VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3019, contains 3019, 3024, 3026, 3034, 3239, 3240, 3241, 3246
id = 3019, parent = 0, thread = 3019, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 210.245.31.16, time = 2006/10/29 (1162139894) ,
subject = Cần giúp vẽ bảng, hits = 2509, karma = 0+0-,
Mình có một vấn đề xin nhờ các bạn hướng dẫn

Mình vẽ bảng 2 dòng 2 cột (thì mình được 4 ô). Bây giờ ô thứ nhất mình muốn vẽ 1 đường chéo chia ô này thành 2 tam giác. và có thể đánh chữ vào 2 tam giác này
 
id = 3024, parent = 3019, thread = 3019, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/10/30 (1162193434) ,
subject = Re:Cần giúp vẽ bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn dùng gói slashbox:
trang chủ: http://www.tex.ac.uk/cgi-bin/texfaq2html?label=slashbox
tải về: ftp://cam.ctan.org/tex-archive/macros/l … box.tar.gz

Xả nén tập tin trên, bạn thu được slashbox.tex và slashbox.sty. Biên dịch slashbox.tex để xem ví dụ của gói này. Rất dễ hiểu.

Chúc may mắn!
 
id = 3026, parent = 3024, thread = 3019, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 58.186.6.84, time = 2006/10/30 (1162196071) ,
subject = Re:Cần giúp vẽ bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn anh viettug rất nhiều. Cái này rất tuyệt
 
id = 3034, parent = 3026, thread = 3019, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/10/31 (1162284158) ,
subject = Re:Cần giúp vẽ bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
tài liệu cho gói này được cập nhật ở wiki:slashbox
 
id = 3239, parent = 3034, thread = 3019, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 203.210.254.30, time = 2007/02/02 (1170434614) ,
subject = Re:Cần giúp vẽ bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kỳ Anh, mình có chút thắc mắc về việc chia cột, chả là tài liệu của mình cần chia 2 cột, mình dùng lệnh \twocolumn thì độ rộng giữa 2 cột này hẹp quá. Mình có thể đặt lại khoảng cách mặc định giữa 2 cột không?
Mình thử dùng gói multicol thì không biết làm cách nào để ngắt cột hết! (hình như là nó viết hết cột này rồi mới sang cột khác thì phải.
 
id = 3240, parent = 3239, thread = 3019, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.255.183.11, time = 2007/02/03 (1170449198) ,
subject = Re:Cần giúp vẽ bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ Tính năng tìm kiếm của diễn đàn bị tiêu rùi thì phải. Bài có rồi mà chính mình tìm hoài cũng không ra. Sorry bà con. Mai fix nhé!


2/ Để thay đổi chiều rộng giữa hai cột:
LINK_HERE

3/ Câu hỏi cuối: bí! Để về nhà xem lại sách cái đã!
 
id = 3241, parent = 3240, thread = 3019, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.24.193, time = 2007/02/03 (1170495246) ,
subject = Re:Cần giúp vẽ bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào lyhai08,

Để ngắt cột, dùng \columnbreak. Bạn có thể xem trong tài liệu đầy đủ về gói multicol ở đây
 
id = 3246, parent = 3241, thread = 3019, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 222.254.134.168, time = 2007/02/05 (1170620649) ,
subject = Re:Cần giúp vẽ bảng, hits = 0, karma = 0+0-,
mình đã làm được rồi, thanks!