.5}
%% Drawing under curve (right)
\psclip{%
  \pscustom{\psplot{1.5}{3}{2.17828 x dup mul neg exp 2 mul}
          \lineto(1.5,0)}}
\psframe*[linecolor=red](0,0)(4,4)
\endpsclip
%% Drawing under curve (left)
\psclip{%
  \pscustom{\psplot{-3}{-1.5}{2.17828 x dup mul neg exp 2 mul}
            \lineto(-1.5,0)}}
\psframe*[linecolor=red](0,0)(-4,4)
\endpsclip
%% Drawing blue axes, no numbers but tics
\def\psvlabel#1{} \def\pshlabel#1{}
\psaxes[linecolor=blue,linewidth=0.025]
       {->}(0,0)(-3.5,0)(3.5,2.5)
\uput[90](3.5,0){\Large$x$} \uput[0](0,2.5){\Large$y$}
%% Drawing brown curve
\psplot[linecolor=brown,linewidth=0.025]
       {-3}{3}{2.17828 x dup mul neg exp 2 mul}
\end{pspicture}
\end{document}


hoặc ở đây: ./code.a6a3c1ff48.html
 
id = 3330, parent = 3318, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 137.224.234.16, time = 2007/03/16 (1174018084) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Muốn update đầy đủ pstricks va pstricks-add thì phải update nhung phần nào? và nên vào link nào? vì thấy rất nhiều link. Xin diễn đàn chỉ giúp.
 
id = 3331, parent = 3330, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = chuongvd, ip = 137.224.234.16, time = 2007/03/16 (1174021630) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
trong pstricks có mã \rput\uput la gì vậy? em thấy đoạn code trên dùng \lineto vậy lệnh này có chức năng gì? Xin cảm ơn.
 
id = 3332, parent = 3330, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.26.16, time = 2007/03/16 (1174038121) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
@tyty:

pstríck: ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/graphics/pstricks/
các gói của pstricks: ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/grap … ks/contrib

@chuongvd:
bạn nên coi tài liệu hướng dẫn sử dụng pstricks ở đây:
http://viettug.org/migration/#/projects/pstricks/
 
id = 3340, parent = 3332, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = chuongvd, ip = 137.224.234.16, time = 2007/03/17 (1174144005) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
em xem rồi nhưng không thấy họ giải thích \rput \uput\lineto. Với đoạn code trên thì em hiểu mấy lệnh còn lại nhưng có 3 lệnh trên thì không hiểu. Xin bác kyanh giúp cho. Cảm ơn bác.
 
id = 3343, parent = 3340, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.25.253, time = 2007/03/18 (1174207650) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi hỉ Mình cứ nghĩ là trong đó có cả chứ.

Bạn xem trong một tài liệu (khá cũ) của TVZ nè...
 
id = 3347, parent = 3340, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.61.83, time = 2007/03/19 (1174250953) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn dịch thử đoạn trình sau xem sao?

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{pstricks}
\usepackage{pst-plot}
\usepackage{pstricks-add}
\usepackage{bm}
\pagestyle{empty}
\parindent=0pt

\begin{document}

\begin{center}
\begin{pspicture}(-0.5,-0.5)(7,5)
  \pscustom[linewidth=1pt,fillstyle=hlines,hatchcolor=red]{
    \psplot[linewidth=1pt]{2}{5}{%
     x x mul neg x 6 mul add 5 sub}
    \psplot[linewidth=1pt]{5}{2}{%
     x x mul neg 3 div x 4 mul 3 div add 5 3 div add}
  }
  \pscustom[linewidth=1pt,fillstyle=vlines,hatchcolor=blue]{
    \psline(0,1.666667)
    \psplot[linewidth=1pt]{0}{2}{%
       x x mul neg 3 div x 4 mul 3 div add 5 3 div add}
    \psplot[linewidth=1pt]{2}{1}{%
     x x mul neg x 6 mul add 5 sub}
  }
  \psaxes[labelFontSize=\footnotesize]{->}(0,0)(-0.5,-0.5)(7,5)
  \uput[-90](7,0){$\bm{x}$}
  \uput[0](0,5){$\bm{y}$}
  \psplot[linewidth=1pt]{0.75}{5.25}{%
     x x mul neg x 6 mul add 5 sub}
  \psplot[linewidth=1pt]{0}{5.25}{%
     x x mul neg 3 div x 4 mul 3 div add 5 3 div add}
  \rput(5,2){$\bm{f}$}
  \rput(3,2){$\bm{g}$}
\end{pspicture}
\end{center}

\end{document}


Chú ý: Nếu dùng bản pstricks cũ thì thay labelFontSize bằng xyLabels nhé!
 
id = 3348, parent = 3347, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.234.16, time = 2007/03/19 (1174252907) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình mới update gói pstricks và pstricks-add, xkeyval.sty, xcolor thì khi dịch code gặp phải lỗi sau:

./code.ed001d4370.html

Lỗi này phát sinh khi gọi gói pstricks hoặc pstricks-add. Mặc dùng trong file nguồn của mình không liên quan gì tới UTF-8 cả. Xin diễn đàn chỉ cách khắc phục. Cảm ơn.
 
id = 3349, parent = 3348, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.25.253, time = 2007/03/19 (1174289443) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
Lỗi gặp phải không phải do UTF-8. Mình nghĩa là tập tin \texmf\tex\generic\pstricks\pstricks.tex bạn tải về có vấn đề. Có thể mở ra xem thử?

Bạn đã cài pstricks như thế nào?

PS: vui lòng gửi tập tin *.log ở http://viettug.org/code. cám ơn
 
id = 3358, parent = 3349, thread = 3020, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vdhvu, ip = 137.224.234.16, time = 2007/03/22 (1174537416) ,
subject = Re:Miền giới hạn bởi nhiều đường cong, hits = 0, karma = 0+0-,
cảm ơn bác kyanh đúng là có lỗi trong file pstricks.tex. Bình thì là "pstricks.tex" nhưng rượu lại là code html. thank you.