VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 3011, contains 3011, 3012, 3015, 3018, 3021, 3037, 3038, 3040, 3041
id = 3011, parent = 0, thread = 3011, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuongk48a1s, ip = 58.187.105.176, time = 2006/10/28 (1162041344) ,
subject = Multicols(Cac anh tra loi nhanh giúp em), hits = 1629, karma = 0+0-,
Em có sử dụng gói lệnh multicol nhưng mà không hiểu sao khi tạo file DVI thì nó đều có số 2 ở sau mỗi câu mình đánh và lựa chọn a) đều bị thụt vào đầu dòng một ít, lệch so với dòng dưới rất là không đẹp.

\section{Câu 1}
Câu nào đúng trong các câu sau:\\
\begin{multicols}
a)$12$
b)$2$
c)$42$
d)$11$
\end{multicols}


Mọi người trả lời nhanh giúp em, thứ hai này em phải nộp bài mà không sao chữa được những lỗi đó.
 
id = 3012, parent = 3011, thread = 3011, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.21.116, time = 2006/10/28 (1162047494) ,
subject = Re:Multicols(Cac anh tra loi nhanh giúp em), hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn thử cái này xem:

.........
\usepackage{enumerate,multicol}
.......................


\begin{multicols}{4}
\begin{enumerate}[a)]
\item $12$
\item $2$
\item $42$
\item $11$
\end{enumerate}
\end{multicols}
 
id = 3015, parent = 3011, thread = 3011, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.224.201, time = 2006/10/29 (1162071552) ,
subject = Re:Multicols(Cac anh tra loi nhanh giúp em), hits = 0, karma = 0+0-,
cuongk48a1s:
số 2 ở sau mỗi câu mình đánh và lựa chọn a) đều bị thụt vào đầu dòng một ít, lệch so với dòng dưới rất là không đẹp
cái này là do dòng đầu tiên của đoạn văn lúc nào cũng thụt vào (quy tắc chính tả hồi cấp 1). có hai cách xử lý:

1/ dùng \noindent ngay đầu đoạn văn:
% đoạn văn trên
%              ở dây là dòng trắng

\noindent
% đoạn văn tiếp theo. trong ví dụ của bạn là
% \noindent a) ...


2/ thay đổi \parindent một cách toàn cục
\parindent0pt
\begin{document}
....
% lần này khỏi dùng \noindent nữa


ngoài ra, bạn muốn đánh số danh sách, hãy dùng như cách mà Long Già hướng dẫn.

Mai là chủ nhật, hy vọng câu trả lời kịp giúp bạn "make up" cho bài! Chúc may mắn!
 
id = 3018, parent = 3015, thread = 3011, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuongk48a1s, ip = 58.187.49.152, time = 2006/10/29 (1162121421) ,
subject = Re:Multicols(Cac anh tra loi nhanh giúp em), hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn các bác.
Em làm theo cách của anh Longgia2001 thì đó chỉ là cách đánh số tự động đầu dòng thôi.
Còn theo cách của anh lyk thì chỉ chữa được không thụt đầu dòng còn số 2 thêm dưới ở mỗi câu vẫn còn(làm cho hai câu liên tiếp bị cách nhau bởi số 2)
------------------------------------
Câu 1


2


Câu 2
--------------------------------------
 
id = 3021, parent = 3018, thread = 3011, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/10/30 (1162192399) ,
subject = Re:Multicols(Cac anh tra loi nhanh giúp em), hits = 0, karma = 0+0-,
lyk đề nghị bạn hai cách, kô biết bạn đã làm theo cách hai của lyk chưa? tốt nhất, hãy diễn đạn thật rõ điều bạn muốn!
 
id = 3037, parent = 3021, thread = 3011, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuongk48a1s, ip = 58.187.32.39, time = 2006/11/01 (1162315242) ,
subject = Re:Multicols(Cac anh tra loi nhanh giúp em), hits = 0, karma = 0+-1-,
Em làm theo cách 2 của anh lyk rồi nhưng mà khi mà ra file DVI thì chữa được lỗi thụt đầu dòng. Nhưng mà giữa các câu lại xuất hiện số 2.
\parindent0pt
\begin{document}
--------
\section{Câu 1}
\begin{multicols}{2}
 Nội dung
\end{multicols}
\section{Câu 1}
\begin{multicols}{2}
 Nội dung
\end{multicols}


Câu 1
Nội dung %đã sắp xếp được

2 %số 2 không mong muốn bị thêm vào giữa các câu

Câu 2
Nội dung %đã sắp xếp được

from admin: vui lòng dùng thẻ "code" để trình bày mã nguồn latex. Hãy xem phần hướng dẫn.
 
id = 3038, parent = 3037, thread = 3011, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/11/01 (1162368457) ,
subject = Re:Multicols(Cac anh tra loi nhanh giúp em), hits = 0, karma = 1+0-,
Mình lờ mờ đoán ra tại sao rồi. Đó là do bạn đã dùng lệnh tạo \section...

Bạn thử làm theo ví dụ sau đây:
tập tin: http://sarovar.viettug.org/tex/spam9.tex
kết quả:
http://sarovar.viettug.org/tex/spam9.jpg

Có phải đó là cái bạn cần?
 
id = 3040, parent = 3038, thread = 3011, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = cuongk48a1s, ip = 58.187.106.162, time = 2006/11/01 (1162371700) ,
subject = Re:Multicols(Cac anh tra loi nhanh giúp em), hits = 0, karma = 0+0-,
Anh hiểu đúng ý của em rồi, nhưng mà anh cho em link không có liên kết. Gửi lại cho em đi. Thanks!!!
 
id = 3041, parent = 3040, thread = 3011, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.233.240, time = 2006/11/01 (1162374244) ,
subject = Re:Multicols(Cac anh tra loi nhanh giúp em), hits = 0, karma = 0+0-,
Cái này là do mạng nghẽn tại nơi bạn truy cập.. Thử lại...

anyway mới vừa gửi email cho bạn xong. good luck!